civilingeniør i robotteknologi
Bacheloruddannelse

Robotteknologi

På uddannelsen lærer du bl.a. at programmere den software, der styrer robotters elektronik.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i roboteknologi
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Robotics
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen handler bredt om robotteknologi og moderne informationsteknologi. Du får kombineret din matematiske viden med ingeniørens indsigt i programmering samt hardware som computere, indlejrede systemer, maskiner og udstyr.

Du undervises i fag som matematik, fysik, softwareudvikling, programmering, elektronik og signalbehandling, og du lærer derved at udvikle og designe robotter.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Du vil efterfølgende have jobmuligheder i virksomheder inden for forskellige brancher i relation til robot- og informationsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i robotteknologi er tværfaglig og handler bredt om robotteknologi og moderne informationsteknologi, hvad enten det er udvikling af den underliggende elektronik eller de styrende programmer.

Moderne informationsteknologi

Du får kendskab til alle aspekter af den moderne informationsteknologi og udvikling af komplekse elektroniske systemer til styring af robotbaserede produktionssystemer.

Du lærer at bygge simple robotsystemer og får desuden indsigt i elektronik, software og computer vision, automation og AI (kunstig intelligens).

Med baggrund i grundfag som matematik, fysik, datalogi, elektronik og datateknik får du viden om såvel hardware som software og deres samspil.

Uddannelsen på SDU

Uddannelsen er bygget op af følgende overordnede emner:

 • Grundlæggende styring af robotter
 • Autonome robotter
 • Mobile robotsystemer
 • Regulering og kontrol af robotsystemer
 • Introduktion til robotter, computer vision og kunstig intelligens

Uddannelsen på AAU

På AAU er uddannelsen grundlæggende tværfaglig og bygger på forskning inden for bl.a. human-robot interaction, social robots, biomekanik, automation, selvkørende køretøjer og motion tracking mm.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Robotics).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde og øvelser, der kan foregå såvel individuelt som i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Matematik A
 • Engelsk B
 • Fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Du skal have matematik A med et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 4,0

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 7,0 eller 7,0 i gennemsnit i matematik A
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense og Aalborg.

Læs om

SDU udbyder en kandidatuddannelse i Robotteknologi.

AAU udbyder en kandidatuddannelse i Robotics.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i robotteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Sundhedsteknologi, Control and Automation, Mechanical Engineering, Vision, Graphics and Interactive Systems.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder som robotingeniør i både det offentlige og i private virksomheder, der arbejder med informations- og robotteknologi.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information