civilingeniør i energi
Bacheloruddannelse

Energi

Uddannelsen giver dig grundlæggende viden om energisektoren, og du lærer om de energitekniske processer bag produktion, distribution og forbrug af energi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i energi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen bliver du bl.a. undervist i matematik og fysik samt følger kurser i fx modellering, regulering og computerbaserede udviklings- og simuleringsværktøjer.

Med en bachelor i energi kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Senere jobmuligheder findes i energiforsyningsselskaber, vindmølle-, maskin- og procesindustrien samt elektronik- og rådgivende virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen handler om fremtidens energisystemer, herunder produktion, distribution og anvendelse af energi.

Du lærer om nye og miljøvenlige energikilder og om besparelser på energiforbruget og optimering af energisystemerne på alle områder.

I undervisningen bliver inddraget teknologier, som fx brændselsceller, solceller og avancerede reguleringssystemer.

Du kan vælge mellem fem specialiseringer på uddannelsen:

 • Dynamiske systemer
 • Termiske processer
 • Elektrisk energiteknik
 • Mekatronik
 • Termisk energiteknik

De to første udbydes i Esbjerg og de tre sidste i Aalborg.

Undervisningen veksler mellem problemorienteret, praktisk projektarbejde, kurser og laboratorieforsøg.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Der er fri adgang til bacheloruddannelsen. Det betyder, at alle, som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg og Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder energi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også kandidatuddannelser i Energy Engineering og Sustainable Energy Engineering.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO
Esbjerg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i energi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i Energy Engineering og i Sustainable Energy Engineering.

Du har jobmuligheder inden for alle former for virksomheder eller erhverv, der vedrører energi. Det kan være lige fra planlægningen af fremtidens energisystemer til produktion og forbrug af energi.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information