Studerende ude og lave feltarbejde
Kandidatuddannelse

Forhistorisk arkæologi

På kandidatuddannelsen i forhistorisk arkæologi får du udbygget din viden og øget dine teoretiske og metodiske kvalifikationer fra bachelorniveauet.

Fakta

Navn:
Forhistorisk arkæologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På baggrund af materielle levn fra forhistorisk tid får du mulighed for at fordybe dig i arkæologiske temaer. Du kan vælge at gennemføre et arkæologisk projekt, eller du kan vælge profilfag eller et udlandsophold.

Som færdiguddannet i forhistorisk arkæologi kan du finde beskæftigelse på arkiver og museer eller inden for andre former for kulturformidling. Nogle kandidater vælger desuden at gå forskningens vej.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i forhistorisk arkæologi giver en udvidet mulighed for selv at vælge de arkæologiske temaer, du ønsker at beskæftige dig med. Temaerne kan være meget forskellige inden for det forhistoriske område.

Materielle levn

På uddannelsen arbejder du med materielle levn, dvs. de ting mennesker har skabt og efterladt, som fx redskaber, kunst, grave eller bygninger. Du lærer at finde og behandle de materielle levn samt at analysere og fortolke det, du har fundet.

Du har fag i arkæologisk teori og metode, forskningshistorie og dataanalyse. Uddannelsen omfatter desuden undervisning i formidlingsteknikker og projektmanagement.

Temaer

Du har mulighed for at vælge mellem forskellige temaer. Det kan fx være jæger- og bondestenalder i Norden, bronzealderen eller vikingerne i Danmark.

Du får også viden om emner som religion, krig, globalisering, miljø og identitet.

Uddannelsen kan tages flere steder

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og individuel vejledning.

Udlandsophold

Der er gode muligheder for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i forhistorisk arkæologi foregår i:

KU udbyder også en bacheloruddannelse i forhistorisk arkæologi. Læs mere i UG-artiklen:

Forhistorisk arkæologi

AU udbyder en bacheloruddannelse i arkæologi. Læs mere i UG-artiklen:

Arkæologi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for museernes udgravningsvirksomhed og kulturformidling. Kandidater i forhistorisk arkæologi får typisk job på museer. Du har også mulighed for at arbejde hos fx fredningsmyndighederne.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information