kandidatuddannelse i Europastudier
Kandidatuddannelse

European Studies

På kandidatuddannelsen udforsker du europæisk historie, politik og kultur sammen med internationale studerende.

Fakta

Navn:
European Studies
Andre betegnelser:
Europastudier
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I løbet af studiet lærer du at udarbejde analyser af centrale udviklinger og konflikter i Europa set ud fra et historisk og teoretisk perspektiv.

Med en afsluttet kandidatuddannelse har du jobmuligheder inden for formidling af europæiske forhold, fx i forbindelse med undervisning, i medieverdenen eller i en europæisk organisation eller virksomhed. Jobtypen varierer alt efter din forudgående bacheloruddannelse.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Europastudier er et tværfagligt internationalt studium, der tager udgangspunkt i det geografiske område, som traditionelt betegnes som Europa.

Du lærer om de historiske, politiske, sociale og kulturelle forhold, som har haft betydning for Europas udvikling. Ud fra denne baggrund vil du bl.a. kunne undersøge og analysere den tiltagende politiske og økonomiske integration i EU.

Fag

Du får undervisning i fag som fx:

  • European Identities
  • Political Institutions of the EU
  • Qualitative Research Methods
  • Europe in the World
  • The Borders of Europe and the EU
  • EU flashpoints

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in European Studies (Humanities).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og projektforløb med gruppearbejde og praktisk dataindsamling m.m.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for et studieophold i udlandet eller et projektorienteret forløb i en virksomhed eller en organisation.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i european studies foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for formidling af europæiske forhold, i fx undervisning eller i medieverdenen. Du vil typisk også finde arbejde i internationale organisationer og i europæiske institutioner.

Jobmulighederne veksler, alt efter hvilken bacheloruddannelse du har taget.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information