civilingeniør i elektronik og datateknik
Bacheloruddannelse

Applied Industrial Electronics

Den engelsksprogede bacheloruddannelse handler om udvikling og implementering af effektelektronik, elektriske maskiner, instrumentering, automation og robotter.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Applied Industrial Electronics
Andre betegnelser:
Anvendt industriel teknik, Elektronik og datateknik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at udvikle elektronik og styringer til bl.a. effektelektroniske konvertere og elektriske maskiner, og du lærer om programmering og mikrodatamater. Du kan fx arbejde med undervandsrobotter eller med styring af vindmøller.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i proces-, automations- og energiindustrien, hvor du kan arbejde med fx optimering af energisystemer eller industrielle processer. Du vil typisk kunne varetage job som udvikler, projektleder eller rådgiver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i Applied Industrial Electronics giver dig viden om, hvordan man udvikler elektroniske systemer som fx undervandsrobotter og planlægger indarbejdningen af dem i det praktiske arbejde med automatiseringsprocesser. Du får samtidig færdigheder i at programmere mindre datamaskiner til brug i industrien.

Indhold

Inden for det industrielle elektroniske fagområde får du undervisning i:

 • Mikroprocessorer og programmering
 • Reguleringsteknik
 • Analog instrumentering
 • Elektroniske systemer
 • Effektelektronik
 • Elektriske maskiner

Du får desuden undervisning i matematiske metoder og emner som lineær algebra, numeriske metoder, calculus og algoritmer og datastrukturer, ligesom du får en introduktion til elektriske grundfag samt indsigt i forholdet mellem videnskab, teknologi og samfund.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde og øvelser, der kan foregå såvel individuelt som i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Applied Industrial Electronics som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Esbjerg (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Applied Industrial Electronics kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på flg. kandidatuddannelser:

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i virksomheder, som bl.a. beskæftiger sig med automatiseringssystemer som  automatisering af køle- og varmesystemer eller regulering af effektelektroniske systemer og elektriske maskiner. Du vil også kunne søge job i proces-, automations- og energiindustrien, hvor du kan varetage stillinger som udvikler, projektleder eller rådgiver.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Ingeniørarbejde og Naturvidenskabeligt arbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information