konservatorstuderende arbejder
Kunstnerisk uddannelse

Konservator

Ved at kombinere håndværk og videnskabelige metoder lærer du at konservere og restaurere fx malerier, bøger, knogler, sten, dyr og planter.

Fakta

Navn:
Konservator
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, specifikke adgangskrav + bestået adgangsprøve
Økonomi:
SU

På bacheloruddannelsen undervises du også i kemi, der er grundlaget for viden om, hvordan man skaber gunstige bevaringsvilkår, og du får indføring i kultur- og kunsthistorie.

Efter afsluttet bacheloruddannelse kan du fortsætte på den 2-årige kandidatuddannelse til konservator. Som færdiguddannet vil du typisk finde arbejde inden for museumsverdenen, på biblioteker og i arkiver.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at restaurere og konservere gamle ting som fx malerier, bøger, foto, kort, skulpturer, planter, dyr og arkæologiske fund som keramik, skind, rav eller tænder.

Du kommer typisk til at arbejde med ting, der findes på museer eller i historiske bygninger.

Fag og emner

Kemi er et basisfag på uddannelsen, og du undervises i emner som fx fotografisk dokumentation, kultur- og naturbevaring, præventiv konservering, farveteori og farvemåling samt formidling.

Uddannelsen indeholder desuden kultur- og kunsthistoriske fag.

Programmer på uddannelsen

Uddannelsen omfatter fire linjer:

  • Grafisk konservering
  • Kulturhistorisk konservering
  • Kunstkonservering
  • Naturhistorisk konservering 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc i konservering. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science in Conservation and Restoration.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Du laver øvelser og laboratoriearbejde, hvor du fx arbejder med kemi og med at konservere og bevare konkrete ting. I de mere teoretiske fag vil der være holdundervisning og forelæsninger for hele årgangen.

Eksamen

Du udarbejder flere projekter undervejs og afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen 

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

Bioteknologi A eller kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Attest for farvesyn

Til ansøgningen skal du vedlægge attest for farvesyn bedømt efter Ishiharas system.

Adgangsprøve

Hvis du søger optagelse gennem kvote 2, skal du - ud over at opfylde adgangskravene - gennemføre et optagelsesforløb.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Uddannelsens linjer

Du bliver optaget på en af uddannelsens fire linjer. Det er ikke muligt at skifte linje.

Optag hvert andet år

Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering optager ca. 40 studerende på bacheloruddannelsen hvert andet år (ulige år). 

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering  
København K (Sommerstart)10.6 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Efter afsluttet bacheloruddannelse kan du fortsætte på følgende kandidatuddannelse:

Konservator

Jobmuligheder

Som færdiguddannet konservator kan du søge ansættelse ved museer, biblioteker og arkiver, hvor dit arbejde blandt andet vil bestå i at sikre bevaringen af museernes og arkivernes samlinger for eftertiden.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Kultur- og museumsarbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Balancen i konservering ligger mellem at bevare tingene og være realistisk.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.