Foto af Kunstformidler
Job

Kunstformidler

Kunstformidlere underviser unge eller voksne på fx højskoler, VUC, aftenskoler eller i gymnasiet. De kan også være ansat ved museer.

Fakta

Arbejdssteder:
Gymnasieskoler, Højskoler, Private virksomheder, Offentlige institutioner
Stillingsbetegnelser:
Kunstformidler, Kunstpædagog

Jobbet kræver både kunstneriske og pædagogiske evner samt lyst til at undervise.

Målet er bl.a. at viderebringe en viden om og en bevidst holdning til billedkunst. Ud over at undervise varetager de også administrative opgaver i tilknytning til undervisningen.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af kunstformidler
Formidling - Undervisning ved besøg på kunstmuseer.

Arbejdet er præget af, om man underviser unge eller voksne, og af, hvilken institution man arbejder i. Underviser man fx i gymnasieskolen og ved hf, skal man følge de officielle retningslinjer for undervisningen. Undervisning på højskoler og andre frie skoler følger retningslinjer, som den enkelte skole selv afstikker.

Formålet med undervisningen er at give eleverne en bevidst holdning til billedkunst og til hverdagens billeder, som fx reklamens og massemediernes billeder. Man gennemgår og analyserer malerier, fotokunst og andre billedudtryk. Desuden underviser man i praktiske færdigheder som tegning, maleri, grafik, skulptur, foto, video, digital billedbehandling og multimedier.

Det administrative arbejde indeholder indkøb af materialer, fremstilling af undervisningsmateriale, udarbejdelse af undervisningsplaner, budget og regnskab.

Derudover kan du som kunstformidler have andre opgaver, som fx deltagelse i arrangementer på skolen.

Hvis du skal ansættes i gymnasiet eller ved hf, skal du gennemgå et teoretisk og praktisk pædagogisk kursus.

Kunstformidlere kan også være ansat til at varetage formidlingsopgaver på museer eller i tilknytning til større gallerier.

Arbejdsplads

Kunstformidlere ansættes i offentlige institutioner og virksomheder, fx museer, hvor de arbejder med at arrangere udstillinger og besøg. Se Biblioteker, museer mv.

Kunstformidlere underviser desuden i forskellige skoletyper som gymnasiet, hf, kunsthåndværkerskoler, seminarier, højskoler og andre skoler i folkeoplysningen. Nogle finder arbejde som konsulenter i private firmaer og virksomheder, som beskæftiger sig med formidling af kunst. Se mere om brancherne Gymnasier og erhvervsfaglige skoler samt Videregående uddannelsesinstitutioner.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Kunstformidler40.169 kr.39.568 kr.38.306 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Det kan være vanskeligt for kunstformidlere at få job i gymnasiet, fordi de fleste gymnasier foretrækker lærere, der kan undervise i to fag.

Mere uddannelse

Efter- og videreuddannelse fås bl.a. via en masteruddannelse, se fx

Få mere at vide

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)
www.gl.org

Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne
www.kunstakademiet.dk

idoart - kunstneriske uddannelser
www.idoart.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.