uddannelsen til diplomingeniør i bæredygtig energiteknik
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - bæredygtig energiteknik

Uddannelsen i bæredygtig energiteknik er en diplomingeniøruddannelse, der handler om fremtidens produktion af energi, som tager hensyn til miljøet.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - bæredygtig energiteknik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du bliver i stand til at løse energiteknologiske problemstillinger samtidig med, at der tages hensyn til miljø, samfund og økonomi.

Du vil få undervisning inden for bl.a. det termiske, elektriske, mekatroniske område og lærer samtidig om økonomi og miljø.

Som færdiguddannet diplomingeniør kan du få job i virksomheder, der beskæftiger sig med rådgivning, udvikling, salg og produktion af energisystemer samt i offentlige forvaltninger, der varetager miljø og tekniske områder. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er en ingeniørfaglig uddannelse, som giver dig en bred viden inden for det energitekniske fagområde. Du vil kunne arbejde med at skabe de bedste forudsætninger for en miljørigtig energiproduktion i fremtiden.

Områder

Du får undervisning inden for fagområderne:

 • Fremtidens energisystemer
 • Effektive energiteknologier
 • Modellering af simple elektriske og termiske systemer
 • Regulering af energiomsættende systemer

Fag

Du lærer fx om varmeledning, strømningslære, termodynamik, kredsløbsteori, elektricitetslære, materialelære, elektriske og termiske maskiner, hydraulik, statik samt styrke- og svingningslære.

Som hjælpefag til fagområderne er der fag som matematik, mekanik, modulering og dataopsamling.

Specialisering

Et stykke inde i uddannelsen kan du vælge mellem tre specialiseringer:

 • Termisk energiteknik
 • Elektrisk energiteknik
 • Mekatronik

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Den engelske titel er Bachelor of Engineering in Sustainable Energy Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer i laboratorie og projektorienteret arbejde i grupper.

Praktik

I uddannelsen indgår ½ års praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt). 

Adgangskrav

Læs mere om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Der er fri adgang til uddannelsen. Det betyder, at alle som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Generelle adgangskrav

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser 

Specifikke adgangskrav

 • Matematik A med karaktergennemsnit på mindst 4,0.
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Læs mere om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav.

De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • 2021 og 2022: Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit. 
 • 2023: Fra optagelsen 2023 skal engelsk B være bestået med et karaktergennemsnit på mindst 2,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg på Aalborg Universitet (AAU): 

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i:

 • Virksomheder, der beskæftiger sig med rådgivning, udvikling, salg og produktion af energisystemer
 • Offentlige forvaltninger, der varetager miljø og tekniske områder
 • Danske firmaer eller organisationer, som har miljøopgaver i udlandet

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne: www.engineerthefuture.dk

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 1581 af 6. november 2020.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 97 af 25. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information