Craft - Glass and Ceramics ©GettyImages
Professionsbacheloruddannelse

Crafts in Glass and Ceramics

På professionsbacheloruddannelsen til kunsthåndværker specialiserer du dig i at arbejde med glas eller med ler. Du lærer et håndværk og har mulighed for at udvikle dine kunstneriske evner. Uddannelsen foregår på engelsk.

Fakta

Navn:
Crafts in Glass and Ceramics
Andre betegnelser:
Kunsthåndværker, keramiker, glasmager
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse samt bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver et solidt kendskab til materialer og teknikker, og du får mulighed for at lave praktisk værkstedsarbejde, samtidig med at du følger en række teoretiske forelæsninger og fællesfag.

Som færdiguddannet vil du have mulighed for at etablere dit eget glas- eller keramikværksted eller blive ansat som assistent på en fabrik, der fremstiller kunsthåndværk.

Nogle vælger desuden at undervise eller videreuddanne sig.

Foto: © GettyImages 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen varer 3½ år. Du skal vælge mellem at specialisere dig inden for glas eller keramik.

Opbygning

Du får både teoretisk undervisning og værkstedsundervisning. Det er først og fremmest undervisning i fag, som er særlige for den linje, du har valgt. Her lærer du om håndværket, om forskellige teknikker, om de materialer, du arbejder med, og om ovnbygning og ovnprincipper.

  • Specialet i glas: Du lærer om glasbehandling, kemi, miljø og økologi samt om forskellige brændingsteknikker. Du lærer at puste og støbe varmt glas og at slibe, skære, polere og sandblæse koldt glas.
  • Specialet i keramik: Du lærer om fremstilling af forskellige lertyper som raku, lertøj, stentøj og porcelæn. Du lærer også om glasurkemi og -fremstilling, om forskellige brændingsteknikker og om dreje- og støbeteknik.
     

Der er også fag og undervisning, der er fælles for de to linjer. Det er blandt andet designteori, formens teori, essay og opgaveskrivning, tegning og farvelære.

I løbet af uddannelsen er der desuden en række kurser med gæstelærere fra ind- og udland.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår på Bornholm og er en uddannelse under Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt i kurser, projektforløb og foredrag.

I det første studieår arbejder du med klart definerede opgaver, der skal sikre dig grundlæggende viden og indsigt. I løbet af studietiden vil arbejdsformen stille større og større krav til din selvstændighed i projekterne.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt.

Praktik

50 ECTS af uddannelsen er praktik. Praktikken kan være hos kunsthåndværkere eller firmaer i Danmark eller udlandet.

Titel

Efter endt uddannelsen har du ret til at bruge titlen professionsbachelor i kunsthåndværk inden for glas og keramik. Den engelske titel er Bachelor of Crafts in Glass and Ceramics.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

  • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen
  • En erhvervsuddannelse

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve.

Procedure for optagelse

Proceduren for optagelse følger samme procedure som for designuddannelsen på Det Kongelige Akademi.

Optagelse sker gennem kvote 2, og ansøgningsfristen er dem 15. marts kl. 12. Samtidig skal der afleveres en hjemmeopgave, som offentliggøres i midten af februar. I april afgøres det, om du bliver inviteret til optagelsesprøve og samtale.
Læs mere om optagelsesforløbet på royaldanishacademy.com.

Derefter afgør skolen, om du bliver tilbudt en plads.

Læs om optagelse, hjemmeopgave og optagelsesprøve på www.kadk.dk.

Optagelsesprøve

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve, hvis du bliver indkaldt til den.

I vurderingen af dine kvalifikationer vil der blive lagt vægt på, om du er internationalt orienteret, har direkte erfaringer fra det kunstneriske og kreative område eller har andre livs- eller studieerfaringer, som peger frem mod det kunstneriske og kreative felt.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du søge om optagelse på baggrund af en dispensationsansøgning. Du skal kunne dokumentere en egenproduktion og/eller studier af særlig kvalitet i relation til studiet.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du søger om optagelse på www.optagelse.dk.

Du kan kun søge om optagelse via kvote 2. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen skal også søge inden 15. marts kl 12.00.

Frister for optagelsesprøve m.m. finder du på skolens hjemmeside.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse, hvis du har en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering  
København K (Sommerstart, engelsk)Kun kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen i kunsthåndværk er en kunstnerisk uddannelse, der kan føre til job alene eller sammen med andre kunsthåndværkere i mindre virksomheder.

Du kan også søge ansættelse i en større glas- eller keramisk virksomhed eller prøve at sælge dine idéer med henblik på masseproduktion.

Enkelte kunsthåndværkere etablerer sig som selvstændige keramikere eller glaspustere.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information