kandidatuddannelse i Klassisk arkæologi
Bacheloruddannelse

Klassisk arkæologi

Du får indgående kendskab til kulturerne i Grækenland og de hellenistiske riger samt i Italien og Romerriget (ca. 1000 f.v.t. til Konstantin den Store).

Fakta

Navn:
Klassisk arkæologi
Varighed:
3-4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig et bredt overblik over antikken, og studiet af fortiden giver dig forståelse for antikke kulturers betydning for de senere europæiske kulturer. Uddannelsen har både en teoretisk og en praktisk dimension, og du kommer til at arbejde med analyse af konkrete genstande.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for kulturformidling og kommunikation, fx på museer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Klassisk arkæologi tager udgangspunkt i de materielle levn i Middelhavsområdet, lige fra det mindste potteskår til Akropolis og de kunstgenstande, som er udstillet på museer verden over.

Undervisningens indhold

Gennem fund fra den græsk-romerske oldtid får du indsigt i den antikke verdens kultur og samfund.

Du lærer at analysere og fortolke de materielle levn og at forstå deres betydning for de samtidige og senere europæiske kulturer.

Du vil bl.a. opnå kvalifikationer inden for fagets metoder som typologi, klassifikation og datering samt en analytisk og kildekritisk tilgang til de materielle levn.

Feltarbejde

I løbet af uddannelsen er der indlagt praktisk feltarbejde og ekskursioner til eksempelvis middelhavsområdet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og seminarer, hvor studerende og lærere i fællesskab behandler et tema.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Græsk A
 • Latin A
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

De krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Læs mere i artiklen Gymnasiale suppleringskurser (GSK).

Undtagelse for græsk A og latin A

Hvis du ikke har bestået græsk A og latin A, skal du følge propædeutisk undervisning (sprogundervisning) på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft de to sprogfag, før du starter på klassisk arkæologi.

Læs mere i artiklen Propædeutisk undervisning.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder klassisk arkæologi som en 3-4-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indledes med 1 års sprogundervisning i latin og græsk (propædeutisk undervisning).

KU udbyder også en kandidatuddannelse i klassisk arkæologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder klassisk arkæologi som en 3-4-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen indeholder sprogundervisning i latin og græsk (propædeutisk undervisning) i de første 2 år sideløbende med undervisning i klassisk arkæologiske fag.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i arkæologi, hvor der er mulighed for en specialisering inden for klassisk arkæologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)7,3AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6,64,7

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i klassisk arkæologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi (Københavns Universitet) eller arkæologi (Aarhus Universitet). Kandidatuddannelsen i arkæologi har en specialisering inden for klassisk arkæologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for kulturformidling og kommunikation fx på museer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning og biblioteks- og museumsarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.