Diplomuddannelse i it-sikkerhed
Diplomuddannelse

It-sikkerhed

Uddannelsen giver forudsætninger for at fungere som sikkerhedsspecialist i forbindelse med udvikling og drift af it-systemer.

Fakta

Navn:
It-sikkerhed
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du beskæftiger dig med kerneområder inden for it-sikkerhed. Fx lærer du at imødegå sikkerhedstrusler, både af teknisk karakter og i form af social engineering.

Uddannelsen henvender sig til it-professionelle med opgaver inden for drift, kontrol og udvikling. Du kan fx være datamatiker eller it-teknolog.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som systemudvikler eller driftsansvarlig får du forudsætninger for at integrere sikkerhedsaspekter i dit arbejde.

Fx kan du koble forretningsmæssige scenarier med behov for it-sikkerhedsmæssige tiltag, og du kan holde øje med, om virksomheden følger alle sikkerhedsregler og best practice inden for it-sikkerhed. 

Du specialiserer dig i it-sikkerhed med fokus på fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Uddannelsens kerneområder er:

 • Applikations- og systemsikkerhed
 • Netværks- og kommunikationssikkerhed
 • Design af sikre systemer
 • It-governance

Diplom i it-sikkerhed giver dig fx kompetencer til at udarbejde it-sikkerhedspolitikker samt business continuity planning og disaster recovery planning.

Du lærer at sikre it-systemer ved hjælp af krypteringstiltag samt at designe, implementere og teste it-sikkerhedsforanstaltninger.

Desuden kan du anvende såkaldte forensic-metoder til efterforskning af it-sikkerhedshændelser.

Opbygning

Uddannelsen består af

 • Tre obligatoriske moduler
 • Et antal valgfrie moduler
 • Et afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, arbejde i studiegrupper, selvstudium, individuelle opgaver og miniprojekter.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsen indeholder tre obligatoriske moduler, der samlet vægter 25 ECTS:

 • Netværks- og kommunikationssikkerhed (10 ECTS), hvor du lærer at håndtere netværkssikkerhedstrusler og udstyr til monitorering af sikkerhed; du beskæftiger dig desuden med VPN-teknologier, kan vurdere sikkerheden i et netværk og lukke eventuelle sårbarheder
 • Softwaresikkerhed (10 ECTS), hvor der bl.a. er fokus på programkvalitet og den betydning, som håndtering af fejl og data kan have for en softwarearkitekturs sårbarheder; desuden en introduktion til designprincipper og ’security by design’
 • Videregående it-governance (5 ECTS), hvor du får forudsætninger for at deltage i tilrettelæggelse af organisationens sikkerhedsarbejde; fx lærer du at udarbejde it-sikkerhedspolitikker for en organisation og håndtere fundamentale opgaver som sikkerhedsansvarlig

Valgfrie moduler

Du skal desuden vælge valgfrie moduler af et omfang på i alt 20 ECTS.

Under uddannelsen udbydes følgende valgfrie moduler:

 • Data science for it-sikkerhed (5 ECTS). Du lærer bl.a. at vælge og anvende machine learning-algoritmer til at løse konkrete problemer inden for it-sikkerhed
 • Hændelses- og trusselshåndtering (5 ECTS). Modulet giver dig bl.a. indblik i, hvordan man opdager og inddæmmer trusler og genopretter infrastrukturer efter en sikkerhedshændelse, og du får værktøjer til at håndtere og analysere digitale beviser i forbindelse med sikkerhedshændelser
 • Introduktion til it-sikkerhed (5 ECTS). Du lærer at håndtere mindre scripting-programmer ud fra et it-sikkerhedsmæssigt perspektiv
 • It-governance (5 ECTS). Modulet giver en introduktion til principper og begreber inden for it-sikkerhed og for etiske og politiske aspekter ved sikkerhedsarbejdet
 • Netværkspenetrationstest (5 ECTS). Du får redskaber til at planlægge og udføre en penetrationstest; desuden kan du indhente oplysninger om sårbarheder
 • SIEM og loganalyse (5 ECTS). Du lærer om Security Information and Event Management (SIEM), fx hvordan man indsamler, administrerer og søger i sikkerhedshændelsesdata i et større it-system
 • Systemsikkerhed (10 ECTS). Du lærer at håndtere elementer, der kan bidrage til at sikre virksomhedens it-system: enheder på command line-niveau, værktøjer til at identificere og afbøde endpoint-trusler, mekanismer til at forhindre og reagere over for sikkerhedsmæssige hændelser samt relevante krypteringstiltag

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx datamatiker eller it-teknolog
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. 

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig og revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en diplomuddannelse i it-sikkerhed kan du arbejde med udvikling og drift af it-systemer i såvel private som offentlige virksomheder.

Du kan udfylde forskellige funktioner og fx arbejde med

 • Firewall-administration
 • Teknisk sikkerhed
 • Netværk
 • Software og systemer
 • Politikker og standarder

Mere uddannelse

En fuld diplomuddannelse giver mulighed for, at du videreuddanner dig på deltid med en relevant masteruddannelse. Se fx 

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
16. august 2022
13. oktober 2022
Softwaresikkerhed Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
11. august 2022
15. december 2022
Dansk trin 2 Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2022
22. december 2022
FVU-start Dagundervisning 5000 Odense C
*
22. august 2022
10. oktober 2022
Videregående sikkerhed i IT-governance Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
29. august 2022
31. december 2022
Afgangsprojekt diplom i it-sikkerhed Dagundervisning 8260 Viby J
*
11. august 2022
15. december 2022
Dansk trin 1 Dagundervisning 5000 Odense C
*
21. september 2022
4. januar 2023
Afgangsprojekt Diplom i IT-sikkerhed Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
24. oktober 2022
19. december 2022
Hændelses- og trusselshåndtering Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
4. januar 2023
1. marts 2023
Dansk, E Fjernundervisning 5700 Svendborg
*
25. oktober 2022
22. november 2022
Netværkspenetratrionstest Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
27. oktober 2022
15. december 2022
Videregående sikkerhed i it-governance Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
24. november 2022
5. januar 2023
SIEM og log analyse Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
9. august 2022
2. maj 2023
Dansk trin 2 Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2023
15. juni 2023
Dansk trin 3 Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2023
28. november 2023
Dansk trin 1 Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2022
2. maj 2023
Dansk trin 3 Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2022
2. maj 2023
Dansk trin 4 Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2023
15. juni 2023
Dansk trin 4 Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2022
15. december 2022
Dansk trin 4 Dagundervisning 5000 Odense C

Uddannelsens veje