diplomingeniør i robotteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - robotteknologi

På uddannelsen lærer du om robotter og om, hvordan robotter og automation kan bruges - og allerede bliver brugt - i industrien.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - robotteknologi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du både om videreudvikling af eksisterende robotter og om integrering af nye robotter og andre automationsløsninger i virksomheders produktions- og udviklingsarbejde.

Du kombinerer din matematiske viden med ingeniørens indsigt i programmering og hardware som computere, PLC’er, maskiner samt andet udstyr.

Efter uddannelsen kan du arbejde med drift og vedligehold, integration og videreudvikling af robotter.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du bl.a., hvordan robotter bevæger sig, og du får de matematiske værktøjer til at beskrive og anvende det.

Du får viden om, hvordan robotter og automation bliver brugt i industrielle sammenhænge, og du får viden om indlejrede systemer til styring og regulering af mekaniske systemer og robotter.

Derudover lærer du om simulering og integration af robotløsninger, og du får indblik i samspillet mellem højniveau softwareapplikationer og de indlejrede platforme.

Elementer

Uddannelsen foregår inden for følgende elementer:

 • Automation
 • Robotteknologi
 • Matematisk modellering og simulering
 • Industriel programmering
 • Softwareudvikling 

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Robot Systems.

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på dansk eller engelsk.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik i en virksomhed. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 5,0 eller 5,0 i gennemsnit i matematik A
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på Syddansk Universitets hjemmeside

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet diplomingeniør i robotteknologi kan du få arbejde inden for drift og vedligehold, integration og videreudvikling af robotter.

Mere udddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information