Diplomuddannelse i it-sikkerhed
Diplomuddannelse

It-sikkerhed

Uddannelsen giver forudsætninger for at fungere som sikkerhedsspecialist i forbindelse med udvikling og drift af it-systemer.

Fakta

Navn:
It-sikkerhed
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du beskæftiger dig med kerneområder inden for it-sikkerhed. Fx lærer du at imødegå sikkerhedstrusler, både af teknisk karakter og i form af social engineering.

Uddannelsen henvender sig til it-professionelle med opgaver inden for drift, kontrol og udvikling. Du kan fx være datamatiker eller it-teknolog.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du specialiserer dig i it-sikkerhed med fokus på fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Du kan arbejde med udvikling og drift af it-systemer i såvel private som offentlige virksomheder.

Som systemudvikler eller driftsansvarlig kan du integrere sikkerhedsaspekter i arbejdet og koble forretningsmæssige scenarier med behov for it-sikkerhedsmæssige tiltag. 

Uddannelsens kerneområder er:

 • Applikations- og systemsikkerhed
 • Netværks- og kommunikationssikkerhed
 • Design af sikre systemer
 • It-governance

Diplom i it-sikkerhed giver dig kompetencer til at udarbejde it-sikkerhedspolitikker samt business continuity planning og disaster recovery planning.

Du lærer at sikre it-systemer ved hjælp af krypteringstiltag samt at designe, implementere og teste it-sikkerhedsforanstaltninger.

Desuden kan du anvende såkaldte forensic-metoder til efterforskning af it-sikkerhedshændelser.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, arbejde i studiegrupper, selvstudium, individuelle opgaver og miniprojekter.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen indeholder tre obligatoriske moduler, der samlet vægter 25 ECTS:

 • Netværks- og kommunikationssikkerhed (10 ECTS), hvor du lærer at håndtere netværkssikkerhedstrusler og udstyr til monitorering af sikkerhed; du beskæftiger dig desuden med VPN-teknologier, kan vurdere sikkerheden i et netværk og lukke eventuelle sårbarheder
 • Softwaresikkerhed (10 ECTS), hvor der bl.a. er fokus på programkvalitet og den betydning, som håndtering af fejl og data kan have for en softwarearkitekturs sårbarheder; desuden en introduktion til designprincipper og ’security by design’
 • Videregående it-governance (5 ECTS), hvor du får forudsætninger for at deltage i tilrettelæggelse af organisationens sikkerhedsarbejde; fx lærer du at udarbejde it-sikkerhedspolitikker for en organisation og håndtere fundamentale opgaver som sikkerhedsansvarlig

Du skal desuden vælge valgfrie moduler af et omfang på i alt 20 ECTS.

Under uddannelsen udbydes følgende valgfrie moduler:

 • Introduktion til it-sikkerhed (5 ECTS), hvor du lærer at håndtere mindre scripting-programmer ud fra et it-sikkerhedsmæssigt perspektiv
 • It-governance (5 ECTS), hvor du får en introduktion til principper og begreber inden for it-sikkerhed og for etiske og politiske aspekter ved sikkerhedsarbejdet
 • Netværkspenetrationstest (5 ECTS), hvor du får redskaber til at planlægge og udføre en penetrationstest; desuden kan du indhente oplysninger om sårbarheder
 • SIEM og loganalyse (5 ECTS), hvor du lærer om Security Information and Event Management (SIEM), fx hvordan man indsamler, administrerer og søger i sikkerhedshændelsesdata i et større it-system
 • Systemsikkerhed (10 ECTS), hvor du lærer at håndtere elementer, der kan bidrage til at sikre virksomhedens it-system: enheder på command line-niveau, værktøjer til at identificere og afbøde endpoint-trusler, mekanismer til at forhindre og reagere over for sikkerhedsmæssige hændelser samt relevante krypteringstiltag

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx datamatiker eller it-teknolog
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. 

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. august 2019
31. december 2019
Netværks- og kommunikationssikkerhed, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
26. august 2019
31. december 2019
Netværkspenetrationstest, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
26. august 2019
31. december 2019
SIEM og log analyse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
26. august 2019
31. december 2019
Sikkerhed i it-governance, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
26. august 2019
31. december 2019
Softwaresikkerhed, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
26. august 2019
31. december 2019
Systemsikkerhed, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
26. august 2019
31. december 2019
Videregående sikkerhed i it-governance, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. august 2019
22. oktober 2019
Software sikkerhed Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
1. oktober 2019
19. december 2019
Afgangsprojekt Diplom i IT-sikkerhed Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
24. oktober 2019
17. december 2019
Netværkspenetrationstest Aftenundervisning 2900 Hellerup

Uddannelsens veje