civilingeniør i geofysik og rumteknologi
Bacheloruddannelse

Geofysik og rumteknologi

Bacheloruddannelsen har fokus på design af satellitmissioner, opbygning af målesystemer samt analyse og fortolkning af data fra satellitter.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i geofysik og rumteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen i geofysik og rumteknologi spænder bredt: Fra udforskning af Jordens indre over kortlægning og overvågning af Jordens klima og miljø til udforskning af solsystemet og universets tidligste udvikling efter Big Bang.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i bl.a. højteknologiske virksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder og internationale rumorganisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil udvikle innovative, bæredygtige og avancerede teknologiske løsninger til overvågning og kortlægning af fysiske processer på Jorden og i rummet.

Nye metoder og systemer til kortlægning

På uddannelsen lærer du at designe og udvikle nye metoder og systemer til kortlægning af Jorden og dens magnet- og tyngdefelt, overvågning af fx havstrømme, havis, gletsjere, biomasse, atmosfæren, vandkredsløb og solens påvirkning af Jorden, samt udforskning af exoplaneter, universets strukturer, sorte huller og neutronstjerner.

Profil

Du kan give din uddannelse en særlig profil ved at vælge valgfrie kurser inden for et af følgende anbefalede studieforløb:

 • Målesystemer
 • Databehandlnig
 • Fysisk fortolkning

Uddannelsen giver via valgfri kurser mulighed for en individuel studieplan, der fokuserer på et eller flere af ovenstående områder.

Områder til fordybelse

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at fordybe dig yderligere inden for områderne:

 • Udforskning af rummet
 • Fast Jords fysik
 • Jordobservation
 • Kortlægning og navigation

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, forelæsninger og øvelser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Earth and Space Physics and Engineering).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik A
 • Enten kemi B eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Danmarks Tekniske Universitet

 • Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder geofysik og rumteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

DTU udbyder også en kandidatuddannelse i geofysik og rumteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)6,8AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i geofysik og rumteknologi kan du læse videre på kandidatuddannelsen i geofysik og rumteknologi og - afhængigt af dine valgte fag på bacheloruddannelsen - på følgende kandidatuddannelser:

Du kan desuden søge optagelse på studieforløbet Solar Energy på kandidatuddannelsen bæredygtig energi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i danske og internationale  højteknologiske virksomheder, internationale rumorganisationer, rådgivende ingeniørvirksomheder, geo- og rådgivningsbranchen, opmålings- og kortlægningsfirmaer, nationale og internationale organisationersamt offentlige myndigheder.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information