interview med it-forretningsudvikler
Artikel

Forretningsudvikler inden for it

Adrian Chifor, 27, er født til at arbejde i en international virksomhed. Han kom hertil som 11-årig fra Rumænien i 1993 og arbejder nu med salg af it-løsninger i Siemens.

Adrian har taget en ingeniøruddannelse inden for sundhedsteknologi. Hans arbejdsplads er Siemens Danmark i Taastrup.

Interviewet er lavet i 2009. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Direkte vej til jobbet

Adrian er fra Rumænien og kom til Danmark i 1993. Han var da 11 år. Efter gymnasiet læste han til civilingeniør på Aalborg Universitet i Esbjerg. Efter to års studier valgte han sundhedsteknologi som retning og afsluttede uddannelsen i Aalborg.

I december 2007 fik han en trainee-stilling hos Siemens. Siemens sælger komplette it-løsninger lige fra udvikling, over implementering og til drift. Virksomheder udliciterer deres it-opgaver til Siemens, som udfører it-opgaverne på vegne af virksomhederne.

Masser af møder

I Adrians afdeling er alle sælgere. De har hver især kontakt til et antal kundevirksomheder og har ansvaret for at udvikle disse kunderelationer igennem nye projekter.

Nogle sælgere opsøger nye kunder, andre passer faste kunder.

Adrian har ansvaret for eksisterende kunder i den offentlige sektor.
Adrian har ansvaret for eksisterende kunder i den offentlige sektor.

På interne møder i salgsafdelingen bliver han og kollegerne opdateret på driften ude hos kunderne og på, om der mangler løsninger på et problem.

Der kan være såkaldte account-møder hver anden måned. Den sælger, projektleder og SDM, Service Delivery Manager, der arbejder med samme kunde, laver en gennemgang af situationen hos kunden: hvordan driften er forløbet, hvad der er gang i af projekter – kort sagt et statusmøde.

Adrian holder desuden styregruppemøder ude hos kunden med faste mellemrum. Dér kan han bl.a. få forhåndskendskab til nye projekter, EU-udbud eller andre opgaver.

Mange af kunderne er underlagt regler om EU-udbud. I en såkaldt prækvalifikation findes fem virksomheder, der kan løse opgaven, og de giver hver deres bud på en løsning inden for typisk 40 dage.

”Vi laver en risk-workshop,” fortæller Adrian. ”Det vil sige, at vi identificerer de risici, der kan ligge i projektet. Vi skal minimere vores risiko tidligt i forløbet, så vi kan afgøre eventuelle juridiske forbehold eller i værste fald, om vi overhovedet går ind i projektet. Men det er sjældent, vi afslår.”

Når Adrian har afgivet tilbud, skal hans firma forberede sig på eventuelt at løse opgaven: ”Dér skal jeg uddelegere en række opgaver her i huset. Når vi har vundet udbuddet, og jeg har solgt projektet til vores projektleder, er jeg sådan set ude af det.”

Det internationale perspektiv

Adrian kan godt lide at arbejde i en international virksomhed: ”Vi sætter somme tider det store apparat i gang og kontakter vores specialister i Tyskland."

"Mangler vi en løsning, har de helt sikkert løst det et andet sted i verden.”
"Mangler vi en løsning, har de helt sikkert løst det et andet sted i verden.”

Adrian fremhæver desuden kontakten til mange mennesker både i firmaet og hos kunderne og forskelligheden i projekterne: ”Når man tror at have prøvet alt, er det næste projekt alligevel helt anderledes.”

Noget med ledelse

Adrian vil gerne have ledelsesansvar på salgssiden. Han har også en ide om, at han gerne vil læse videre, HD 1 og 2. Det vil virksomheden formentlig gerne understøtte og honorere. De giver bl.a. mulighed for, at man kan læse som en del af arbejdstiden.

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2009. Adrian er i dag bid-manager i it-virksomheden EG.

Se oversigt over flere interview.