civilingeniør i teknisk it
Kandidatuddannelse

Computerteknologi

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du at udvikle apparater, hvori der indgår software, indlejrede systemer, computernetværk og signalbehandling.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i computerteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om den teoretiske baggrund inden for computer- samt informations- og kommunikationsteknologi. Du lærer fx at bruge software og elektronik til dataopsamling, kommunikation, styring og overvågning.

Som færdiguddannet kan du arbejde inden for it-udvikling som softwarearkitekt eller kommunikationsingeniør af større systemer eller med programmering, design og udvikling af it-systemer for en teknologivirksomhed.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Computerteknologi handler om den hardware og software, som er fundamentet for moderne computersystemer. Det gælder fx styring af den måde de systemer, vi er omgivet af i dagligdagen, virker på, eller styring og overvågning af netværk og industrielle maskiner.

Studiepakker

Det første studieår består af to obligatoriske grundkursus-studiepakker og to specialiserede studiepakker, som vælges blandt nedenstående:

  • Embedded Systems
  • Wireless Communication
  • Distributed Systems
  • Signal Processing
  • Software Engineering

På andet år kombinerer du de specialiserede studiepakker med et valgfrit program, og du kan således specialisere dig inden for relevante fagområder, der involverer både software, hardware og kommunikationsteknologi.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Computer Engineering (Civil Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratorieøvelser og teoretiske og praktiske holdøvelser.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Computerteknologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i fx elektronik- og it-udviklingsafdelinger i både offentlige og private virksomheder.

Du kan bl.a. komme til at arbejde som udviklingsingeniør af apparater, der indeholder signalbehandling og elektronik, eller som softwarearkitekt eller softwareudvikler af større apparater og it-systemer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information