En mand står i et lydstudie og arbejder.
Kandidatuddannelse

Communication Technology

Den engelsksprogede kandidatuddannelse har fokus på kommunikationsteknologier, der indgår i fx 4G og 5G mobilnetværk, Wi-Fi og Internet of Things-systemer.

Fakta

Navn:
Communication Technology
Andre betegnelser:
Kommunikationsteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med både store og små kommunikationsløsninger, fx mobilnetværk og internet, trådløse systemer til opsamling af data fra el- eller vandmålere, styring af industrimaskiner eller kommunikation mellem personlige enheder som telefon, tablet, hovedtelefoner, og smartwatch.

Som færdiguddannet civilingeniør har du jobmuligheder i virksomheder, der arbejder med udvikling eller drift af løsninger med fx mobilnetværk, mobiltelefoner, trådløse netværk, internet, telefoni/video-kommunikation samt trådløse målere og sensorer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig indledningsvis en bred forståelse for teknologier og videnskabelige discipliner i forbindelse med trådløse kommunikationssystemer og netværk. Herefter skal du vælge en af følgende specialiseringer Radio Communication samt Networks and Distributed Systems.

Specialiseringerne giver dig mulighed for at fokusere på enten aspekter inden for radiokommunikation eller netværk og distribuerede systemer (inkl. netværkssikkerhed).

Radio Communication

Her vil du kunne beskæftige dig med optimering af selve radioforbindelsen med brug af flere antenner, eventuelt med hvordan man koder og transmitterer signaler via flere radioforbindelser, eller du vil kunne fordybe dig i teknikker og metoder til at effektivisere et radiosystems forbrug af ressourcer.

Network and Distributed Systems

Her kan du arbejde med performance analyse og design af distribuerede systemer, hvor du fx lærer at undersøge, hvordan et stort system designes til at klare krævende situationer, hvor der er flere vigtige faktorer i spil, og hvordan trådede og trådløse teknologier arbejder sammen. Et eksempel kan være at sikre lav latenstid til gaming på et trådløst netværk, mens der samtidig streames film/serier af andre brugere, eller at analysere og sikre et netværk mod hackerangreb.

Udlandsophold eller praktik

Der er mulighed for at tage et semester ved et udenlandsk universitet eller et praktikophold i en virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem kurser, forelæsninger og problembaseret projektarbejde, hvor du og din gruppe arbejder med relevante problemstillinger inden for studiets fagområde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) of Engineering (Communication Technology).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Communication Technology som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bachelor- og diplomingeniøruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Elektronik og it
  • Computerteknologi
  • Elektronik (diplomingeniør)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. 

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i danske og internationale virksomheder, der udvikler eller drifter nye løsninger til til mobilnetværk, mobiltelefoner, trådløse netværk, internet, telefoni/video-kommunikation, trådløse målere og sensorer, kommunikation mellem biler, droner og robotter. Du vil også kunne løse opgaver inden for netværkssikkerhed.

Afhængigt af din valgte specialisering vil du fx kunne arbejde som antenneudvikler, specialist i radiosystemer, systemadministrator, sikkerhedskonsulent eller netværksspecialist.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information