konservatoruddannelsen
Kandidatuddannelse

Konservator

Kandidatuddannelsen i konservering er en tværfaglig uddannelse, der bygger videre på det håndværk og de metoder, du har lært på bacheloruddannelsen.

Fakta

Navn:
Konservator
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du fortsætter din specialisering inden for den linje, du har valgt på bacheloruddannelsen, samtidig med at du følger en række obligatoriske fag med relevans for alle konservatorer uanset specialisering, fx aktiv og præventiv konservering og restaurering.

Som færdiguddannet konservator vil du typisk finde arbejde inden for museumsverdenen, på biblioteker og i arkiver. Det kan også være i private værksteder, der udfører konserveringsarbejde for de statslige samlinger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i konservering er tværfaglig, dvs. fælles, for de fem linjer på bacheloruddannelsen. Fagligt set kommer du til at beskæftige dig med kultur- og naturarvsbevaring.

Du lærer at arbejde med fagets videnskabelige teorier og metoder og finde frem til den rette løsningsmodel for en given bevaringsopgave.

Du får bl.a. undervisning i følgende obligatoriske fag: almen kemi II, videnskabsteori for konservatorer, nedbrydningskomplesitet, bevaring af komplekse og komplicerede objekter, præventiv konservering II, farveteori og farvemåling II samt kultur- og naturbevaring II.

Derudover er der nogle valgfri emner, herunder fx statistisk analyse, avanceret mikroskopi og farvestofidentifikation.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser og seminarer. Du har desuden mulighed for 4 måneders specialerelevant praktik.

Du afslutter kandidatuddannelsen med en afgangsopgave, der tager ½-1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.cons.

Uddannelsen foregår i København.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Kunstakademiets Konservatorskole

Kunstakademiets Konservatorskole udbyder en 2-årig kandidatuddannelse i konservering.

Skolen udbyder også en bacheloruddannelse i konservering.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på www.kadk.dk.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen til konservator skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse til konservator giver direkte adgang til kandidatuddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.kadk.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet konservator kan du søge ansættelse ved museer, biblioteker og arkiver, hvor dit arbejde blandt andet vil bestå i at sikre bevarelsen af museernes og arkivernes samlinger for eftertiden.

Du kan også arbejde i private værksteder, der udfører konserveringsarbejde for de statslige samlinger.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kultur- og museumsarbejde.

Efter kandidatuddannelsen kan du komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information