cuvilingeniør i telekommunikation
Kandidatuddannelse

Kommunikationsteknologier og systemdesign

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og har fokus på forskning, udvikling og anvendelse inden for informations- og kommunikationsteknologi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kommunikationsteknologier og systemdesign
Andre betegnelser:
Communication Technologies and System Design
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil fx arbejde med optisk kommunikation, mobiltelefoni og internettet, eller du kan beskæftige dig med softwaredesign, signaler eller transmissionsteknologi.

Som færdiguddannet civilingeniør har du mulighed for at blive ansat i elektronikvirksomheder, hvor du fx skal designe og udvikle softwarekomponenter i kommunikationssystemer. Du kan også være med til at udføre analyser af ny informationsteknologi og økonomiske problemstillinger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i telekommunikation omfatter telekommunikation samt it- og massekommunikation. Disse områder er i stigende grad ved at smelte sammen både i forbindelse med udstyr, transmissionsmedier og tjenester.

Du lærer både om komponent- og systemdesign, komplekse netværksstrukturer og om udvikling af tjenester og IKT-løsninger (informations- og kommunikationsteknologi).

Specialiseringer

Du har mulighed for at specialisere dig inden for:

  • Optisk kommunikation
  • Signaler og transmissionsteknologi
  • Protokoller og netværksteknologier
  • Tjenester og markeder

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde og forelæsninger. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afgslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Communication Technologies and System Design (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder kommunikationsteknologier og systemdesign som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

DTU udbyder desuden Master of Science in Communication technologies and system design i samarbejde med udenlandske universiteter.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i telekommunikation skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Elektroteknologi
  • Netværksteknologi og it (tidl. it og kommunikationsteknologi)
  • Fysik og nanoteknologi
  • Softwareteknologi
  • General Engineering (Cyber Systems)
  • Geofysik og rumteknologi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for fx den del af elektronikindustrien, der producerer udstyr til kommunikation eller radio/tv.

Du kan også komme til at arbejde i den del af informations- og kommunikationsteknologisektoren, der udvikler IKT-løsninger i den avancerede underholdningsindustri.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejdesystemudvikling, programmering og design og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information