civilingeniør i elektronik og datateknik
Bacheloruddannelse

Applied Industrial Electronics

Bacheloruddannelsen, der er engelsksproget, handler om udvikling og implementering af effektelektronik, elektriske maskiner, instrumentering, automation og robotter.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Applied Industrial Electronics
Andre betegnelser:
Anvendt industriel teknik, Elektronik og datateknik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at udvikle elektronik og styringer til bl.a. effektelektroniske konvertere og elektriske maskiner, og du lærer om programmering og mikrodatamater. Du kan fx arbejde med undervandsrobotter eller med styring af vindmøller.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i proces-, automations- og energiindustrien, hvor du kan arbejde med fx optimering af energisystemer eller industrielle processer. Du vil typisk kunne varetage job som udvikler, projektleder eller rådgiver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i Applied Industrial Electronics giver dig viden om, hvordan man udvikler elektroniske systemer som fx undervandsrobotter og planlægger indarbejdningen af dem i det praktiske arbejde med automatiseringsprocesser. Du får samtidig færdigheder i at programmere mindre datamaskiner til brug i industrien.

Inden for det industrielle elektroniske fagområde får du undervisning i:

 • Mikroprocessorer og programmering
 • Reguleringsteknik
 • Analog instrumentering
 • Elektroniske systemer
 • Effektelektronik
 • Elektriske maskiner

Du får desuden undervisning i matematiske metoder og emner som lineær algebra, numeriske metoder, calculus og algoritmer og datastrukturer, ligesom du får en introduktion til elektriske grundfag samt indsigt i forholdet mellem videnskab, teknologi og samfund.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde og øvelser, der kan foregå såvel individuelt som i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Der er fri adgang til bacheloruddannelsen. Det betyder, at alle, som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Applied Industrial Electronics som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Esbjerg (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Applied Industrial Electronics kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på flg. kandidatuddannelser:

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i virksomheder, som bl.a. beskæftiger sig med automatiseringssystemer som  automatisering af køle- og varmesystemer eller regulering af effektelektroniske systemer og elektriske maskiner. Du vil også kunne søge job i proces-, automations- og energiindustrien, hvor du kan varetage stillinger som udvikler, projektleder eller rådgiver.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Ingeniørarbejde og Naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information