Bacheloruddannelsen i oldtidskundskab
Bacheloruddannelse

Oldtidskundskab

Uddannelsen giver dig indblik i oldtidens Middelhavskulturer og deres betydning for nutiden.

Fakta

Navn:
Oldtidskundskab
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Oldtidskundskab giver dig en grundig indføring i fagene arkæologi, græsk sprog, historie og litteratur. Du studerer den græske og romerske oldtidskultur gennem de tekster, monumenter og andre levn, den har efterladt. Du ser også på, hvordan den klassiske tradition stadig er til stede i nutidens arkitektur, litteratur, retorik, filosofi, i teatret og på film.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Du vil efterfølgende have mulighed for at arbejde som underviser i gymnasiet, med kulturformidling eller med turisme. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Oldtidskundskab handler om antikkens kultur, sprog og materielle levn samt antikkens betydning for, hvordan verden ser ud i dag, og hvordan mennesker tænker.

Emner

Uddannelsen omfatter følgende emner:

 • Arkæologi: materielle levn, fx skulpturer, keramik og bygningsværker
 • Litteratur: den antikke litteraturs forskellige genrer, fx historieskrivning, filosofi, komedier, tragedier, taler, digte og epos, der er et heltedigt (fx Homers Illiaden)
 • Historie og samfundsforhold: politiske, økonomiske og sociale forhold i Nærøsten, Grækenland og i Rom
 • Receptionshistorie: brugen af den antikke kulturarv i eftertiden, fx i litteratur, i kunst og arkitektur, på teatret eller i film

Du vil desuden kunne beskæftige dig med emner som politik og samfundsstudier, europæisk identitet eller religion.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuel vejledning og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion. 

Propædeutik

Hvis du ikke har bestået græsk A, skal du følge begynderundervisning i sproget på 1., 2. og 3. semester og bestå en prøve (propædeutisk undervisning). Læs mere i UG-artiklen Propædeutisk undervisning.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Græsk A (se dog note om undtagelse nedenfor)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK).

Undtagelse for græsk A

Hvis du ikke har bestået græsk A, skal du følge begynderundervisning i sproget på 1., 2. og 3. semester og bestå en prøve (propædeutisk undervisning). Det er således ikke en forudsætning, at du har haft dette sprogfag, før du starter på oldtidskundskab.

Læs mere i artiklen Propædeutisk undervisning.

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0, og du skal have et karaktergennemsnit på mindst 5,0 i dansk A
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bestå i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs om

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i oldtidskundskab. Læs mere i UG-artiklen oldtidskundskab.

Oldtidskundskab som side- eller tilvalgsfag

Københavns Universitet udbyder oldtidskundskab som et bachelorsidefag, og Aarhus Universitet udbyder faget som et 1-årigt tilvalgsfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i oldtidskundskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet kandidat have jobmuligheder inden for bl.a. kommunikation og kulturformidling, folkeoplysning, undervisning og administration.

Job inden for undervising

Oldtidskundskab er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du ved ansættelse i gymnasiet søge pædagogikum og få undervisningskompetence.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information