diplomingeniør i robotteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - robotteknologi

På uddannelsen lærer du om robotter og om, hvordan robotter og automation kan bruges - og allerede bliver brugt - i industrien.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - robotteknologi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du både om vedligeholdelse og videreudvikling af eksisterende robotter og om integrering af nye robotter og andre automationsløsninger i virksomheders produktions- og udviklingsarbejde.

Du får de matematiske værktøjer til at beskrive og anvende din viden om indlejrede systemer til styring og regulering af mekaniske systemer og robotter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I takt med, at der indføres flere og flere robotter i storindustrien og i små og mellemstore produktionsvirksomheder, er der behov for diplomingeniører i robotteknologi.

På uddannelsen lærer du blandt andet, hvordan robotter bevæger sig, og du får de matematiske værktøjer til at beskrive og anvende det.

Du lærer, hvordan robotter og automation bliver brugt i industrielle sammenhænge, og du får viden om indlejrede systemer til styring og regulering af mekaniske systemer og robotter.

Du lærer desuden om simulering og integration af robotløsninger, og du får indblik i samspillet mellem højniveau softwareapplikationer og de indlejrede platforme.

Opbygning

Uddannelsen foregår inden for følgende elementer:

 • Automation
 • Robotteknologi
 • Matematisk modellering og simulering
 • Industriel programmering
 • Softwareudvikling

Undervisningsform

Undervisningen foregår som holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på dansk eller engelsk.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik i en virksomhed. 

Titel

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Robot Systems.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på Syddansk Universitets hjemmeside

Bemærk om adgangskrav fra 2023

Fra optagelsen 2023 skal engelsk B være bestået med et karaktergennemsnit på mindst 2,0.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder robotteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedet hjemmeside:
Robotteknologi på SDU

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet diplomingeniør i robotteknologi vil du kunne beskæftige dig med drift og vedligehold, integration og videreudvikling af robotter.

Mere udddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør, fx civilingeniør i robotteknologi på SDU.

Se i øvrigt oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne:

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information