cuvilingeniør i telekommunikation
Kandidatuddannelse

Kommunikationsteknologier og systemdesign

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og har fokus på forskning, udvikling og anvendelse inden for informations- og kommunikationsteknologi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kommunikationsteknologier og systemdesign
Andre betegnelser:
Communication Technologies and System Design
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer fx om optisk kommunikation, mobiltelefoni, internettet, softwaredesign, signaler og transmissionsteknologi.

Som færdiguddannet civilingeniør har du mulighed for at blive ansat i elektronikvirksomheder, hvor du fx skal designe og udvikle softwarekomponenter i kommunikationssystemer. Du kan også være med til at udføre analyser af ny informationsteknologi og økonomiske problemstillinger.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen har fagligt fokus på telekommunikation samt it- og massekommunikation. Disse områder er i stigende grad ved at smelte sammen både i forbindelse med udstyr, transmissionsmedier og tjenester.

Du lærer både om komponent- og systemdesign, komplekse netværksstrukturer og om udvikling af tjenester og IKT-løsninger (informations- og kommunikationsteknologi).

Specialiseringer

Du har mulighed for at specialisere dig inden for:

  • Højhastighedskommunikation
  • Visuel kommunikation, kodning og signalbehandling
  • Mobil-/trådløs kommunikation og Internet of Things
  • Kommunikationssoftware og cybersikkerhed

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Communication Technologies and System Design).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere på Danmarks Tekniske Universitet.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde og forelæsninger.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for fx den del af elektronikindustrien, der producerer udstyr til kommunikation eller radio/tv.

Du kan også komme til at arbejde i den del af informations- og kommunikationsteknologisektoren, der udvikler IKT-løsninger i den avancerede underholdningsindustri.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information