Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - globale forretningssystemer

På uddannelsen lærer du at udvikle virksomheders forretningssystemer på tværs af landegrænser.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - globale forretningssystemer
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på områder som produktions-, logistik- og forretningssystemer. Du får færdigheder inden for fx programmering, databasedesign og konceptuel forståelse af produktionsfilosofier og -strategier.

Som færdiguddannet kan du finde job som projektleder, rådgiver eller konsulent for internationalt orienterede produktionsvirksomheder. Du har ligeledes mulighed for at arbejde med udvikling af forretningssytemer indenfor service- og sundhedssektoren.

Bemærk: Uddannelsen hed tidligere diplomingeniør - eksportteknologi.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen er der fokus på samspillet mellem strategi og interne strukturer, processer og systemer. Derfor kombinerer uddannelsen viden fra forskellige fagområder. Du lærer at tænke og arbejde på tværs af grænser og designe forretningssystemer til fremtidens krav om bæredygtighed og smarte, digitale løsninger.  

Indhold

Du får bl.a. undervisning inden for områderne:

 • Udvikling af produkter og services, hvor du lærer om sammenhængen mellem marked og produkt og får indblik i, hvordan man udvikler et produkt og etablerer produktet på markedet
 • Udvikling af integrerede leverancesystemer, hvor du får indblik i en virksomheds placering og rolle i det samlede leverancesystem. Et leverancesystem er et netværk af virksomheder
 • Den globale virksomhed, hvor du lærer om globale virksomheders struktur, organisering og ledelse

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelske titel er Bachelor of Engineering in Global Business Systems.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og gruppebaseret problemorienteret projektarbejde i samarbejde med erhvervslivet.

Alle projekter skrives på engelsk, og vejledning i skriftlig engelsk er en integreret del af uddannelsen.

Praktik

I uddannelsen indgår ½ års praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Engelsk B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 4,0

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for fx ledelse, udvikling af bæredygtige globale produktions- og distributionsnetværk og forandring af mellemstore og større service- og sundhedsorganisationer.

Du kan komme til at arbejde som fx som projektleder, rådgiver eller konsulent for internationale virksomheder omkring produktion eller service design og leverance, fx med fokus på Supply Chain Management.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information