festivalgæster
Kandidatuddannelse

Oplevelsesøkonomi

Du lærer at udvikle oplevelsesorienterede aktiviteter med udgangspunkt i det fagområde, du har fordybet dig i på din bachelor.

Fakta

Navn:
Oplevelsesøkonomi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får bl.a. viden om værdiskabelse gennem oplevelser, brugerskabt oplevelsesdesign og oplevelsesøkonomiens potentialer i både kultur- og hverdagsliv. Desuden kan du arbejde med forbrug, forbrugsoplevelse og kommunikation gennem markedsføring og branding.

Som færdiguddannet kandidat har du jobmuligheder som fx projektleder, rådgiver eller eventplanlægger i kulturinstitutioner som museer, musiksteder og teatre. Du vil også kunne arbejde i turistbranchen og i det private erhvervsliv med opgaver inden for eksempelvis information og kommunikation, marketing, produkt- og konceptudvikling, rådgivning og projektledelse.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i oplevelsesøkonomi lærer du at analysere, udvikle, planlægge og afvikle kulturelle aktiviteter eller projekter. Det kan fx være kunstbegivenheder, sports- og medieevents eller festivaler.

Fag

Du vil få undervisning i fag som fx:

  • Kulturanalyse, hvor du undervises i kulturdynamiske teoridannelser og forståelsesformer og præsenteres for oplevelsestypologier og oplevelsesstrategier
  • Entrepreneurskab, hvor du får grundlæggende viden om entrepreneurielle processer og et spektrum af innovative tankegange
  • Stedsteori, hvor du arbejder med konkrete steder fx kulturarvs-/erindringssteder, regioner, byer, naturområder, etc. som et oplevelsesrum
  • Designprojekt, hvor du får indsigt i og skal anvende forskellige designmetoder og -processer på et oplevelsesdesign
  • Kommunikationsstrategi, hvor du får praktisk og teoretisk indsigt i kommunikation og brandmanagement samt brugen af markedsføring og forbrugeridentitet i oplevelsesøkonomien

Udgangspunkter for dine projekter kan være de fagområder, du har beskæftiget dig med i din bacheloruddannelse.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt kurser og mere selvstændigt projektarbejde.

Projektarbejde foregår primært i grupper. Gruppearbejde fylder meget på studiet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan give dig jobmuligheder inden for:

  • Marketing og reklame
  • Produkt- og konceptudvikling
  • Rådgivning og projektledelse

Du kan fx arbejde med eventplanlægning, kulturformidling eller branding. Det kan være som webredaktør, marketingkonsulent, kommunikationsrådgiver eller eventplanlægger.

Du vil også kunne få arbejde som informationsmedarbejder på fx teatre, museer eller i det offentlige og private erhvervsliv, bl.a. i form af marketing og PR.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

”Jeg kom til dette job fra en topprofessionel verden og skulle nu være eksponent for...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.