konservatoruddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Konservator

Ved at kombinere håndværk og videnskabelige metoder lærer du at konservere og restaurere fx malerier, bøger, knogler, sten, dyr og planter.

Fakta

Navn:
Konservator
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, specifikke adgangskrav + bestået adgangsprøve
Økonomi:
SU

På bacheloruddannelsen undervises du også i kemi, der er grundlaget for viden om, hvordan man skaber gunstige bevaringsvilkår, og du får indføring i kultur- og kunsthistorie.

Som uddannet konservator vil du typisk finde arbejde inden for museumsverdenen, på biblioteker og i arkiver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at restaurere og konservere gamle ting som fx malerier, bøger, foto, kort, skulpturer, planter, dyr og arkæologiske fund som keramik, skind, rav eller tænder. Du kommer typisk til at arbejde med ting, der findes på museer eller i historiske bygninger.

Kemi er et basisfag på uddannelsen. Du lærer hvordan, man kan arbejde for at bevare forskellige materialer, ligesom du får overblik over, hvordan fx temperatur og fugtighed påvirker materialerne.

Du får også undervisning i emner som generel og fotografisk dokumentation, kultur- og naturbevaring, præventiv konservering, farveteori og farvemåling samt formidling og informationskompetence.

Uddannelsen indeholder desuden kultur- og kunsthistoriske fag, der giver dig baggrund for at vurdere og bestemme, hvordan et arkæologisk fund eller et kunstværk skal bevares.

Programmer på uddannelsen

Du kan tage en konservatoruddannelse inden for fire linjer:

  • Grafisk konservering: Du arbejder med bevaring af papir som fx håndskrifter, tryk og kunst på papir,
  • Kunstkonservering: Du arbejder med bevaring af maleri på træ, lærred og andre bærende underlag samt dekorationsteknikker i forbindelse med bygningsinteriør. 
  • Kulturhistorisk konservering: Du arbejder med bevaring af forarbejdede genstand af arkæologisk eller historisk oprindelse, fx metaller, glas, keramik, tekstiler, skind, læder, knogler, tænder og rav.
  • Naturhistorisk konservering: Du arbejder med konservering af dyr, planter og fossiler. Desuden underviser vi i formidling og naturbevaring. 

Privat uddannelse

Der findes også en privat uddannelse til jobbet som zoologisk konservator. 

Se jobartiklen Zoologisk konservator.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Du laver øvelser og laboratoriearbejde, hvor du fx arbejder med kemi og med at konservere og bevare konkrete ting. I de mere teoretiske fag vil der være holdundervisning og forelæsninger for hele årgangen.

Du udarbejder flere projekter undervejs og afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc. i konservering.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Bioteknologi A eller kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK).

Attest for farvesyn

Til ansøgningen skal du vedlægge attest for farvesyn bedømt efter Ishiharas system.

Adgangsprøve

Du skal desuden gennemføre et optagelsesforløb, hvis du søger gennem kvote 2. Læs mere på kglakademi.dk

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du søger om optagelse på www.optagelse.dk:

  • Du kan søge om optagelse i kvote 1 og kvote 2. Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.00.
  • Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen skal også søge inden 15. marts kl 12.00.

Du bliver optaget på en af de fire linjer. Det er ikke muligt at skifte linje. Skolen optager samlet ca. 40 studerende. Læs mere på kglakademi.dk

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Optag hvert andet år

Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering optager kun studerende på bacheloruddannelsen hvert andet år.

I 2021 optages nye studerende på programmerne naturhistorisk konservering og kunstkonservering.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering

Det Kongelige Akademi udbyder en 3-årig bacheloruddannelse i konservering.

Det Kongelige Akademi udbyder også en kandidatuddannelse i konservering.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på kglakademi.dk.

Adgangskvotienter

Uddannelsen har kun optag hvert andet år - næste gang i 2021. Der er derfor ikke nogen information om optag i år.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet konservator kan du søge ansættelse ved museer, biblioteker og arkiver, hvor dit arbejde blandt andet vil bestå i at sikre bevaringen af museernes og arkivernes samlinger for eftertiden.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Balancen i konservering ligger mellem at bevare tingene og være realistisk.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.