civilingeniør i intelligente pålidelige systemer
Kandidatuddannelse

Intelligent Reliable Systems

Uddannelsen lærer dig om intelligente og pålidelige systemer inden for elektronik og softwareteknologi.

Fakta

Navn:
Intelligent Reliable Systems
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Intelligente pålidelige systemer
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil komme til at beskæftige dig med proceskontrol, pålidelighedskrav, fejldetektion og diagnose i software- og hardwaresystemer. I undervisningen forenes den teknisk/teoretiske side med den praktiske.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde job i bl.a. it-branchen, hospitalssektoren, byggebranchen, transportbranchen og skibsfart, hvor du kan arbejde med udvikling af fejltolerante systemer.

Uddannelsen har sidste optag i 2024. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig viden om automatiseringssystemer, kontrol- og overvågningssystemer samt fejlbehandling og -diagnose.

Du lærer at udvikle intelligente pålidelige systemer og planlægge implementeringen i det praktiske arbejde med automatiseringsprocesser.

Du beskæftiger dig også med proceskontrol og krav til it-systemers pålidelighed og lærer om fejlfinding og reguleringsteknik i dynamiske software- og hardwaresystemer.

Emner

Du kan fx specialisere dig inden for emner som:

  • Calibration and control of an intelligent electro-hydraulic valve
  • Optimal ventilation control for living quarter at an offshore oil & gas platform
  • Smart braking system for modern wind turbines
  • Energy-efficient superheat control for commercial refrigeration systems
  • Intelligent anti-slug control for offshore oil and gas production

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:

Kandidatuddannelsen i Intelligent Reliable Systems foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som bl.a. automatiseringskonsulent inden for it-branchen, hospitalssektoren, byggebranchen, transportbranchen, skibsfart m.fl.

Du vil også kunne arbejde inden for forskning i relation til automatiseringsteknikker, pålidelighed og intelligensanvendelse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information