Bacheloruddannelse

Arkæologi

På uddannelsen i arkæologi lærer du om fortidens levn i Danmark fra de tidligste mennesker til vikingetiden, middelalderen, renæssancen og op til i dag.

Fakta

Navn:
Arkæologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen i arkæologi ved AU er en sammenlægning af de to tidligere bacheloruddannelser i henholdsvis forhistorisk arkæologi og  historisk arkæologi. Uddannelsen beskæftiger sig fortidige menneskers liv, færden, kultur og samfund.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for arkæologisk virksomhed og formidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På arkæologi får du viden om fortidens levn og den arkæologiske kulturarv - fra de tidligste mennesker til og med i dag.

Ud fra studiet af materielle levn, dvs. ting, som mennesker har skabt, herunder redskaber, kunstgenstande og bygninger, får du indsigt i fortidens samfund og kulturer.

Du lærer også at at formidle din viden om fortiden og vil her få færdigheder indenfor kulturarvsforvaltning og projektstyring, lige som du vil lære om dokumentationsmetoder, og hvordan it kan bruges i forbindelse med arkæologisk arbejde.

Uddannelsen omfatter bl.a. emner som:

 • Arkæologisk metode
 • Artefakter og økofakter (menneske- og naturskabte levn/data)
 • Arkæologisk feltpraksis
 • Kulturhistorisk overblik
 • Materiel kultur og samfund
 • Arkæologiske forskningsprocesser

Du kommer i feltpraktik, hvor du deltager i udgravningsarbejde og her lærer udgravningsteknik, samt hvordan man bearbejder og systematiserer arkæologiske fund.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser og vejledningstimer. Derudover vil der være ekskursioner, fortrinsvis i Danmark.

Du afslutter 5. semester på bacheloruddannelsen med bachelorprojekt. Uddannelsen giver den den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder arkæologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i arkæologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6,74,8

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i arkæologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i arkæologi, bæredygtig kulturarvsmanagement og æstetik og kultur.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Den samlede uddannelse giver dig jobmuligheder inden for arkæologisk virksomhed og formidling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Kultur- og museumsarbejde samt Forskning og universitetsundervisning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information