uddannelsen til diplomingeniør i bæredygtig energiteknik
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - bæredygtig energiteknik

Uddannelsen i bæredygtig energiteknik er en diplomingeniøruddannelse, der handler om fremtidens produktion af energi, som tager hensyn til miljøet.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - bæredygtig energiteknik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du bliver i stand til at løse energiteknologiske problemstillinger samtidig med, at der tages hensyn til miljø, samfund og økonomi. Du vil få undervisning inden for bl.a. det termiske, elektriske, mekatroniske område og lærer samtidig om økonomi og miljø.

Som færdiguddannet diplomingeniør vil du kunne få job i virksomheder, der beskæftiger sig med rådgivning, udvikling, salg og produktion af energisystemer, samt i offentlige forvaltninger der varetager miljø og tekniske områder. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en ingeniørfaglig uddannelse, som giver dig en bred viden inden for det energitekniske fagområde. Du vil kunne arbejde med at skabe de bedste forudsætninger for en miljørigtig energiproduktion i fremtiden.

Du vil få undervisning i fag inden for fagområderne: fremtidens energisystemer, effektive energiteknologier, modellering af simple elektriske og termiske systemer samt regulering af energiomsættende systemer.

Det er fx varmeledning, strømningslære, termodynamik, kredsløbsteori, elektricitetslære, materialelære, elektriske og termiske maskiner, hydraulik, statik samt styrke- og svingningslære.

Som hjælpefag til fagområderne er der fag som matematik, mekanik, modulering og dataopsamling.

Et stykke inde i uddannelsen kan du vælge mellem tre specialiseringer:

 • Termisk energiteknik
 • Elektrisk energiteknik
 • Mekatronik

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer i laboratorie og projektorienteret arbejde i grupper. I uddannelsen indgår ½ års praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Den engelske titel er Bachelor of Engineering in Sustainable Energy Engineering.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A med karaktergennemsnit på mindst 4,0.
 • Engelsk B 
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Der er fri adgang til uddannelsen. Det betyder, at alle som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder bæredygtig energiteknik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder, der beskæftiger sig med rådgivning, udvikling, salg og produktion af energisystemer samt i offentlige forvaltninger, der varetager miljø og tekniske områder.

Du har også mulighed for at få arbejde i danske firmaer eller organisationer, som har miljøopgaver i udlandet.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information