Foto af Billedkunstner
Job

Billedkunstner

En billedkunstner kan bruge flere forskellige udtryksformer. Nogle laver skulpturer eller installationskunst.

Fakta

Arbejdssteder:
Værksted, Atelier
Stillingsbetegnelser:
Kunstmaler, Billedhugger, Billedkunstner, Grafiker, Performer

Andre arbejder med malerier, grafik eller lignende. Men mange eksperimenterer med flere former i løbet af deres kunstneriske liv. Som billedkunstner skal du have sans for rum, form og farve, en kreativ fantasi og talent for at tegne. Der kan være langt fra inspiration og idé til konkret kunstværk.

Billedkunstnere holder sig ikke nødvendigvis til én udtryksform, men eksperimenterer ofte med forskellige former.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af kunstmaler
Maleri - Kunstmaleren arbejder især med flader, linjer og farver.

Som billedkunstner arbejder du med det billedmæssige udtryk, og det kan foregå på mange forskellige måder. Du kan male, lave skulpturer, installationskunst, collager, grafik, og du kan fotografere, lave videokunst, væve billeder og meget mere.

De fleste billedkunstnere begynder med at lave forstudier til det egentlige arbejde. De laver normalt mange skitser og tegninger. Forstudierne bliver som regel afsluttet med en mindre udgave eller en model af arbejdet. Herefter er billedkunstnernes arbejdsproces meget forskellig, alt efter kunstform.

Billedhuggeren arbejder mest med ler, gips og forskellige sten- og metaltyper, men alle materialer, der kan formes, kan bruges. Skal der hugges en skulptur ud af en stenblok, fx af marmor eller granit, arbejder billedhuggeren med både skære- og slibemaskiner og med hammer og mejsel for at fjerne det overflødige materiale og nå frem til den ønskede form.

Fladerne, kunstmaleren benytter, kan være lærred, metal, træ, mur eller papir. Man kan variere maleteknikken i det uendelige. Kun fantasien sætter grænser. Nogle hovedgrupper er olie-, akryl-, lak- og emaljemaling, fresko (vægmaleri), akvarel (vandfarvemaleri), pastel (blød farvestift) og collage (billeder, der er komponeret af forskellige materialer).

Somme tider hjælper forskellige slags håndværkere med at overføre kunstværker fra forstudier til endelig udgave.

En billedhugger kan få assistance fra en bronzestøber, hvis en gipsskulptur skal støbes i bronze. Skal en figur hugges i sten, kan en stenhugger udføre tilhugningen efter kunstnerens anvisninger. Mange billedkunstnere står dog selv for hele arbejdsprocessen.

Normalt er billedkunstnere selvstændige erhvervsdrivende. Lønjob som billedkunstner findes ikke, kunsnerisk arbejde er kun i meget begrænset omfang en del af markedsøkonomien.

Billedkunstnere kan sælge deres kunstværker på udstillinger, eller de kan lave dem på bestilling. Ved bestillingsopgaver er der normalt en tidsfrist for, hvornår kunstværket skal være færdigt.

Nogle kunstnere danner udstillingssammenslutninger, som lejer sig ind i udstillingsbygninger. Andre kunstnere udstiller deres værker i kunstforeninger, som betaler kunstnerne en afgift for lån af værkerne.

En anden mulighed er at henvende sig til en galleriejer for at udstille og sælge sine værker. Nogle galleriejere kræver en lejeafgift, andre kræver procentafgifter af det, der bliver solgt.

Du kan også sende dine værker ind til censurerede udstillinger. I ordet censureret ligger der, at værkerne skal bedømmes og godkendes for at blive udstillet. Ofte bliver kun en lille del af de indsendte værker godkendt.

Uddannelse

Der er ikke noget krav om uddannelse for at blive billedkunstner. Mange er autodidakte (selvlærte) og er startet tidligt eller parallelt med andet erhvervsarbejde.

En lang række kreative uddannelser kan danne baggrund for et virke som billedkunstner. Resten er talent og hårdt arbejde. De formelle uddannelsesveje er nævnt nedenfor under Mulige uddannelser.

Arbejdsplads

En typisk billedkunstner er selvstændig erhvervsdrivende og arbejder i eget værksted eller atelier. En del kunstnere lejer værksted sammen. Nogle opgaver kræver, at de arbejder andre steder, fx ved udsmykning af bygninger.

Som andre skabende kunstnere er billedkunstnere en del af branchen Teater, musik og kunst.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Andet arbejde med kunst42.079 kr.-33.558 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Forholdsvis få mennesker har råd til at købe billedkunstneres værker i større udstrækning. Derfor er billedkunstnerne afhængige af private fonde og det offentliges køb af kunstværker. En stor del af billedkunstnerne må skaffe sig indtægter ved andet arbejde, som kan være helt forskelligt fra arbejdet med kunst.

Nogle billedkunstnere underviser i deres fag på fx billedkunstskoler, højskoler eller aftenskoler.

Mere uddannelse

Billedkunstnere kan efteruddanne sig ved at deltage i kurser på kunstakademier eller andre kunstskoler, eller ved studieophold i udlandet.

Få mere at vide

Billedkunstnernes Forbund (Bkf)
www.bkf.dk

Dansk Billedhuggersamfund
www.skulpturelt.com

Danske Billedkunstnere
www.danskebilledkunstnere.dk

idoart - kunstneriske uddannelser
www.idoart.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.