civilingeniør i energi
Bacheloruddannelse

Energi

Uddannelsen giver dig grundlæggende viden om energisektoren, og du lærer om de energitekniske processer bag produktion, distribution og forbrug af energi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i energi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen bliver du bl.a. undervist i matematik og fysik samt følger kurser i fx modellering, regulering og computerbaserede udviklings- og simuleringsværktøjer.

Med en bachelor i energi kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i energiforsyningsselskaber, vindmølle-, maskin- og procesindustrien samt elektronik- og rådgivende virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen handler om fremtidens energisystemer, herunder produktion, distribution og anvendelse af energi.

Du lærer om nye og miljøvenlige energikilder og om besparelser på energiforbruget og optimering af energisystemerne på alle områder.

I undervisningen bliver inddraget teknologier, som fx brændselsceller, solceller og avancerede reguleringssystemer.

Specialiseringer

Du kan vælge mellem fem specialiseringer på uddannelsen:

 • Dynamiske systemer
 • Termiske processer
 • Elektrisk energiteknik
 • Mekatronik
 • Termisk energiteknik

De to første udbydes i Esbjerg og de tre sidste i Aalborg.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem problemorienteret, praktisk projektarbejde, kurser og laboratorieforsøg.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg og Aalborg.

Læs om

Uddannelsen energi på Aalborg Universitet (aau.dk)

Aalborg Universitet udbyder også kandidatuddannelser i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO
Esbjerg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i energi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Jobmuligheder

Du har som færdiguddannet jobmuligheder inden for alle former for virksomheder eller erhverv, der vedrører energi. Det kan være lige fra planlægningen af fremtidens energisystemer til produktion og forbrug af energi.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information