Bacheloruddannelse

Arkæologi

På uddannelsen i arkæologi lærer du om fortidens levn i Danmark fra de tidligste mennesker til vikingetiden, middelalderen, renæssancen og op til i dag.

Fakta

Navn:
Arkæologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen i arkæologi ved AU er en sammenlægning af de to tidligere bacheloruddannelser i henholdsvis historisk arkæologi og forhistorisk arkæologi.  Uddannelsen beskæftiger sig med fortidige menneskers liv, færden, kultur og samfund.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for arkæologisk virksomhed og formidling.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På arkæologi får du viden om fortidens levn og den arkæologiske kulturarv - fra de tidligste mennesker til og med i dag.

Materielle levn

Ud fra studiet af materielle levn, dvs. ting, som mennesker har skabt, herunder redskaber, kunstgenstande og bygninger, får du indsigt i fortidens samfund og kulturer.

Formidling

Du lærer at formidle din viden om fortiden og får færdigheder inden for kulturarvsforvaltning og projektstyring, ligesom du lærer om dokumentationsmetoder, og hvordan it kan bruges i forbindelse med arkæologisk arbejde.

Emner

Uddannelsen omfatter bl.a. emner som:

 • Arkæologisk metode
 • Artefakter og økofakter (menneske- og naturskabte levn/data)
 • Arkæologisk feltpraksis
 • Kulturhistorisk overblik
 • Materiel kultur og samfund
 • Arkæologiske forskningsprocesser

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser og vejledningstimer.

Feltpraktik

Uddanelsen omfatter feltpraktik, hvor du deltager i udgravningsarbejde. Ud over at lære udgravningsteknik får du viden om, hvordan man bearbejder og systematiserer arkæologiske fund.

Feltpraktikken foregår fortrinsvis i Danmark.

Eksamen

Du afslutter 5. semester på bacheloruddannelsen med bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav på

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

Uddannelsen arkæologi på Aarhus Universitet (au.dk)

AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Arkæologi

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6.16.0

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i arkæologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Den samlede uddannelse giver dig jobmuligheder inden for arkæologisk virksomhed og formidling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information