uddannelsen til diplomingeniør i bygningsdesign
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - bygningsdesign

Uddannelsen i bygningsdesign handler om selve udformningen af konstruktioner, bygninger og byer.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - bygningsdesign
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får en ingeniørteknisk viden samtidig med, at du får viden om og forståelse for formgivning og design. På uddannelsen bliver du undervist i en række byggetekniske fag, som giver dig et solidt kendskab til den praktiske udførelse af jobbet.

Som bygningsdesigningeniør kan du finde job i rådgivende ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer og entreprenørvirksomheder, hvor du især kan varetage den indledende fase af et projekt, hvor bygningers udformning fastlægges i samarbejde med arkitekter, bygherre og entreprenør. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i bygningsdesign kombinerer arkitektfaget med ingeniørfaget. Du lærer at arbejde med byggeprojekter på en ingeniørfaglig baggrund, men med en forståelse for den arkitektoniske helhed, et projekt skal indgå i.

Uddannelsen sætter dig i stand til at arbejde med planlægning, projektering og ledelse af byggeprojekter.

Indhold

Du får undervisning i grundlæggende fag som fx matematik og fysik. De byggetekniske fag består bl.a. af:

 • Konstruktioner i træ, stål og beton
 • Statik og styrkelære
 • Materialelære
 • Bygningsdesign
 • Elementbyggeri
 • Lastberegning
 • Anlægskonstruktioner, fx brobygning
 • Indeklima-, installations- og energidesign
 • Grafisk kommunikation
 • CAD og 3D modellering

Du får også kendskab til byplanlægning og bydesign generelt.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, forelæsninger og kurser. Der er indlagt ½ års praktik, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Architectural Engineering.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Specifikke adgangskrav 

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bemærk om adgangskrav fra 2023

 • Fra optagelsen 2023 skal engelsk B være bestået med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 på alle uddannelsessteder.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby og Aarhus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby

DTU udbyder bygningsdesign som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for et af fem områder:

 • Energi og indeklimadesign
 • Ingeniørviden i bydesign
 • Konstruktionsdesign
 • BIM, husbygning og projektledelse
 • Bæredygtighedscertificering, Life Cycle Assesment/Costing

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder bygningsdesign som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. 

På uddannelsen kan du specialisere dig inden for:

 • Bærende konstruktioner (fx beton-, træ- og stålkonstruktioner)
 • Energi og indeklima (fx energiforsyning og installationer)

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Bemærk: Der er studiestart både i februar og i august. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Hvis der er restpladser til vinterstart udbydes de med ansøgningsfrist 1. november.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)7,77,0
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Sommerstart)7,7AO
Aarhus N (Vinterstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i rådgivende ingeniørfirmaer og i tekniske forvaltninger i kommuner, regioner eller i staten.

Du kan også få job i arkitekt- og entreprenørfirmaer.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør

Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.