Studerende koder en robot
Bacheloruddannelse

Robotteknologi

På uddannelsen lærer du bl.a. at programmere den software, der styrer robotters elektronik.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i roboteknologi
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Robotics
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen handler bredt om robotteknologi og moderne informationsteknologi. Du får kombineret din matematiske viden med ingeniørens indsigt i programmering samt hardware som computere, indlejrede systemer, maskiner og udstyr.

Du undervises i fag som matematik, fysik, softwareudvikling, programmering, elektronik og signalbehandling, og du lærer derved at udvikle og designe robotter.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Du vil efterfølgende have jobmuligheder i virksomheder inden for forskellige brancher i relation til robot- og informationsteknologi.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i robotteknologi er tværfaglig og handler bredt om robotteknologi og moderne informationsteknologi, hvad enten det er udvikling af den underliggende elektronik eller de styrende programmer.

Moderne informationsteknologi

Du får kendskab til alle aspekter af den moderne informationsteknologi og udvikling af komplekse elektroniske systemer til styring af robotbaserede produktionssystemer.

Du lærer at bygge simple robotsystemer og får desuden indsigt i elektronik, software og computer vision, automation og AI (kunstig intelligens).

Med baggrund i grundfag som matematik, fysik, datalogi, elektronik og datateknik får du viden om såvel hardware som software og deres samspil.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i robotteknologi. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Robotics).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde og øvelser, der kan foregå såvel individuelt som i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Matematik A
 • Engelsk B
 • Fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 4,0

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 7,0, eller du skal have mindst 7,0 i gennemsnit i matematik A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i robotteknologi foregår i:

SDU udbyder en kandidatuddannelse i faget. AAU udbyder en kandidatuddannelse i robotics.

Læs mere i UG-artiklerne:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i robotteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Sundhedsteknologi, Control and Automation, Mechanical Engineering, Vision, Graphics and Interactive Systems.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder som robotingeniør i både det offentlige og i private virksomheder, der arbejder med informations- og robotteknologi.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information