foto af ingeniører
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - global business og teknologi

Uddannelsen i global business og teknologi kombinerer ingeniørvidenskab med business og kommunikation.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - global business og teknologi
Andre betegnelser:
Global Business Engineering, eksportingeniør
Varighed:
4½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen er en tværfaglig diplomingeniøruddannelse, som består af en ingeniørfaglig del kombineret med en business- og kommunikationsdel. Du lærer om teknologi, eksport, industri og markedsføring samt kulturer i andre lande

Som færdiguddannet eksportingeniør kan du søge stillinger som fx projektleder, eksport- eller produktansvarlig, forretningsudvikler eller konsulent. Du kan blive ansat i en leder- eller mellemlederstilling med opgaver inden for f.eks. teknisk salg, projektledelse, markedsføring eller indkøb.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er en tværfaglig ingeniøruddannelse, som er rettet mod produktion, rådgivning og salg af produkter og projekter på tværs af nationale og kulturelle skel.

Du kan specialisere dig inden for enten maskinteknik, klima eller softwareudvikling i kombination med forskellige business- og kommunikationsfag.

Fagområder

Uddannelsen indeholder følgende overordnede fagområder:

  • Naturvidenskabelige og ingeniørfaglige fag som fx matematik, materialelære, produktudvikling, innovation, produktionsplanlægning, softwareudvikling og programmering
  • Økonomi og marketing som fx national og international økonomi, erhvervs- og afsætningsøkonomi, markedsanalyse, finansiering, eksportmarkedsføring, strategi og ledelse samt forretningsudvikling
  • Kultur og global forretningskommunikation

Titel

Du får titlen diplomingeniør. Den engelske titel er Bachelor of Engineering in Global Business Engineering.

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning, forelæsninger, laboratorieøvelser og projektarbejde. Projektarbejdet er en vigtig del af uddannelsen, og hvert semester afsluttes med et studieprojekt af tværfaglig karakter.

Praktik

Der er på uddannelsen indlagt ½ års praktik i en virksomhed, som foregår i en dansk eller en udenlandsk virksomhed.

Udlandsophold

Der er mulighed for udlandsophold. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

  • Engelsk A
  • Matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Ballerup, Horsens og Aarhus.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)6.96.5
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommerstart)IO 
Aarhus C (Sommerstart)AO 

IO: Ikke oprettet

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Som diplomingeniør i global business og teknologi kan du arbejde i internationale virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, salg og rådgivning på eksportmarkedet.

Du kan søge job inden for udvikling og implementering af tekniske løsninger samt inden for markedsføring og salg. Typiske jobtitler er projektleder, eksportchef eller produktchef.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information