civilingeniør i robotteknologi
Kandidatuddannelse

Robotteknologi

Robotteknologi er en engelsksproget uddannelse, der handler om moderne robot-, drone- og informationsteknologi. Du kan specialisere dig i enten avanceret robotteknologi eller i droneteknologi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Robotteknologi
Andre betegnelser:
Robot Systems
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får en viden på videregående niveau inden for bl.a. robotteknik, computer vision og kunstig intelligens, og du lærer at overskue avancerede og højteknologiske sammenhænge.

Som uddannet civilingeniør kan du finde job, hvor du bl.a. beskæftiger dig med udvikling af robotter, droner, softwareudvikling eller lignende inden for informations- og robotteknologi.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen får du mulighed for at fordybe dig i såvel den teoretiske side af robotteknologien ved hjælp af fag som datalogi, fysik og matematik, som de mere praktiske ingeniørfag som bl.a. digitalteknik, elektronik og robotteknik.

Du kommer til at arbejde med udvikling af robotteknologiske produkter, der kan være alt fra store maskiner til fabriksindustrien til små apparater, der bruges på hospitaler eller til overvågning af større områder.

Kunstig intelligens, kinetik, computervision mv.

Det første semester, der er fælles, giver indsigt i bl.a. kinetik, kunstig intelligens, indlejrede systemer og computervision.

Robotteknologi eller droneteknologi

Derefter specialiserer du dig i et af følgende emner:

  • Avanceret robotteknologi, hvor du lærer om matematisk modellering og computerbaseret modelanalyse, sensorteknologi, computersystemer og datatransmission, billedbehandling og moderne kunstig intelligens
  • Droneteknologi, hvor du lærer om flynavigation og ruteplanlægning, droneteknologi, sikkerhed og autonome enheders adfærd

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Robot Systems).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og laboratorieundervisning. Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs om

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Robotteknologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen til robotingeniør giver dig jobmuligheder i både offentligt og privat regi, hvor der arbejdes med informations-, drone- og robotteknologi. Det kan fx være i robotbranchen, flybranchen, industrien eller hospitalssektoren.

Afhængig af din specialisering kan du fx arbejde med udvikling af mobiltelefoner, webapplikationer, droner og sikkerhedssystemer. Opgaverne varierer mellem softwareudvikling, udvikling af robotter og automatiseret produktion.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information