civilingeniør i strategisk analyse og systemdesign
Bacheloruddannelse

Data Science og Management

Uddannelsen kombinerer undervisning i avanceret matematik og datahåndtering med ledelse og business.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i data science og management
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at planlægge og lede ingeniøropgaver og sikre, at nye teknologiske løsninger både er til gavn for samfundet og en god forretning.

Du får viden om matematisk modellering og beslutningsstøtte, håndtering af større datamængder og om ledelsesopgaver, der er knyttet til planlægning og optimering af processer og produktion.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i industri-, forsknings- og servicevirksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen kombinerer teknisk forståelse med samfundsmæssig, forretningsmæssig og økonomisk indsigt. Herunder vil du bl.a. lære om emner som matematisk modellering, beslutningsstøtte, økonomi samt organisation og ledelse.

Du lærer også at deltage i udvikling af nye produkter og services i forhold til kunders og samfundets behov.

Fagområder

Du vil bl.a. få undervisning inden for fagområderne:

 • Matematik og statistik
 • Programmering
 • Machine learning og datamining
 • Ingeniørarbejde
 • Ledelse og projektledelse
 • Økonomi (mikro- og makroøkonomi samt teknisk økonomi)
 • Operations og supply chain management

Uddannelsen giver dig faglig ballast i form af forståelse af økonomi, organisation, ledelse og brugerbehov sammen med fag som matematisk modellering samt optimering og håndtering af store datamængder.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Data Science and Management).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik C eller geovidenskab A
 • Fra 2026 hæves adgangskravet fra fysik C til fysik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)8.77.7

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i data science og management kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder i industri-, forsknings- og servicevirksomheder, hvor du vil kunne varetage funktioner i forbindelse med håndtering af store datamængder og beslutningsstøttesystemer. 

Arbejdsområder

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for: 

Ingeniørarbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information