civilingeniør i digitale medieteknologier
Kandidatuddannelse

Menneskeorienteret kunstig intelligens

Den engelsksprogede uddannelse handler om at udvikle services og løsninger inden for det informations- og kommunikationsteknologiske område.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i menneskeorienteret kunstig intelligens
Andre betegnelser:
Human-Centered Artificial Intelligence
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får en indgående viden om de muligheder, der er med informations- og kommunikationsteknologi, og du bliver i stand til at udvikle services og løsninger, der opfylder brugernes behov, samtidig med at du har fokus på de forretningsmæssige aspekter.

Som færdiguddannet civilingeniør i digitale medieteknologier vil du have jobmuligheder som projektleder, udvikler eller rådgiver i private virksomheder. Det er også muligt at finde job i mediebranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Området inden for digitale medieteknologier udvikler sig hele tiden og har skabt nye anvendelsesområder som fx sammensmeltningen af mobiltelefoner og broadcasting, der gør det muligt at dele digitalt medieindhold.

Du kommer til at arbejde med teknologiske løsninger på tværs af platforme, herunder design af nye typer af interaktion mellem mennesker og software.

Specialisering

Du har mulighed for at specialisere dig inden for fx:

  • Sociale medier og mobile apps
  • UX user experience
  • Data science
  • Computergrafik
  • Computerspil

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Human-Centered Artificial Intelligence (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder menneskeorienteret kunstig intelligens  som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

DTU udbyder desuden Master of Science in Data Interaction Cyber Programme i samarbejde med udenlandske universiteter.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Elektroteknologi
  • Netværksteknologi og it 
  • Matematik og teknologi (såfremt uddannelsen er påbegyndt efter september 2011)
  • Softwareteknologi
  • Kunstig intelligens og data

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. medieindustrien. Alt efter hvilken specialisering, du vælger, kan du bl.a. komme til at arbejde med udvikling, projektledelse eller rådgivning i private virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information