civilingeniør i robotteknologi
Kandidatuddannelse

Robotics

Kandidatuddannelsen i Robotics er engelsksproget og handler om robotprogrammering, reguleringssystemer og software.

Fakta

Navn:
Robotics
Andre betegnelser:
Robotteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen er tværfaglig med rødder i flere forskellige forskningsmiljøer på Aalborg Universitet. Uddannelsen retter sig mod bachelorer, der er interesseret i robotprogrammering, reguleringssystemer og software.

Som færdiguddannet civilingeniør i Robotics vil du være kvalificeret til at håndtere de udfordringer, som virksomheder, ingeniørkonsulenter og service- og forskningsinstitutioner møder i forbindelse med brugen af robotter og automation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i Robotics er tværfaglig, og du lærer om robotsystemer fra A-Z.

Du kommer til at arbejde med mobile robotter, samarbejdende robotter, interaktionen mellem de forskellige komponenter i et robotsystem samt udvikling og test af hardware og software til robotter og integration af disse i en større og systemorienteret kontekst.

De fire semestre har hvert deres overordnede tema og indeholder projektarbejde og kurser.

Avanceret mobilrobotik

I første semester er temaet avanceret mobilrobotik, hvor du får indsigt i styring af mobile robotsystemer, selvlokalisering, robotnavigation, robotperception mv. Ikke-AAU bachelorer skal desuden lære at arbejde efter Aalborg Universitets læringsmodel.

Samarbejdende robotter

I andet semester er temaet samarbejdende robotter, og du undervises i objektmanipulation, menneske-robot-interaktion, regulerbare biomekaniske enheder mv.

Praktik, udlandsophold eller andre muligheder

I tredje semester har du forskellige muligheder for at sammensætte dit semester, som kan omfatte en af flg. muligheder:

  • Projekt og kurser (der vælges mellem tre forskellige projektemner)
  • Virksomhedsophold
  • Ophold på et andet universitet i Danmark eller udlandet
  • Langt afgangsprojekt (påbegyndelse af arbejdet med dit speciale) samt kurser

Speciale

I fjerde og sidste semester skal du enten videreføre eller påbegynde arbejdet med dit speciale. Dette kan foregå i en mindre gruppe eller på individuel basis.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde og øvelser, der kan foregå såvel individuelt som i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Robotics som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i robotteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i robotteknologi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for udviklings- og service engineering og som specialist og projektleder i private virksomheder og offentligt organisationer, hvor viden om robotter og/eller automation er en central del af arbejdet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information