diplomingeniør i robotteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - robotteknologi

På uddannelsen lærer du om robotter, og om hvordan robotter og automation kan bruges - og allerede bliver brugt - i industrien.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - robotteknologi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du både om vedligeholdelse og videreudvikling af eksisterende robotter og om integrering af nye robotter og andre automationsløsninger i virksomheders produktions- og udviklingsarbejde.

Du får de matematiske værktøjer til at beskrive og anvende din viden om indlejrede systemer til styring og regulering af mekaniske systemer og robotter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I takt med, at der indføres flere og flere robotter i storindustrien og i små og mellemstore produktionsvirksomheder, er der behov for diplomingeniører i robotteknologi.

På uddannelsen lærer du blandt andet, hvordan robotter bevæger sig, og du får de matematiske værktøjer til at beskrive og anvende det. Du lærer, hvordan robotter og automation bliver brugt i industrielle sammenhænge, og du får viden om indlejrede systemer til styring og regulering af mekaniske systemer og robotter.

Du lærer desuden om simulering og integration af robotløsninger, og du får indblik i samspillet mellem højniveau softwareapplikationer og de indlejrede platforme.

Uddannelsen foregår inden for følgende elementer:

 • Automation
 • Robotteknologi
 • Matematisk modellering og simulering
 • Industriel programmering
 • Softwareudvikling

Undervisningen foregår som holdundervisning og projektarbejde. Der er indlagt ½ års praktik i en virksomhed. Al undervisning foregår på dansk eller engelsk.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Robot Systems.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Engelsk B

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Hvis du ikke opfylder adgangsbetingelserne, tilbyder SDU et adgangskursus på ½ til 1½ år.

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du derudover have studieprøven i dansk eller dansk på A-niveau.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.
 

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2). Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 02 på 7-trinskalaen.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet fra 2021:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder robotteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet diplomingeniør i robotteknologi vil du kunne beskæftige dig med drift og vedligehold, integration og videreudvikling af robotter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og systemudvikling, programmering og design.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør, fx civilingeniør i robotteknologi på SDU. Se i øvrigt oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information