uddannelsen til diplomingeniør i proces og innovation
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - proces og innovation

På uddannelsen lærer du, hvordan du kan realisere innovative ideer og skabe et forretningsområde.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - proces og innovation
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde med implementering af nye koncepter, produkter og processer ud fra et ingeniørfagligt perspektiv.

Du får den naturvidenskabelige og teknologiske indsigt, som gør dig i stand til at udvikle og gennemføre forandringer, og du lærer at arbejde målrettet med kreativitet, konceptudvikling samt bruger-­ og kundebehov.

Som færdiguddannet kan du arbejde i både det private og det offentlige som fx designingeniør, proces­konsulent eller projektleder. Du kan også starte din egen virksomhed. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen har fokus på kreative og innovative arbejdsprocesser. Det betyder, at du lærer om, hvordan du kan omsætte dine innovative ideer til konstruktive forretningsområder.

Du får viden om og erfaring med teknisk-naturvidenskabelig teori og metode, og du får kendskab til grundlæggende forretningsmæssige strategier. Du får også forståelse for globale, samfundsmæssige, økonomiske og miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold i arbejdet med forskellige innovative produkter.

Fag

På uddannelsen er der en række obligatoriske fag:

 • 3D modellering og kommunikation
 • Basismatematik og dataanalyse
 • Fysik og materialelære
 • Erhvervsøkonomi og markedsføring
 • Entreprenørskab og innovation
 • Videnledelse og projektledelse
 • Bæredygtig produktudvikling og industrielt design

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Proces and Innovation.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik i en dansk eller international virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Ballerup og Lyngby.

Læs mere på uddannelsestedets hjemmeside: 

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)3,1AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for projektledelse eller som medarbejder i udviklingsafdelinger i private virksomheder, organisationer eller den offentlige sektor.

Du vil også kunne arbejde som som innovationspilot eller som leder af innovationsprocesser i teknologivirksomheder.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer