kandidatuddannelse i Forhistorisk arkæologi
Kandidatuddannelse

Forhistorisk arkæologi

På kandidatuddannelsen i forhistorisk arkæologi får du udbygget din viden og øget dine teoretiske og metodiske kvalifikationer fra bachelorniveauet.

Fakta

Navn:
Forhistorisk arkæologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På baggrund af materielle levn fra forhistorisk tid får du mulighed for at fordybe dig i arkæologiske temaer. Du kan vælge at gennemføre et arkæologisk projekt, eller du kan vælge profilfag eller et udlandsophold.

Som færdiguddannet i forhistorisk arkæologi kan du finde beskæftigelse på arkiver og museer eller inden for andre former for kulturformidling. Nogle kandidater vælger desuden at gå forskningens vej.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i forhistorisk arkæologi giver en udvidet mulighed for selv at vælge de arkæologiske temaer, du ønsker at beskæftige dig med. Temaerne kan være meget forskellige inden for det forhistoriske område.

Materielle levn

På uddannelsen arbejder du med materielle levn, dvs. de ting mennesker har skabt og efterladt, som fx redskaber, kunst, grave eller bygninger. Du lærer at finde og behandle de materielle levn samt at analysere og fortolke det, du har fundet.

Du har fag i arkæologisk teori og metode, forskningshistorie og dataanalyse. Uddannelsen omfatter desuden undervisning i formidlingsteknikker og projektmanagement.

Temaer

Du har mulighed for at vælge mellem forskellige temaer. Det kan fx være jæger- og bondestenalder i Norden, bronzealderen eller vikingerne i Danmark.

Uddannelsen kvalificerer dig i at relatere arkæologien til aktuelle samfundsspørgsmål, og du beskæftige dig med emner som religion, krig, globalisering, miljø og identitet.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og individuel vejledning. En del af undervisningen foregår på engelsk. På Aarhus Universitet foregår hele uddannelsen på engelsk. Der er gode muligheder for studieophold i udlandet.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder forhistorisk arkæologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i forhistorisk arkæologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bachelor i forhistorisk arkæologi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet

AU udbyder forhistorisk arkæologi som en specialisering i en 2-årig kandidatuddannelse i arkæologi. Uddannelsen udbydes både på dansk og engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i arkæologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i forhistorisk arkæologi/arkæologi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for museernes udgravningsvirksomhed og kulturformidling. Kandidater i forhistorisk arkæologi får typisk job på museer. Du har også mulighed for at arbejde hos fx fredningsmyndighederne.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning og kultur- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information