uddannelsen til diplomingeniør i proces og innovation
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - proces og innovation

På uddannelsen i proces og innovation lærer du, hvordan du kan realisere innovative ideer og skabe et forretningsområde.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - proces og innovation
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig i produktudvikling eller i interaktionsdesign.

Samtidig får du en viden om de nationale og globale samfundsfaglige og økonomiske forhold, der påvirker enhver innovationsproces.

Du vil kunne finde beskæftigelse inden for projektledelse eller forretningsudvikling, både i private virksomheder og i den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fokus på kreative og innovative arbejdsprocesser. Det vil sige, at du lærer om, hvordan du kan omsætte dine innovative ideer til konstruktive forretningsområder.

Du får viden om og erfaring med teknisk-naturvidenskabelig teori og metode, og du får kendskab til grundlæggende forretningsmæssige strategier.

Samtidig får du forståelse for globale, samfundsmæssige, økonomiske og miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold i arbejdet med forskellige innovative produkter.

Du kan specialisere dig i produktudvikling eller interaktionsdesign.

Fag

Obligatoriske fag er:

 • 3D modellering og kommunikation
 • Basismatematik og dataanalyse
 • Fysik og materialelære
 • Erhvervsøkonomi og markedsføring
 • Entreprenørskab og innovation
 • Videnledelse og projektledelse
 • Bæredygtig produktudvikling og industrielt design

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik i en dansk eller international virksomhed.

Titel

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Proces and Innovation.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside. 

Bemærk om adgangskrav fra 2023

 • Fra optagelsen 2023 skal engelsk B være bestået med et karaktergennemsnit på mindst 2,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Ballerup og Lyngby.

Danmarks Tekniske universitet (DTU)

DTU udbyder proces og innovation som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:
Proces og innovation på DTU

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)6,5AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for projektledelse eller som medarbejder i udviklingsafdelinger i private virksomheder, organisationer eller den offentlige sektor.

Du vil også kunne arbejde som som innovationspilot eller som leder af innovationsprocesser i teknologivirksomheder.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Eva er vokset op i Sverige. Hun har altid vidst, at hun ville ud i verden og arbejde. Familiens...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.