konservatoruddannelsen
Kandidatuddannelse

Konservator

Kandidatuddannelsen i konservering er en tværfaglig uddannelse, der bygger videre på det håndværk og de metoder, du har lært på bacheloruddannelsen.

Fakta

Navn:
Konservator
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du fortsætter din specialisering inden for den linje, du har valgt på bacheloruddannelsen, samtidig med at du følger en række obligatoriske fag med relevans for alle konservatorer uanset specialisering, fx aktiv og præventiv konservering og restaurering.

Som færdiguddannet konservator vil du typisk finde arbejde inden for museumsverdenen, på biblioteker og i arkiver. Det kan også være i private værksteder, der udfører konserveringsarbejde for de statslige samlinger.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i konservering er tværfaglig, dvs. fælles for de fire programmer på bacheloruddannelsen. Fagligt set kommer du til at beskæftige dig med kultur- og naturarvsbevaring.

Du lærer at arbejde med fagets videnskabelige teorier og metoder og finde frem til den rette løsningsmodel for en given bevaringsopgave.

Du får bl.a. undervisning i kemi, videnskabsteori, nedbrydningskompleksistet, Risk Management samt konserveringsdianostik.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.cons. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Conservation and Restoration.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser og seminarer. Desuden indgår 8 ugers obligatorisk praktik.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der tager 1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet konservator kan du søge ansættelse ved museer, biblioteker og arkiver, hvor dit arbejde blandt andet vil bestå i at sikre bevarelsen af museernes og arkivernes samlinger for eftertiden.

Du kan også arbejde i private værksteder, der udfører konserveringsarbejde for de statslige samlinger.

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om videregående kunstneriske uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Nr. 27 af 13. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til videregående kunstneriske uddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 85 af 20. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information