uddannelsen til diplomingeniør i bygningsdesign
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - bygningsdesign

Uddannelsen i bygningsdesign handler om selve udformningen af konstruktioner, bygninger og byer.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - bygningsdesign
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får en ingeniørteknisk viden samtidig med, at du får viden om og forståelse for formgivning og design. På uddannelsen bliver du undervist i en række byggetekniske fag, som giver dig et solidt kendskab til den praktiske udførelse af jobbet.

Som bygningsdesigningeniør kan du finde job i rådgivende ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer og entreprenørvirksomheder, hvor du specielt kan varetage den indledende projektering, hvor bygningers udformning fastlægges i samarbejde med arkitekter, bygherre og entreprenør. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i bygningsdesign kombinerer arkitektfaget med ingeniørfaget. Du lærer at arbejde med byggeprojekter på en ingeniørfaglig baggrund, men med en forståelse for den arkitektoniske helhed, et projekt skal indgå i.

Uddannelsen sætter dig i stand til at arbejde med planlægning, projektering og ledelse af byggeprojekter.

Du får undervisning i grundlæggende fag som fx matematik og fysik. De byggetekniske fag består bl.a. af:

 • Konstruktioner i træ, stål og beton
 • Statik og styrkelære
 • Materialelære
 • Bygningsdesign
 • Elementbyggeri
 • Lastberegning
 • Anlægskonstruktioner, fx brobygning
 • Indeklima-, installations- og energidesign
 • Grafisk kommunikation
 • CAD og 3D modellering

Du får også kendskab til byplanlægning og bydesign generelt.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, forelæsninger og kurser. Der er indlagt ½ års praktik, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Architectural Engineering.

 

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0 (uden hurtigstartsbonus), og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Der er krav om engelsk på mindst B-niveau.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby og Aarhus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby

DTU udbyder bygningsdesign som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for et af fem områder:

 • Energi og indeklimadesign
 • Ingeniørviden i bydesign
 • Konstruktionsdesign
 • BIM, husbygning og projektledelse
 • Bæredygtighedscertificering, Life Cycle Assesment/Costing

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Bemærk: Ønsker du at søge om optagelse til studiestart i februar, skal du indsende et ansøgningsskema, som du kan finde på DTU's hjemmeside. Ved vinteroptaget er ansøgningsfristerne 1. december kl. 12 for kvote 1-ansøgere og 15. oktober kl. 12 for kvote 2-ansøgere.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder bygningsdesign som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. Diplomingeniøruddannelsen indeholder et halvt års praktikophold i en ingeniørvirksomhed. Praktikopholdet er oftest lønnet.

Herefter kan du vælge at læse videre til civilingeniør i fx byggeri på AU, hvilket tager to år ekstra.

Du kan specialisere dig inden for:

 • Bærende konstruktioner (fx beton-, træ- og stålkonstruktioner)
 • Energi og indeklima (fx energiforsyning og installationer)

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Bemærk: Der er studiestart både i februar og i august. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Hvis der er restpladser til vinterstart udbydes de med ansøgningsfrist 1. november.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)7,86,3
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Sommerstart)AO
Aarhus N (Vinterstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er normalt lønnet. Er det ulønnet, kan du søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i rådgivende ingeniørfirmaer og i tekniske forvaltninger i kommuner, regioner eller i staten. Du vil også kunne komme til at arbejde i arkitekt- og entreprenørfirmaer.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

De fleste af de godt 300 nyuddannede er beskæftiget inden for byggesektoren, flest hos Arkitekter og rådgivende ingeniører. Andre brancher er Videregående uddannelsesinstitutioner, Offentlig administration, Anlægsentreprenører og Byggeentreprenører, Engroshandel med byggematerialer, Bygningsinstallation samt Betonindustri og teglværker.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.