interview med kommunal kulturmedarbejder
Artikel

Kulturmedarbejder

”Jeg kom til dette job fra en topprofessionel verden og skulle nu være eksponent for amatørkultur. Kunne jeg det?” spørger Mikkel Thorning retorisk.

Han er 44 år og uddannet fra Musikkonservatoriet og har desuden en master i voksenuddannelse. Mikkel er leder af Kulturkasernen i Holbæk.

Blev faktisk kunstner

Mikkel er uddannet operasanger og statsprøvet musiklærer fra konservatoriet. Han er startet som hardcore performer med en lang karriere. Han har lært selv at tage initiativ til at få ting op at stå.

Mikkel skal som leder sørge for, at der er en vis dynamik, så stedet ikke går i stå.
Mikkel skal som leder sørge for, at der er en vis dynamik, så stedet ikke går i stå.

For få år siden begyndte Mikkel at tænke: ’Hvad skal jeg lave, når jeg begynder at blive gammel?’

”Jeg har tilhørt dem, som altid har haft godt at lave, men jeg ved, at det bliver sværere. Jeg kunne også godt mærke, at min lyst til hele tiden at bevise mit værd for at få noget arbejde, blev mere og mere irriteret. I Danmark er der jo kun et par håndfulde inden for musik, teater, film osv., hvor telefonen ringer af sig selv.”

Mikkel stoppede på teatret i 2007: ”Hvis man skal noget andet, må man bare slippe tøjlerne og se hvad der sker.”

”I en kort periode var jeg informationsmedarbejder i et kulturhus og lærte en masse af det.”

”Helt spontant flyttede vi fra København og her til Holbæk, og min kone sagde op på sit arbejde. Kort efter hørte jeg om stillingen som leder af kulturhuset. Så det var jo dét, vi skulle! Hvis man selv smider appelsinerne op i luften, er der nogle af dem, der rammer turbanen!”

Politisk ansat formidler

Kulturkasernen er en selvstændig institution, der stiller faciliteter til rådighed for breddekulturen og foreningskulturen i Holbæk.

”Jeg er ikke kun talerør for de foreninger, der bruger stedet. Jeg er også forvalter af en kommunal kulturpolitik. Jeg er fødselshjælper for mange ting, men stiller også krav til foreningerne. Jeg skal finde en balance imellem de ting, der foregår her. Jeg er bufferen mellem de to systemer.”

Kulturkasernen har 3.000 kvadratmeter med mange lokaler og en teatersal.

Mikkel har holdt workshops med foreningerne og diskussioner med bestyrelsen for at nå frem til, hvem der skal kunne benytte stedet, og hvem der ikke skal.

”Det kan jo ikke bare være min subjektive vurdering. Vi har valgt at tage udgangspunkt i kunstarter som musik, teater, dans og billedkunst i bred forstand. Desuden har vi nogle forpligtelser over oplysningsforbundene."

Det politiske game

Mikkel finder det rigtig interessant at være i en kommunal virksomhed med over 5.000 ansatte.

"Men vi vil gerne have de ting, som ligger tættest op af det kulturbegreb, vi nu har.”
"Men vi vil gerne have de ting, som ligger tættest op af det kulturbegreb, vi nu har.”

”Du skal lære gamet i en politisk styret organisation. Jeg er både en del af et kulturelt netværk og del af et kommunalt ledernetværk. Der er en administrativ virkelighed over mig, som jeg skal forholde mig til. Jeg skal levere varen for den pose penge og op imod de servicemål, jeg har fået.

Fremtiden, vi får se

Mikkel mener, at den tid, man bruger til at dygtiggøre sig inden for kunst, aldrig er spildt, fordi det jo er en kilde til både glæde og personlig tilfredsstillelse.

”Jeg har ikke noget karriereperspektiv på mit liv, jeg har altid fået lov til at gøre, som jeg havde lyst til, men man skal gøre det ordentligt. Uanset hvad man laver, må man spørge sig selv: Er der noget jeg kan lære her? Og hvis der er, skal man lige blive dér og mærke færdig!”

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2009. Mikkel er stadig chef for kulturhusene i Holbæk Kommune.

Se oversigt over flere interview.