Kandidatuddannelsen i Advanced Power Electronics
Kandidatuddannelse

Advanced Power Electronics

På den engelsksprogede kandidatuddannelse arbejder du med effektelektronik og elektriske maskiner med fokus på reguleringsteknik, optimering og pålidelighed.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Advanced Power Electronics
Andre betegnelser:
Avanceret effektelektronik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med elektriske drivsystemer, og du lærer om generatorer, intelligent regulering og diagnosticering, effektelektronik og integration af drivsystemer i transport og industri.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i virksomheder, der arbejder med regulering  af effektelektroniske frekvensomformere og elektriske maskiner. Du vil her kunne arbejde med forskning, udvikling, rådgivning eller ledelse inden for fx energiforsyning, vindenergi, maskinproduktion eller procesindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig en bred forståelse for teknologier og videnskabelige discipliner i forbindelse med avanceret effektelektronik og dets anvendelse i apparater og systemer.

Moderne teknologi kombineres med klassisk teknologi som fx elektronik, effektelektronik, elektriske maskiner, reguleringsteknik med kunstig intelligens, pålidelighed og vedligehold.

Emner

Du kan arbejde med emner som fx:

  • Undervandsrobotter til inspektion og vedligeholdelse
  • Diagnosticering af elektriske installationer
  • Regulering af vedvarende energisystemer
  • Elektriske fremdriftssystemer til skibe og køretøjer
  • Tilstandsovervågning og vedligeholdelse af elektriske systemer
  • Analyse af pålidelighed af effektelektronik og elektriske systemer

Du lærer på uddannelsen at modellere, analysere og udvikle avancerede effektelektroniske apparater og systemer. Samtidig lærer du, hvordan effektelektronik og drivsystemer arbejder sammen med eksternt tilsluttede komponenter og systemer.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem kurser, forelæsninger og problembaseret projektarbejde, hvor du og din gruppe arbejder med relevante problemstillinger inden for studiets fagområde.  Al undervisning foregår på engelsk.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Advanced Power Electronics som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Anvendt industriel elektronik (Applied Industrial Electronics, AAU, Esbjerg)
  • Energi (AAU, Aalborg) med specialisering i elektrisk energiteknik eller mekatronik
  • Energi (AAU, Esbjerg) med specialisering i dynamiske systemer

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør i Advanced Power Electronics har du jobmuligheder i store virksomheder, der arbejder med regulering  af effektelektroniske frekvensomformere og elektriske maskiner.

Du kan arbejde med forskning, udvikling, rådgivning eller ledelse inden for fx energiforsyning, vindenergi, maskinproduktion eller procesindustrien. Mulige arbejdsgivere kan være Vestas, Danfoss, Grundfos, ABB, Siemens, KK Wind Solutions, Ørsted, Vattenfall eller Rambøll.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og systemudvikling, programmering og design.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information