foto af ingeniør
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - bæredygtig energiteknik

Du lærer om de forskellige energitekniske processer, der ligger til grund for produktion, distribution og forbrug af energi.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - bæredygtig energiteknik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du er med til at holde samfundet kørende, flyvende og i bevægelse, og du lærer at løse fundamentale energitekniske problemstillinger.

Du får undervisning inden for bl.a. det termiske, elektriske og mekatroniske område.

Som færdiguddannet kan du arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med rådgivning, udvikling, salg og produktion af energisystemer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at arbejde konkret med udviklingen af fremtidens bæredygtige energisystemer. Et energisystem er alle komponenter relateret til produktion, konvertering, levering og brug af energi. 

Du lærer at udvikle, designe og optimere systemer med fx vindmøller, solceller, brændselsceller og biobrændsler. 

Opbygning

Uddannelsen strækker sig over 3½ år og består af kurser, praktik, specialisering og et afgangsprojekt. 

Fag

Eksempler på fag: 

 • Varmeledning
 • Strømningslære
 • Termodynamik
 • Kredsløbsteori
 • Ellære
 • Elektriske og termiske maskiner 

Specialisering

Et stykke inde i uddannelsen kan du vælge mellem tre specialiseringer:

 • Termisk energiteknik
 • Elektrisk energiteknik
 • Mekatronik

Titel

Du får titlen diplomingeniør i bæredygtig energiteknik/professionsbachelor i ingeniørvidenskab.

Den engelske titel er Bachelor of Engineering in Sustainable Energy Engineering.

Undervisning

Undervisningen er problembaseret, hvilket betyder, at du arbejder med problemløsninger i projektgrupper.

Du følger som udgangspunkt tre fag per semester, og undervisningen består primært af forelæsninger, men der kan forekomme laboratorieforsøg.

Praktik

På 6. og 7. semester er der praktik i en virksomhed, typisk i Danmark, men der er også mulighed for praktik i udlandet. Praktikopholdet varer tre måneder.

Eksamen

Efter hvert semester skal du eksamineres i de fag, du har fulgt, og forsvare et semesterprojekt, som du har skrevet sammen med din projektgruppe.

Du afslutter diplomingeniøruddannelsen med et afgangsprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Engelsk B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Matematik A med karaktergennemsnit på mindst 4,0

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsen foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Esbjerg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i:

 • Virksomheder, der beskæftiger sig med rådgivning, udvikling, salg og produktion af energisystemer
 • Offentlige forvaltninger, der varetager miljø og tekniske områder
 • Danske firmaer eller organisationer, som har miljøopgaver i udlandet

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information