civilingeniør i teknisk it
Kandidatuddannelse

Computerteknologi

Kandidatuddannelsen i computerteknologi er engelsksproget og giver dig en videnskabelig baggrund for at arbejde som udviklingsingeniør af apparater, hvori der indgår software, indlejrede systemer, computernetværk og signalbehandling.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i computerteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om den teoretiske baggrund inden for computer- samt informations- og kommunikationsteknologi. Du lærer fx at bruge software og elektronik til dataopsamling, kommunikation, styring og overvågning.

Som færdiguddannet kan du arbejde inden for it-udvikling som softwarearkitekt eller kommunikationsingeniør af større systemer eller med programmering, design og udvikling af it-systemer for en teknologivirksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Computerteknologi handler om den hardware og software, som er fundamentet for moderne computersystemer. Det gælder fx styring af den måde de systemer, vi er omgivet af i dagligdagen, virker på, eller styring og overvågning af netværk og industrielle maskiner.

Det første studieår består af to obligatoriske grundkursus-studiepakker og to specialiserede studiepakker, som vælges blandt nedenstående:

  • Embedded Systems
  • Wireless Communication
  • Distributed Systems
  • Signal Processing
  • Software Engineering

På andet år kombinerer du de specialiserede studiepakker med et valgfrit program, og du kan således specialisere dig inden for relevante fagområder, der involverer både software, hardware og kommunikationsteknologi.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratorieøvelser og teoretiske og praktiske holdøvelser. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Computer Engineering.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder computerteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i computerteknologi.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i computerteknologi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du kan desuden, hvis du opfylder særlige forudsætninger, søge om adgang med en uddannelse som fx:

  • Datalogi (bachelor)
  • Elektronik (diplomingeniør)
  • Informations- og kommunikationteknologi (diplomingeniør)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i fx elektronik- og it-udviklingsafdelinger i både offentlige og private virksomheder.

Du kan bl.a. komme til at arbejde som udviklingsingeniør af apparater, der indeholder signalbehandling og elektronik, eller som softwarearkitekt eller softwareudvikler af større apparater og it-systemer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejdesystemudvikling, programmering og design og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

De ca. 235 nyuddannede har fået beskæftigelse i 30 forskellige brancher, hvoraf de største er It-konsulenter, Videregående uddannelsesinstitutioner, Elektronikindustrien samt Forskning og udvikling.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information