konservatoruddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Konservator

Gennem en kombination af håndværk og videnskabelige metoder lærer du at arbejde med konservering og restaurering af fx malerier, bøger, knogler, sten, dyr og planter.

Fakta

Navn:
Konservator
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, specifikke adgangskrav + bestået adgangsprøve
Økonomi:
SU

På bacheloruddannelsen undervises du også i kemi, der er grundlaget for viden om, hvordan man skaber gunstige bevaringsvilkår, og du får indføring i kultur- og kunsthistorie.

Som uddannet konservator vil du typisk finde arbejde inden for museumsverdenen, på biblioteker og i arkiver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at restaurere og konservere gamle ting som fx malerier, bøger, foto, kort, skulpturer, planter, dyr og arkæologiske fund som keramik, skind, rav eller tænder. Du kommer typisk til at arbejde med ting, der findes på museer eller i historiske bygninger.

Kemi er et vigtigt basisfag på uddannelsen. Du lærer hvordan og med hvilke kemikalier, man kan arbejde for at bevare forskellige materialer, ligesom du får overblik over, hvordan fx temperatur og fugtighed påvirker materialerne.

Du får også undervisning i emner som generel og fotografisk dokumentation, kulturbevaring, præventiv konservering, farveteori og farvemåling samt formidling og informationskompetence.

Uddannelsen indeholder desuden kultur- og kunsthistoriske fag, der giver dig baggrund for at vurdere og bestemme, hvordan et arkæologisk fund eller et kunstværk skal bevares.

Du kan tage en konservatoruddannelse inden for fem linjer:

 • Grafisk linje, hvor du arbejder med restaurering og konservering af alt papirmateriale som fx håndskrifter, grafik, kort, bøger/bogbind og fotografier
 • Kulturhistorisk linje, hvor du arbejder med konservering og restaurering af arkæologiske fund i fx metal, keramik, glas, træ, læder, ben og tekstil
 • Kunstlinjen, hvor du arbejder med konservering og restaurering af malerhåndværk og dekoration i forbindelse med henholdsvis bygningsinteriør, farvelag på træ samt maleri på lærred og andre underlag
 • Linjen for monumentalkunst, hvor du arbejder med konservering af skulpturer, den ydre del af bygninger og malerier på mur
 • Naturhistorisk linje, hvor du arbejder med konservering og restaurering af bl.a. planter, dyr, fossiler og sten

På alle fem linjer får du en grundig viden om, hvordan man arbejder med genstandene både videnskabeligt og håndværksmæssigt.

Der findes også en privat uddannelse til jobbet som zoologisk konservator. Se i jobartiklen Zoologisk konservator.

Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Du laver øvelser og laboratoriearbejde, hvor du fx arbejder med kemi og med at konservere og bevare konkrete ting. I de mere teoretiske fag vil der være holdundervisning og forelæsninger for hele årgangen.

Du udarbejder flere projekter undervejs og afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc. i konservering.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Kemi B

Faget skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Til ansøgningen skal du vedlægge attest for farvesyn bedømt efter Ishiharas system.

Du skal desuden bestå en adgangsprøve. Læs mere på www.kadk.dk.

Andre uddannelser, fx kunstneriske og håndværksmæssige uddannelser eller forudgående studier ved universiteter eller andre højere læreanstalter, kan være yderligere kvalificerende.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du søger om optagelse på www.optagelse.dk.

Du kan kun søge om optagelse via kvote 2. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen skal også søge inden 15. marts kl 12.00.

Du bliver optaget på en af de fem linjer. Det er ikke muligt at skifte linje. Skolen optager samlet ca. 50 studerende. Læs mere på www.kadk.dk.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Bemærk: Konservatorskolen optager kun studerende på bacheloruddannelsen hvert andet år. I 2019 optages nye studerende til programmerne Grafisk konservering og kulturhistorisk konservering. I 2021 optages nye studerende på programmerne naturhistorisk konservering og kunstkonservering.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Konservatorskolen

Konservatorskolen udbyder en 3-årig bacheloruddannelse i konservering.

Konservatorskolen udbyder også en kandidatuddannelse i konservering.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Uddannelsen har kun optag hvert andet år - næste gang i 2019. Der er derfor ikke nogen information om optag i år.

 
 Kvote 1Standby

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet konservator kan du søge ansættelse ved museer, biblioteker og arkiver, hvor dit arbejde blandt andet vil bestå i at sikre bevaringen af museernes og arkivernes samlinger for eftertiden.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kultur- og museumsarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen fordelt på brancher for perioden 2013-2015.

77 procent af de studerende, der afsluttede uddannelsen med en bachelor i perioden, gik ud i beskæftigelse.

Anden fremstillingsvirksomhed omfatter bl.a. fremstilling af smykker og musikinstrumenter.

Andre omfatter få ansættelser i 14 brancher, herunder Arkitektfirmaer.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Balancen i konservering ligger mellem at bevare tingene og være realistisk.

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Det er ved at være sidste chance i år for at søge videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.