Foto af It-udvikler
Job

It-udvikler

En it-udvikler løser opgaver med udvikling, indkøb og implementering af virksomhedernes interne it-systemer.

Fakta

Arbejdssteder:
Private og offentlige virksomheders it-afdelinger, Internetudbydere og televirksomheder
Stillingsbetegnelser:
It-projektleder, It-udvikler, Driftsplanlægger, It-koordinator, It-chef, It-administrator, Netværkskonsulent, Tester, Kvalitetsmedarbeder, It-arkitekt, Software ingeniør, Test ingeniør

Udvikleren planlægger indkøb og drift af it-systemer, så de sikrer og understøtter virksomhedens organisering af aktiviteter inden for administration, produktion, salg mv. Udvikleren vil desuden ofte være virksomhedens ansvarlige it-chef.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af it-udvikler
Udvikler - It-arkitekten/udvikleren har tæt kontakt til kunden for at forstå deres behov.

It-udviklere arbejder på et overordnet niveau med planlægning, udvikling og indkøb af brugervirksomhedens it-systemer. Som it-ansvarlig vil udvikleren stå for den endelige tilpasning af standardsystemer samt planlægning af driften, når systemerne er taget i brug.

Som it-ansvarlig kan de stå i spidsen for fx programmører og supportere, der står for installation og driften af systemerne i brugervirksomhederne. De er personaleansvarlige for en eller flere it-driftsassistenter.

På lederniveau kan de som it-chef være ansvarlige for virksomhedens planlægning af it-strategi og økonomi. De er også ansvarlige for it-sikkerheden og it-kvaliteten.

Udvikleren eller driftplanlæggeren har ansvar for tilrettelæggelse af den elektronisk dokumenthåndtering (work flow), eller ansvar for virksomheders og institutioners eksterne profil formidlet elektronisk. De sorterer informationsstrømme og organiserer implementering af it i større organisationer.

Netværkskonsulenter har særlig viden om opbygning af større netværk i komplekse it-systemer.

It-udviklere arbejder også i funktionen som projektleder. Opgaven består her i at skabe afdække virksomhedens behov for it-systemer og sikre sammenhæng og integration i virksomhedens projektgruppe af it-administratorer, -supportere og brugere.

Som projektledere arbejder de med udvikling og videreudvikling af software og indkøb af hardware samt opstilling og vedligehold af fysiske netværk. Projektlederen har en særlig viden om organisationer, økonomi, logistik, kvalitetssikring og integration af projekter.

Planlægning og udvikling af it-projekter handler om på det overordnede niveau at designe systemet på baggrund af konkrete analyser af virksomhedens ønsker og behov for it-systemer og samarbejde med it-konsulenten eller andre leverandører af it-systemer.

I projektet indgår også planlægning af vedligeholdelse og drift af systemerne. Udvikleren står her for den tekniske analyse og metode, udarbejder kravspecifikation og udvikler integration i forhold til databaser, internet, netværk og operativsystemer.

Med i projektgruppen kan være en designer, der tager sig specielt af brugerinteresserne foruden andre specialister, der skal give deres input tidligt i forløbet.

Tl gruppen af udviklere hører de medarbejdere, der tager sig af at sikre kvaliteten ved at teste løsninger og programmer. Testere gennemprøver programmerne igennem udviklingsprocessen. De tester også implementeringen af løsningerne, fx hvordan det nye program arbejder sammen med eksisterende systemer.

It-udviklere skal have en udviklet analytisk sans, evne til at arbejde struktureret i en kaotisk omverden, evne til hurtig indlæring, kendskab til og erfaring med konkrete programmeringsmiljøer, software osv.

Uddannelse

It-udviklere kan - foruden de nævnte uddannelser - have en af de humanistiske uddannelser, naturvidenskabelige uddannelser eller en teknisk videnskabelig uddannelse.

Arbejdsplads

It-udviklere er ansat i virksomheder, der bruger og videreudvikler systemer og hardware, se It-konsulenter. De findes også i virksomheder, der anvender højteknologisk it, fx teleselskaber, databaseværter og administratorer, leverandører af kommunikation og statistik, nyhedsproducenter, industrivirksomheder offentlige virksomheder samr undervisningsinstitutioner.

Endelig er de ansat som overordnede it-chefer i virksomheder og organisationer, eller som chefer for it-sikkerhed og it-kvalitet.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2016), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Arbejde med IT-arkitektur43.147 kr.-36.699 kr.
Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser40.717 kr.-38.080 kr.
IT-projektstyring (Programchef, Testkkoordinator, -specialist)39.734 kr.34.754 kr.35.847 kr.
Tester (it)31.257 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

It-udviklere kan også være projektansat og honoreret for gennemførelse af projektet. Lønnen varierer derfor meget afhængigt af erfaring og projektets størrelse.

Fremtidsmuligheder

Der er stor efterspørgsel efter højtuddannede og specialiserede it-udviklere og driftplanlæggere. De skal have relevant, især videregående, uddannelse og solidt kendskab til it-forkskning.

De skal have programmeringserfaring og kendskab til kommunikation og grafisk design.

Endelig skal de have gode engelskkundskaber, gode samarbejdsevner, erfaring med projektarbejde, udpræget selvstændighed samt kendskab til virksomhedsøkonomi og organisationsforståelse.

It-branchen udvikler sig i retning af at blive en branche for sig, der leverer løsninger til brugerne. Branchen udvikler og fremstiller it-produkter, og brugerne bliver forbrugere af it.

Mere uddannelse

Der er mange muligheder for efteruddannelse for it-udviklere.

PROSA, Ingeniørforeningen, SAM-DATA og andre tilbyder efteruddannelse inden for it.

Få mere at vide

IT-Brancheforeningen
www.itb.dk

PROSA, Forbundet af it-professionelle
www.prosa.dk

SAM-DATA
www.hk.dk/samdata

Branchefællesskab for IT, tele, elektronik og kommunikationsvirksomheder (ITEK)
www.itek.di.dk

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)
www.ida.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Da Kim valgte at læse til civilingeniør, vidste han ikke, at han en dag ville ende med at...

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Se hvad man arbejder med i forskellige virksomheder.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.

Artikler om de aktuelle forventninger til beskæftigelsen.