civilingeniør i teknisk it
Kandidatuddannelse

Computerteknologi

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du at udvikle apparater, hvori der indgår software, indlejrede systemer, computernetværk og signalbehandling.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i computerteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om den teoretiske baggrund inden for computer- samt informations- og kommunikationsteknologi. Du lærer fx at bruge software og elektronik til dataopsamling, kommunikation, styring og overvågning.

Som færdiguddannet kan du arbejde inden for it-udvikling som softwarearkitekt eller kommunikationsingeniør af større systemer eller med programmering, design og udvikling af it-systemer for en teknologivirksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Computerteknologi handler om den hardware og software, som er fundamentet for moderne computersystemer. Det gælder fx styring af den måde de systemer, vi er omgivet af i dagligdagen, virker på, eller styring og overvågning af netværk og industrielle maskiner.

Studiepakker

Det første studieår består af to obligatoriske grundkursus-studiepakker og to specialiserede studiepakker, som vælges blandt nedenstående:

  • Embedded Systems
  • Wireless Communication
  • Distributed Systems
  • Signal Processing
  • Software Engineering

På andet år kombinerer du de specialiserede studiepakker med et valgfrit program, og du kan således specialisere dig inden for relevante fagområder, der involverer både software, hardware og kommunikationsteknologi.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratorieøvelser og teoretiske og praktiske holdøvelser. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Computer Engineering (Civil Engineering).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder computerteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i computerteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i computerteknologi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du kan desuden, hvis du opfylder særlige forudsætninger, søge om adgang med en uddannelse som fx:

  • Datalogi (bachelor)
  • Elektronik (diplomingeniør)
  • Informations- og kommunikationteknologi (diplomingeniør)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i fx elektronik- og it-udviklingsafdelinger i både offentlige og private virksomheder.

Du kan bl.a. komme til at arbejde som udviklingsingeniør af apparater, der indeholder signalbehandling og elektronik, eller som softwarearkitekt eller softwareudvikler af større apparater og it-systemer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejdesystemudvikling, programmering og design og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information