civilingeniør i robotteknologi
Bacheloruddannelse

Robotteknologi

Uddannelsen handler bredt om robotteknologi og moderne informationsteknologi, og du lærer bl.a. at programmere den software, der styrer robotters elektronik.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i roboteknologi
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Robotics
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer ingeniørens indsigt i maskiner og udstyr med datalogens viden om programmering. Du undervises i fag som matematik, fysik, softwareudvikling, programmering, elektronik og signalbehandling og lærer derved at udvikle og designe robotter.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i virksomheder inden for forskellige brancher i relation til robot- og informationsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i robotteknologi er tværfaglig og handler bredt om robotteknologi og moderne informationsteknologi. Du får overblik over alle områder inden for robotteknologi, såvel robotter og droner, der er rettet mod industrien og robotter, der er rettet mod velfærdsområdet.

Du lærer at bygge simple robotsystemer og får desuden indsigt i mekanik og elektronik, software og computer vision, automation og biomekanik.

Der er undervisning i følgende emneområder:

 • Fundamental mobilrobotik, hvor du får indsigt i robotprogrammering og lineær algebra
 • Manipulatorer og industrirobotter, hvor du får indsigt i bevægelseslære, differentialligninger og metoder til system- og produktudvikling
 • Interaktion med omgivelserne, hvor du får indsigt i regulerings- og styringssystemer
 • Automatisk sansning af omgivelserne, hvor du lærer om sensorteknologi, dvs. hvordan en robot kan sanse sine omgivelser
 • Robotintegration, hvor du lærer om de forskellige komponenter i et robotsystem

Du lærer også at løse udviklings-, analyse- og serviceopgaver for både private og offentlige virksomheder.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde og øvelser, der kan foregå såvel individuelt som i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Matematik A
 • Engelsk B
 • Fysik B eller geovidenskab A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Du skal have matematik A med et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 4,0.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense og Aalborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder robotteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i Robot Systems.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder robotteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i Robotics.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i robotteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i robotteknologi, sundhedsteknologi samt regulering og automation.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder som robotingeniør i både det offentlige og i private virksomheder, der arbejder med informations- og robotteknologi.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design samt ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer