Uddannelsen til Diplomingeniør - fiskeriteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - fiskeriteknologi

Uddannelsen fokuserer på udvikling og sikring af bæredygtige fiskerierhverv, både samfundsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - fiskeriteknologi
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

En stor del af uddannelsen foregår i Grønland. Du får en grundlæggende introduktion til livet i havet (havmiljø, marinbiologi, oceanografi og marinelevende ressourcers dynamik) samt ingeniørfaglige grundfag som fx matematik. Derudover har uddannelsen særligt fokus på fangstteknologi, fiskeriforvaltning samt fødevareteknologi ift. fisk og skaldyr.

Som færdiguddannet kan du arbejde inden for fiskerierhvervet både i Grønland, Danmark og udlandet. Der er også mulighed for at få job i fx rådgivende firmaer, interesseorganisationer eller inden for fiskeriforskning og fiskeriforvaltning. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i fiskeriteknologi retter sig mod job som fiskeriingeniør. Som fiskeriingeniør kan du beskæftige dig med hele værdikæden fra livet i havet over fiskeri og fangst til fødevareproduktion og –teknologi samt forvaltning af fisk og skaldyr.

Uddannelsens struktur

 • På 1., 2. og 3. semester foregår undervisningen i Sisimiut i Grønland på Center for Arktisk Teknologi. Undervisningen er bygget op omkring kurser, hvor du arbejder med et tværfagligt tema inden for forskellige fiskeri- og fødevarerelaterede emner. Undervisningen vil være praksisnær og i så høj grad som muligt lokalt forankret i fx fiskerivirksomheder eller lokalsamfund.
 • På 4. og 5. semester foregår undervisningen på DTU i Lyngby og Ballerup. De består af kurser inden for alment ingeniørfaglige og fiskeriteknologiske emner.
 • På 6. semester er du i praktik i fx en fiskerivirksomhed eller en forvaltningsmyndighed i enten Danmark, Grønland eller i udlandet.
 • På 7. semester har du tilvalgskurser på DTU i Lyngby og Ballerup eller på et universitet i udlandet.
 • På 8. semester afslutter du uddannelsen med et diplomingeniørprojekt, som ligeledes kan finde sted i Danmark, Grønland eller udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem praktisk feltarbejde, holdundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveregning og laboratorieøvelser.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Specifikke adgangskrav

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Alle fag skal være bestået.

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du derudover have studieprøven i dansk eller dansk på A-niveau.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Du kan også supplere din eksamen ved at tage enkeltfag bl.a. på DTU’s adgangskursus i Lyngby, Ballerup eller Sisimiut.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav fra DTU

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside. 

Bemærk om adgangskrav fra 2023

 • Fra optagelsen 2023 skal engelsk B være bestået med et karaktergennemsnit på mindst 2,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september i Sisimiut, Grønland.

Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på DTU delvist i Lyngby og Ballerup ved København og delvist i Sisimiut i Grønland.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder fiskeriteknologi som en 4-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen kan du få job i fiskeindustrien samt hos rådgivere, interesseorganisationer, offentlige forvaltninger eller inden for fiskerierhvervet i Grønland, Danmark eller andre steder i verden.

Afhængig af hvilke kurser du tager i løbet af din uddannelse, kan du også komme til at arbejde inden for fx fiskeindustrien (både fangst-, processerings-, og teknologi-supply-sektoren), i interesseorganisationer, rådgivende firmaer eller i ministerier (primært fiskeri og naturforvaltning) samt på uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne: www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information