kandidatuddannelse i Klassisk arkæologi
Bacheloruddannelse

Klassisk arkæologi

Du får indgående kendskab til kulturerne i Grækenland og de hellenistiske riger samt i Italien og Romerriget (ca. 1000 f.v.t. til Konstantin den Store).

Fakta

Navn:
Klassisk arkæologi
Varighed:
3-4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig et bredt overblik over antikken, og studiet af fortiden giver dig forståelse for antikke kulturers betydning for de senere europæiske kulturer. Uddannelsen har både en teoretisk og en praktisk dimension, og du kommer til at arbejde med analyse af konkrete genstande.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for kulturformidling og kommunikation, fx på museer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Klassisk arkæologi tager udgangspunkt i de materielle levn i Middelhavsområdet, lige fra det mindste potteskår til Akropolis og de kunstgenstande, som er udstillet på museer verden over.

Kultur og samfund

Gennem fund fra den græsk-romerske oldtid får du indsigt i den antikke verdens kultur og samfund.

Du lærer at analysere og fortolke de materielle levn og at forstå deres betydning for de samtidige og senere europæiske kulturer.

Du vil bl.a. opnå kvalifikationer inden for fagets metoder som typologi, klassifikation og datering samt en analytisk og kildekritisk tilgang til de materielle levn.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og seminarer, hvor studerende og lærere i fællesskab behandler et tema.

Propædeutik

På Københavns Universitet kan uddannelsen indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutik).

På Aarhus Universitet indeholder uddannelsen sprogundervisning (propædeutik) i de første 2 år sideløbende med undervisning i klassisk arkæologiske fag.

Læs mere i UG-artiklen Propædeutisk undervisning.

Feltarbejde

I løbet af uddannelsen er der indlagt praktisk feltarbejde og ekskursioner til eksempelvis middelhavsområdet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Græsk A (se dog note nedenfor)
 • Latin A (se dog note nedenfor)
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Undtagelse for græsk A og latin A

Hvis du ikke har bestået græsk A og latin A, skal du følge propædeutisk undervisning (sprogundervisning) på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft de to sprogfag, før du starter på klassisk arkæologi.

Læs mere i artiklen Propædeutisk undervisning.

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om

KU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Klassisk arkæologi.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)7,97,2
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6.16.0

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i klassisk arkæologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Kandidatuddannelsen i arkæologi har en specialisering inden for klassisk arkæologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for kulturformidling og kommunikation, fx på museer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.