Master in Cybersecurity
Masteruddannelse

Master in Cybersecurity

Uddannelsen giver forståelse for de it-risici, som virksomheder og myndigheder står over for, og forudsætninger for at forme politikker for cybersikkerhed i din virksomhed.

Fakta

Navn:
Master in Cybersecurity
Andre betegnelser:
Master of Cyber Security, Master i cybersikkerhed
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du får indsigt i såvel teoretiske og teknologiske som organisatoriske og menneskelige aspekter af cybersikkerhed.

Uddannelsen henvender sig til alle, der ønsker at arbejde med cybersikkerhed, men især it-sikkerhedsansvarlige. Fx it-sikkerhedsledere, produktejere, projektledere, it-arkitekter eller netværksarkitekter/-administratorer. Desuden ledere, der har ansvar for og strategisk indsigt i håndtering af it-sikkerhed.

Undervisningen foregår på engelsk.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i cybersikkerhed har fokus på at uddanne specialister, der kan bygge bro mellem ledelses- og teknikerniveau i den strategiske indsats mod cyberkriminalitet.

Uddannelsen giver:

 • En bred indføring i cybersikkerhed, både i teori og praksis
 • Et fundament for at træffe beslutninger om it-sikkerhed, forankret i organisationens strategi
 • Forståelse for it-sikkerhedsinfrastukturer i teori og praksis
 • Forståelse for databeskyttelse og privacy

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Otte fagmoduler/kurser (40 ECTS)
 • Et konsulentprojekt (5 ECTS)
 • Et masterprojekt (15 ECTS)

Kurserne er fordelt over tre temaer inden for cybersikkerhed:

 • It-sikkerhedsledelse og governance
 • It- sikkerhedsinfrastruktur
 • Sikre applikationer og systemer

Undervisning

Undervisningen vil typisk være tilrettelagt med 2 x 2 dages tilstedevær samt online studier og hjemmearbejde i de mellemliggende perioder.

I konsulentprojektet kan deltageren arbejde med en virksomhedscase under vejledning af underviserne.

Der kan desuden være mulighed for studietur til et relevant sikkerhedsmiljø.

Undervisningen foregår på engelsk.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby.

Titel

En hel masteruddannelse i cybersikkerhed giver titlen Master in Cybersecurity.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert kursus. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel masteruddannelse eller tilmelde dig enkelte kurser. Tal med uddannelsesstedet om mulighederne.

Fagoversigt

Uddannelsens kurser og projekter er fordelt over 4 semestre:

1. semester: It-sikkerhedsledelse og governance

 • Security principles
 • Risk management
 • It security governance

2. Semester: It-sikkerhedsinfrastruktur

 • Identity and access management
 • Enterprise and security architectures

Desuden indgår et konsulentprojekt.

3. Semester: Sikre applikationer og systemer

 • Application security
 • Data protection and privacy
 • Trends in cybersecurity

4. Semester: Masterprojekt

Uddannelsen afsluttes med et projekt, hvor du løser en større it-sikkerhedsopgave, typisk fra egen organisation.

Kurserne har et omfang af 5 ECTS med undtagelse af masterprojektet, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse inden for det tekniske eller naturvidenskabelige område på mindst bachelorniveau.

Relevante uddannelser kan være bachelor-, professionsbachelor- eller diplomuddannelser inden for fx datalogi, computerteknologi, it-ledelse, it-sikkerhed, softwareteknologi m.fl.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Læs mere om adgangskriterier på Danmarks Tekniske Universitet hjemmeside.

Erhvervserfaring

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Relevant erhvervserfaring skal indeholde erfaring med it, fx som medarbejder i en it-afdeling eller som superbruger.

Færdigheder i engelsk

Da uddannelsen udbydes på engelsk, skal du have sproglige forudsætninger for at følge undervisningen.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 190.000 kr.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en master i cybersikkerhed kan du arbejde som leder eller tekniker med opgaver inden for cyber- og informationssikkerhed. Du kan beskæftige dig med sikkerhed i relation til software, it-netværk og -systemer.

Bl.a. vil du kunne udarbejde sikkerhedsplaner for it-systemer, herunder gennemføre risikoanalyser, identificere sikkerhedsmål og formulere sikkerhedspolitikker.

Du vil have forudsætninger for at implementere sikkerhedsteknologier, udarbejde beredskabsplaner for sikkerhedshændelser samt udarbejde nødplaner, der kan opretholde virksomhedens funktioner og evt. genetablere driftsfaciliteter.

Desuden kan du deltage, når der udvikles sikre softwaresystemer og kommunikationsprotokoller, og når der skal designes og driftes sikre netværk.

Læs om it-sikkerhedsfunktioner i relation til job som fx Systemadministrator, It-konsulent, It-medarbejder og It-udvikler.

Få mere at vide

Læs om uddannelsen på DTU's hjemmeside.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse