civilingeniør i intelligente pålidelige systemer
Kandidatuddannelse

Intelligent Reliable Systems

Uddannelsen foregår på engelsk og lærer dig om intelligente og pålidelige systemer inden for elektronik og softwareteknologi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Intelligent Reliable Systems
Andre betegnelser:
Intelligente pålidelige systemer
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil komme til at beskæftige du dig med proceskontrol, pålidelighedskrav, fejldetektion og diagnose i software- og hardwaresystemer. I undervisningen forenes den teknisk/teoretiske side med den praktiske.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde job i bl.a. it-branchen, hospitalssektoren, byggebranchen, transportbranchen, skibsfart m.fl., hvor du kan arbejde med udvikling af fejltolerante systemer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden om automatiseringssystemer, kontrol- og overvågningssystemer samt fejlbehandling og -diagnose.

Du lærer at udvikle intelligente pålidelige systemer og planlægge implementeringen i det praktiske arbejde med automatiseringsprocesser.

Du beskæftiger dig også med proceskontrol og krav til it-systemers pålidelighed og lærer om fejlfinding og reguleringsteknik i dynamiske software- og hardwaresystemer.

Du kan fx specialisere dig inden for emner som:

  • Calibration and control of an intelligent electro-hydraulic valve
  • Optimal ventilation control for living quarter at an offshore oil & gas platform
  • Smart braking system for modern wind turbines
  • Energy-efficient superheat control for commercial refrigeration systems
  • Intelligent anti-slug control for offshore oil and gas production

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Intelligent Reliable Systems som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • It, kommunikations- og medieteknologi
  • Elektronik og datateknik
  • Elektronik og it
  • Interneteknologier og computersystemer
  • Datalogi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som bl.a. automatiseringskonsulent inden for it-branchen, hospitalssektoren, byggebranchen, transportbranchen, skibsfart m.fl.

Du vil også kunne arbejde inden for forskning i relation til automatiseringsteknikker, pålidelighed og intelligensanvendelse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde samt ingeniørarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information