civilingeniør i digitale medieteknologier
Kandidatuddannelse

Menneskeorienteret kunstig intelligens

Den engelsksprogede uddannelse handler om at udvikle services og løsninger inden for det informations- og kommunikationsteknologiske område.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i menneskeorienteret kunstig intelligens
Andre betegnelser:
Human-Centered Artificial Intelligence
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får en indgående viden om de muligheder, der er med informations- og kommunikationsteknologi, og du bliver i stand til at udvikle services og løsninger, der opfylder brugernes behov, samtidig med at du har fokus på de forretningsmæssige aspekter.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder som projektleder, udvikler eller rådgiver i private virksomheder. Det er også muligt at finde job i mediebranchen.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du kommer til at arbejde med teknologiske løsninger på tværs af platforme, herunder design af nye typer af interaktion mellem mennesker og software.

Specialisering

Du har mulighed for at specialisere dig inden for fx:

  • Sociale medier og mobile apps
  • UX user experience
  • Data science
  • Computergrafik
  • Computerspil

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Human-Centered Artificial Intelligence).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Læs om

DTU udbyder desuden Master of Science in Data Interaction Cyber Programme i samarbejde med udenlandske universiteter.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at starte din egen virksomhed eller blive ansat i virksomheder, der beskæftiger sig med computergrafik, brugerflader, analyserer "big data" eller designer apps til smartphones.

Du vil både kunne arbejde med udvikling, projektledelse eller rådgivning i private og offentlige virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information