Tre medarbejdere sidder i et computerrum ved hver sin pc og overvåger data.
Kandidatuddannelse

Cyber Security

Den engelsksprogede kandidatuddannelse handler om forebyggelse og håndtering af cybertrusler og cyberangreb på forskellige typer af systemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Cyber Security
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen i Cyber Security lærer du om netværkssikkerhed, software og privacy, og du bliver kvalificeret til at hjælpe virksomheder og offentlige institutioner til at modstå fremtidige cyberangreb.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde med udvikling af produkter og services inden for cybersikkerhed. Det kan være i konsulentvirksomheder eller inden for politi, forsvar, myndigheder samt offentlig administration. 

Bemærk: Uddannelsen er ny fra 2020.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Cyber Security er tværfaglig og giver dig viden om forebyggelse, detektion og håndtering af cybertrusler og cyberangreb på forskellige typer af systemer.

Uddannelsen kvalificerer dig til at udarbejde kritiske risiko- og trusselsanalyser og at håndtere cybertrusler og forebygge angreb.

Indhold

Du lærer om strategisk planlægning og design af løsninger til udvikling, test og verifikation af sikre systemer og software, samtidig med du får viden om kommunikation i krisesituationer.

Undervisningen omfatter emner som fx:

 • Netværkssikkerhed, inkl. IoT (Internet of Things - enheder, der er koblet på nettet) og honeypots (fælder for hackere)
 • Sikker Software
 • Governance og cybersikkerhed i organisationer

Udlandsophold eller praktik

På 3. semester har du mulighed for enten et virksomhedsophold eller et universitetsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde og øvelser, der kan foregå såvel individuelt som i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Cyber Security).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Aalborg Universitet København (AAU)

AAU udbyder Cyber Security som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Adgangsgivende uddannelser er bl.a.:

 • Kommuniktions- og medieteknologi (bachelor, AAU)
 • Computerteknologi (bachelor, AU og AAU)
 • Software (bachelor, AAU)
 • Elektronik og it (AAU)
 • Elektronik (diplomingeniør, AAU)
 • Elektroteknologi (bachelor og diplomingeniør, DTU)
 • Softwareteknologi (bachelor og diplomingeniør, DTU)
 • Datalogi (bachelor, KU, AAU og AU)
 • Informationsvidenskab (AAU)
 • Softwareudvikling (bachelor, ITU)
 • Electronics (bachelor, SDU)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør have jobmuligheder inden for udvikling af produkter og services inden for cybersikkerhed, i konsulentvirksomheder, offentlig administration, politi, myndigheder og forsvar.

Du kan komme til arbejde som specialist inden for cybersikkerhed i virksomheder og offentlige organisationer, hvor cybertrusler og angreb samt arbejdet med netværkssikkerhed er en central del af arbejdet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information