civilingeniør i robotteknologi
Kandidatuddannelse

Robotteknologi

Robotteknologi er en engelsksproget uddannelse, der handler om moderne robot-, drone- og informationsteknologi. Du kan specialisere dig i enten avanceret robotteknologi eller i droneteknologi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Robotteknologi
Andre betegnelser:
Robot Systems
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får en viden på videregående niveau inden for bl.a. robotteknik, computer vision og kunstig intelligens, og du lærer at overskue avancerede og højteknologiske sammenhænge.

Som uddannet civilingeniør kan du finde job, hvor du bl.a. beskæftiger dig med udvikling af robotter, droner, softwareudvikling eller lignende inden for informations- og robotteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du mulighed for at fordybe dig i såvel den teoretiske side af robotteknologien ved hjælp af fag som datalogi, fysik og matematik, som de mere praktiske ingeniørfag som bl.a. digitalteknik, elektronik og robotteknik.

Du kommer til at arbejde med udvikling af robotteknologiske produkter, der kan være alt fra store maskiner til fabriksindustrien til små apparater, der bruges på hospitaler eller til overvågning af større områder.

Indhold

Det første semester, der er fælles, giver indsigt i bl.a. kinetik, kunstig intelligens, indlejrede systemer og computervision.

Derefter specialiserer du dig i et af følgende emner:

  • Avanceret robotteknologi, hvor du lærer om matematisk modellering og computerbaseret modelanalyse, sensorteknologi, computersystemer og datatransmission, billedbehandling og moderne kunstig intelligens
  • Droneteknologi, hvor du lærer om flynavigation og ruteplanlægning, droneteknologi, sikkerhed og autonome enheders adfærd

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og laboratorieundervisning. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Robot Systems).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Robotteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i robotteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav fra SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i robotteknologi giver adgang til kandidatuddannelsen. Følgende uddannelser kan også give adgang:

  • Bacheloruddannelsen i elektrisk energiteknologi (med profil i Computer Engineering)
  • Bacheloruddannelsen eller diplomingeniøruddannelsen i mekatronik fra SDU

Du skal desuden have engelsk B med karaktergennemsnit 3,0.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen til robotingeniør giver dig jobmuligheder i både offentligt og privat regi, hvor der arbejdes med informations-, drone- og robotteknologi. Det kan fx være i robotbranchen, flybranchen, industrien eller hospitalssektoren.

Afhængig af din specialisering kan du fx arbejde med udvikling af mobiltelefoner, webapplikationer, droner og sikkerhedssystemer. Opgaverne varierer mellem softwareudvikling, udvikling af robotter og automatiseret produktion.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og systemudvikling, programmering og design.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information