civilingeniør i geofysik og rumteknologi
Bacheloruddannelse

Geofysik og rumteknologi

Bacheloruddannelsen i geofysik og rumteknologi har fokus på observationer, der foretages fra satellitter og omhandler design af satellitmissioner, opbygning af målesystemer samt analyse og fortolkning af data fra satellitter.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i geofysik og rumteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen i geofysik og rumteknologi spænder bredt: Fra udforskning af Jordens indre over kortlægning og overvågning af Jordens klima og miljø til udforskning af solsystemet og universets tidligste udvikling efter Big Bang.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i bl.a. højteknologiske virksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder og internationale rumorganisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil udvikle innovative, bæredygtige og avancerede teknologiske løsninger til overvågning og kortlægning af fysiske processer på Jorden og i rummet.

På uddannelsen lærer du at designe og udvikle nye metoder og systemer til kortlægning af Jorden og dens magnet- og tyngdefelt, overvågning af fx havstrømme, havis, gletsjere, biomasse, atmosfæren, vandkredsløb og solens påvirkning af Jorden, samt udforskning af exoplaneter, universets strukturer, sorte huller og neutronstjerner.

Uddannelsen kombinerer naturvidenskabelig viden med tværfaglige teknologiske kompetencer og giver på den måde en bred kompetenceprofil inden for områderne:

 • Målesystemer
 • Databehandlnig
 • Fysisk fortolkning

Uddannelsen giver via valgfri kurser mulighed for en individuel studieplan, der fokuserer på et eller flere af ovenstående områder.

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at fordybe dig yderligere inden for områderne:

 • Jordens fysik og ressourcer
 • JordobservationKortlægning og navigation
 • Udforskning af rummet

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, forelæsninger og øvelser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Earth and Space Physics and Engineering).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik A
 • Enten kemi B eller bioteknologi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder geofysik og rumteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

DTU udbyder også en kandidatuddannelse i geofysik og rumteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i geofysik og rumteknologi kan du læse videre på kandidatuddannelsen i geofysik og rumteknologi og - afhængigt af dine valgte fag på bacheloruddannelsen - på følgende kandidatuddannelser:

Du kan desuden søge optagelse på studieforløbet Solar Energy på kandidatuddannelsen bæredygtig energi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i danske og internationale  højteknologiske virksomheder, internationale rumorganisationer, rådgivende ingeniørvirksomheder, geo- og rådgivningsbranchen, opmålings- og kortlægningsfirmaer, nationale og internationale organisationersamt offentlige myndigheder.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information