civilingeniør i robotteknologi
Bacheloruddannelse

Robotteknologi

På uddannelsen lærer du bl.a. at programmere den software, der styrer robotters elektronik.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i roboteknologi
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Robotics
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen handler bredt om robotteknologi og moderne informationsteknologi. Du får kombineret ingeniørens indsigt i maskiner og udstyr med datalogens viden om programmering.

Du undervises i fag som matematik, fysik, softwareudvikling, programmering, elektronik og signalbehandling, og du lærer derved at udvikle og designe robotter.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i virksomheder inden for forskellige brancher i relation til robot- og informationsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i robotteknologi er tværfaglig og handler bredt om robotteknologi og moderne informationsteknologi. Du får overblik over alle områder inden for robotteknologi, såvel robotter og droner, der er rettet mod industrien og robotter, der er rettet mod velfærdsområdet.

Du lærer at bygge simple robotsystemer og får desuden indsigt i mekanik og elektronik, software og computer vision, automation og biomekanik.

Emner

Der er undervisning i følgende emneområder:

 • Fundamental mobilrobotik, hvor du får indsigt i robotprogrammering og lineær algebra
 • Manipulatorer og industrirobotter, hvor du får indsigt i bevægelseslære, differentialligninger og metoder til system- og produktudvikling
 • Interaktion med omgivelserne, hvor du får indsigt i regulerings- og styringssystemer
 • Automatisk sansning af omgivelserne, hvor du lærer om sensorteknologi, dvs. hvordan en robot kan sanse sine omgivelser
 • Robotintegration, hvor du lærer om de forskellige komponenter i et robotsystem

Du lærer også at løse udviklings-, analyse- og serviceopgaver for både private og offentlige virksomheder.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde og øvelser, der kan foregå såvel individuelt som i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Matematik A
 • Engelsk B
 • Fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Du skal have matematik A med et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 4,0.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense og Aalborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder robotteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i Robot Systems.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder robotteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i Robotics.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i robotteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i robotteknologi, sundhedsteknologi, Control and Automation, Mechanical Engineering, Vision, Graphics and Interactive Systems.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder som robotingeniør i både det offentlige og i private virksomheder, der arbejder med informations- og robotteknologi.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design samt ingeniørarbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information