civilingeniør i energi
Bacheloruddannelse

Energi

Du får grundlæggende teknisk viden inden for fremtidens energikilder og teknologier som fx vindmøller, solceller, brændselsceller, power-2-x og biobrændsler.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i energi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du om termisk og elektrisk energiteknik samt mekatronik, som giver dig en grundlæggende viden om energisektoren.

Du får også et teoretisk fundament og praktiske værktøjer til at kunne arbejde med udfordringer inden for netop disse områder.

Som energiingeniør kan du håndtere komplekse situationer inden for energiområdet. Du kan fx arbejde med planlægning, produktion, forbrug, projektering, udvikling og ledelse.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen handler om fremtidens energisystemer, herunder produktion, konvertering, levering og brug af energi samt energioptimering af eksisterende teknologier.

Matematik og fysik er vigtige redskaber for ingeniører og anvendes til beregninger og modeller, som du i høj grad får brug for i praksis.

Emner

Du lærer om fx strømningslære, termodynamik, kredsløbteori, elektriske og termiske maskiner og hydraulik.

Specialiseringer

Du kan vælge mellem fem specialiseringer på uddannelsen:

 • Dynamiske systemer (udbydes i Esbjerg)
 • Termiske processer (udbydes i Esbjerg)
 • Elektrisk energiteknik (udbydes i Aalborg)
 • Mekatronik (udbydes i Aalborg)
 • Termisk energiteknik (udbydes i Aalborg)

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel Bachelor (Bsc) i teknisk videnskab. Den engelske titel er Bachelor of Science in Engineering. 

Undervisning

Undervisningen er problembaseret, hvilket betyder, at du arbejder med problemløsninger i projektgrupper.

Du følger som udgangspunkt tre kurser hvert semester, og sideløbende skriver du et semesterprojekt med din projektgruppe i tæt samarbejde med forskere og erhvervslivet. 

På kurserne foregår undervisningen primært som forelæsninger, men der kan forekomme laboratorieforsøg.

Eksamen

Du afslutter hvert semester med eksamener i de kurser, du har fulgt. Du skal også til eksamen i det semesterprojekt, du har skrevet med din projektgruppe.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du viser, hvad du har lært på uddannelsen.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 4,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside. 

Bacheloruddannelsen i energi foregår i: 

Aalborg Universitet udbyder også kandidatuddannelser i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Esbjerg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i energi kan du læse videre på forskellige kandidatuddannelser inden for det teknisk videnskabelige område, afhængig af den specialisering, du vælger. Det kan fx være: 

Jobmuligheder

Du har som færdiguddannet energiingeniør jobmuligheder inden for forskellige former for virksomheder eller erhverv, der vedrører energi. Det kan være lige fra planlægning af fremtidens energisystemer til produktion og forbrug af energi.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information