cyber security, cybersikkerhed
Kandidatuddannelse

Cyber Security

Kandidatuddannelsen handler om forebyggelse og håndtering af cybertrusler og cyberangreb på forskellige typer af systemer.

Fakta

Navn:
Cyber Security
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Cyber Sikkerhed
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen i Cyber Security lærer du om netværkssikkerhed, software og privacy, og du bliver kvalificeret til at hjælpe virksomheder og offentlige institutioner til at modstå fremtidige cyberangreb.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde med udvikling af produkter og services inden for cybersikkerhed. Det kan være i konsulentvirksomheder eller inden for politi, forsvar, myndigheder samt offentlig administration.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i Cyber Security er tværfaglig og giver dig viden om forebyggelse, detektion og håndtering af cybertrusler og cyberangreb på forskellige typer af systemer.

Uddannelsen kvalificerer dig til at udarbejde kritiske risiko- og trusselsanalyser og at håndtere cybertrusler og forebygge angreb.

Emner

Du lærer om strategisk planlægning og design af løsninger til udvikling, test og verifikation af sikre systemer og software, samtidig med at du får viden om kommunikation i krisesituationer.

Uddannelsen omfatter emner som fx:

  • Netværkssikkerhed, inkl. IoT (Internet of Things - enheder, der er koblet på nettet) og honeypots (fælder for hackere)
  • Sikker software
  • Governance og cybersikkerhed i organisationer

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Cyber Security).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde og øvelser, der kan foregå såvel individuelt som i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold eller praktik

På 3. semester har du mulighed for enten et virksomhedsophold eller et universitetsophold i Danmark eller udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Cyber Security foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør i Cyber Security vil du have jobmuligheder inden for udvikling af produkter og services inden for cybersikkerhed, i konsulentvirksomheder, offentlig administration, politi, myndigheder og forsvar m.fl.

Du kan komme til arbejde som specialist inden for cybersikkerhed i virksomheder og offentlige organisationer, hvor cybertrusler og angreb samt rbejdet med netværkssikkerhed er en central del af arbejdet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information