uddannelsen til diplomingeniør i bygningsdesign
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - bygningsdesign

På uddannelsen lærer du om selve udformningen af konstruktioner, bygninger og byer.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - bygningsdesign
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får en ingeniørteknisk viden samtidig med, at du får viden om og forståelse for formgivning og design. På uddannelsen bliver du undervist i en række byggetekniske fag, som giver dig kendskab til den praktiske udførelse af jobbet.

Som bygningsdesigningeniør kan du finde job i rådgivende ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer og entreprenørvirksomheder, hvor du især kan varetage den indledende fase af et projekt, hvor bygningers udformning fastlægges i samarbejde med arkitekter, bygherre og entreprenør. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i bygningsdesign kombinerer arkitektfaget med ingeniørfaget. Du lærer at arbejde med byggeprojekter på en ingeniørfaglig baggrund, men med en forståelse for den arkitektoniske helhed, et projekt skal indgå i.

Du får kompetencer til at arbejde med planlægning, projektering og ledelse af byggeprojekter.

Indhold

Du får undervisning i grundlæggende fag som fx matematik og fysik. De byggetekniske fag består bl.a. af:

 • Konstruktioner i træ, stål og beton
 • Statik og styrkelære
 • Materialelære
 • Bygningsdesign
 • Elementbyggeri
 • Lastberegning
 • Anlægskonstruktioner, fx brobygning
 • Indeklima-, installations- og energidesign
 • Grafisk kommunikation
 • CAD og 3D modellering

Du får også kendskab til byplanlægning og bydesign generelt.

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Architectural Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, forelæsninger og kurser.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav: 

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby og Aarhus.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)7,96,7
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Sommerstart)7,3AO
Aarhus N (Vinterstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i rådgivende ingeniørfirmaer og i tekniske forvaltninger i kommuner, regioner eller i staten.

Du kan også få job i arkitekt- og entreprenørfirmaer.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 36 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.