Tre medarbejdere sidder i et computerrum ved hver sin pc og overvåger data.
Kandidatuddannelse

Cyber Security

Den engelsksprogede kandidatuddannelse handler om forebyggelse og håndtering af cybertrusler og cyberangreb på forskellige typer af systemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Cyber Security
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Cyber Sikkerhed
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen i Cyber Security lærer du om netværkssikkerhed, software og privacy, og du bliver kvalificeret til at hjælpe virksomheder og offentlige institutioner til at modstå fremtidige cyberangreb.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde med udvikling af produkter og services inden for cybersikkerhed. Det kan være i konsulentvirksomheder eller inden for politi, forsvar, myndigheder samt offentlig administration.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i Cyber Security er tværfaglig og giver dig viden om forebyggelse, detektion og håndtering af cybertrusler og cyberangreb på forskellige typer af systemer.

Uddannelsen kvalificerer dig til at udarbejde kritiske risiko- og trusselsanalyser og at håndtere cybertrusler og forebygge angreb.

Emner

Du lærer om strategisk planlægning og design af løsninger til udvikling, test og verifikation af sikre systemer og software, samtidig med du får viden om kommunikation i krisesituationer.

Uddannelsen omfatter emner som fx:

  • Netværkssikkerhed, inkl. IoT (Internet of Things - enheder, der er koblet på nettet) og honeypots (fælder for hackere)
  • Sikker Software
  • Governance og cybersikkerhed i organisationer

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Cyber Security).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde og øvelser, der kan foregå såvel individuelt som i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold eller praktik

På 3. semester har du mulighed for enten et virksomhedsophold eller et universitetsophold i Danmark eller udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på Aalborg Universitet (AAU) i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør i Cyber Security vil du have jobmuligheder inden for udvikling af produkter og services inden for cybersikkerhed, i konsulentvirksomheder, offentlig administration, politi, myndigheder og forsvar m.fl.

Du kan komme til arbejde som specialist inden for cybersikkerhed i virksomheder og offentlige organisationer, hvor cybertrusler og angreb samt rbejdet med netværkssikkerhed er en central del af arbejdet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information