kandidatuddannelse i Oplevelsesøkonomi
Kandidatuddannelse

Oplevelsesøkonomi

På uddannelsen lærer du at udvikle oplevelsesorienterede aktiviteter med udgangspunkt i det fagområde, du har fordybet dig i på din bachelordel.

Fakta

Navn:
Oplevelsesøkonomi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får på uddannelsen viden om værdiskabelse gennem oplevelser, forskellige økonomiformer, brugerskabte oplevelsesdesign på specifikke steder og med oplevelsesøkonomiens potentialer i både kultur- og hverdagsliv. 

Som færdiguddannet kandidat har du jobmuligheder som fx projektleder, rådgiver eller eventplanlægger i kulturinstitutioner som museer, musiksteder og teatre. Du vil også kunne arbejde i turistbranchen og i det private erhvervsliv med opgaver inden for eksempelvis information og kommunikation, marketing, produkt- og konceptudvikling, rådgivning og projektledelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du vil på kandidatuddannelsen i oplevelsesøkonomi lære at analysere, udvikle, planlægge og afvikle kulturelle aktiviteter eller projekter. Det kan eksempelvis være kunstbegivenheder, sports- og medieevents eller arkitektur.

Du vil få undervisning i fag som fx:

  • Kulturelle strategier i oplevelsesøkonomien, hvor du undervises i kulturdynamiske teoridannelser og forståelsesformer og præsenteres for oplevelsestypologier og oplevelsesstrategier
  • Entrepreneurship, koncept- og forretningsudvikling, hvor du får grundlæggende viden om koncept- og forretningsudvikling
  • Stedsteori, stedspotentialer og oplevelsesrum, hvor du arbejder med forskellige typer af oplevelsesrum som fx kulturarvs/erindringssteder, regioner, byer, naturområder, hybride steder og historiske lokaliteter
  • Forbrugerkultur og brandingprocesser, hvor du får indsigt i virksomheders og organisationers brug af branding og markedsføring i oplevelsesøkonomien

Udgangspunktet for dine projekter vil være de faglige områder, som indgår i din bacheloruddannelse.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt kurser og mere selvstændigt projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder oplevelsesøkonomi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • En business- eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse
  • En humanistisk bacheloruddannelse
  • En bacheloruddannelse fra Arkitektskolen

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan give dig jobmuligheder inden for marketing og reklame, produkt- og konceptudvikling, rådgivning og projektledelse. Du kan fx arbejde med eventplanlægning, kulturformidling eller branding. Det kan være som webredaktør, marketingkonsulent, kommunikationsrådgiver eller eventplanlægger.

Du vil endvidere være i stand til at arbejde som informationsmedarbejder på fx teatre, museer eller i det offentlige og private erhvervsliv, bl.a. i form af marketing og PR.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kultur- og museumsarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

”Jeg kom til dette job fra en topprofessionel verden og skulle nu være eksponent for...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.