Craft - Glass and Ceramics ©GettyImages
Professionsbacheloruddannelse

Crafts in Glass and Ceramics

På uddannelsen specialiserer du dig i at arbejde med glas eller med ler. Du lærer et håndværk og har mulighed for at udvikle dine kunstneriske evner. Uddannelsen foregår på engelsk.

Fakta

Navn:
Crafts in Glass and Ceramics
Andre betegnelser:
Kunsthåndværker, keramiker, glasmager
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse samt bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver et solidt kendskab til materialer og teknikker, og du får mulighed for at lave praktisk værkstedsarbejde, samtidig med at du følger en række teoretiske forelæsninger og fællesfag.

Som færdiguddannet vil du have mulighed for at etablere dit eget glas- eller keramikværksted eller blive ansat som assistent på en fabrik, der fremstiller kunsthåndværk.

Nogle vælger desuden at undervise eller videreuddanne sig.

Foto: Getty Images 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får både teoretisk undervisning og værkstedsundervisning. Der er først og fremmest undervisning i fag, som er særlige for den linje, du har valgt. Her lærer du om håndværket, om forskellige teknikker, om de materialer, du arbejder med, og om ovnbygning og ovnprincipper.

Specialer

Du skal vælge mellem at specialisere dig inden for glas eller keramik:

 • Specialet i glas: Du lærer om glasbehandling, kemi, miljø og økologi samt om forskellige brændingsteknikker. Du lærer at puste og støbe varmt glas og at slibe, skære, polere og sandblæse koldt glas
 • Specialet i keramik: Du lærer om fremstilling af forskellige lertyper som raku, lertøj, stentøj og porcelæn. Du lærer også om glasurkemi og -fremstilling, om forskellige brændingsteknikker og om dreje- og støbeteknik

Der er også fag og undervisning, der er fælles for de to linjer. Det er fx designteori, formens teori, essay og opgaveskrivning, tegning og farvelære.

I løbet af uddannelsen er der desuden en række kurser med gæstelærere fra ind- og udland.

Titel

Efter endt uddannelsen har du ret til at bruge titlen professionsbachelor i kunsthåndværk inden for glas og keramik. Den engelske titel er Bachelor of Crafts in Glass and Ceramics.

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt i kurser, projektforløb og foredrag.

I det første studieår arbejder du med klart definerede opgaver, der skal sikre dig grundlæggende viden og indsigt. I løbet af studietiden vil arbejdsformen stille større og større krav til din selvstændighed i projekterne.

Praktik

Der er praktikophold i løbet af uddannelsen. Praktikken kan være hos kunsthåndværkere eller firmaer i Danmark eller udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Du kan kun søge om optagelse i kvote 2. 

Generelle adgangskrav

Specifikke adgangskrav

 • Bestået optagelsesprøve

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Det kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering

Da undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 90
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • Cambridge English C1 Advanced med en testscore på mindst 180
 • Cambridge English C2 Proficiency med en testscore på mindst 180
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Procedure for optagelse

Proceduren for optagelse følger samme procedure som for designuddannelsen på Det Kongelige Akademi.

Optagelse sker gennem kvote 2, og ansøgningsfristen er dem 15. marts kl. 12. Samtidig skal der afleveres en hjemmeopgave, som offentliggøres i midten af februar. I april afgøres det, om du bliver inviteret til optagelsesprøve og samtale.
Læs mere om optagelsesforløbet på royaldanishacademy.com.

Derefter afgør skolen, om du bliver tilbudt en plads.

Læs om optagelse, hjemmeopgave og optagelsesprøve på www.kadk.dk.

Optagelsesprøve

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve, hvis du bliver indkaldt til den.

I vurderingen af dine kvalifikationer vil der blive lagt vægt på, om du er internationalt orienteret, har direkte erfaringer fra det kunstneriske og kreative område eller har andre livs- eller studieerfaringer, som peger frem mod det kunstneriske og kreative felt.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du søge om optagelse på baggrund af en dispensationsansøgning. Du skal kunne dokumentere en egenproduktion og/eller studier af særlig kvalitet i relation til studiet.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse via kvote 2 på Optagelse.dk. 

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Optagelsesprøve

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve, hvis du bliver indkaldt til den. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside. 

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på Bornholm og er en uddannelse under Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering.

Læs mere på uddannelsestedets hjemmeside: 

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering  
Nexø (Sommerstart, engelsk)Kun kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen i kunsthåndværk er en kunstnerisk uddannelse, der kan føre til job alene eller sammen med andre kunsthåndværkere i mindre virksomheder.

Du kan også søge ansættelse i en større glas- eller keramisk virksomhed eller prøve at sælge dine idéer med henblik på masseproduktion.

Enkelte kunsthåndværkere etablerer sig som selvstændige keramikere eller glaspustere.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelsen til kunstnerisk professionsbachelor i kunsthåndværk inden for glas og keramik. Nr. 682 af 27. juni 2019.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information