professionsbacheloruddannelse i Energimanagement
Professionsbacheloruddannelse

Energimanagement

Uddannelsen i energimanagement er en overbygningsuddannelse, hvor du får kompetencer indenfor energiledelse og bæredygtighed, samt energi- og miljøpolitiske forhold.

Fakta

Navn:
Energimanagement
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om nye energisystemer og vedvarende energikilder, om ledelse, vurderingsmetoder, energioptimering, komplekse anlæg og økonomi.

Samtidig får du kendskab til principper og metoder til registrering af energistyrende indsatser.

Som færdiguddannet kan du få arbejde som fx energileder, miljøleder, energirådgiver, energikonsulent eller drift- og optimeringsansvarlig.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i energimanagement er en direkte overbygning på uddannelserne til energiteknolog, vvs-installatør, el-installatør og automationsteknolog.

Du får kompetencer til at måle, beregne og vurdere energi- og miljøpåvirkninger i bygninger, installationer og industrielle anlæg.

Du får viden om relevante vurderingsmetoder og certificeringsordninger, og du lærer at bruge ISO-standarder, love og regler indenfor området.

Desuden får du indsigt i teorier og praksis indenfor energimanagement og energiledelsessystemer og lærer at organisere og lede opgaver i relation til energianalyse og energioptimering.

Indhold

Uddannelsen varer 1½ år og indeholder undervisning inden for fagområderne:

  • Bæredygtig energioptimering: Du lærer om relevante vurderingsmetoder og certificeringsordninger til bæredygtig implementering af traditionelle og vedvarende energikilder. Du lærer om nationale og internationale energi- og miljøpolitiske tiltag i forhold til energisystemer. Endeligt indeholder fagområdet energimål og -optimeringstiltag i nye og eksisterende energisystemer.
  • Bæredygtig energianalyse: Der er fokus på teori og centrale tendenser inden for energianalyse, generel måleteknik i forhold til komplekse energisystemer, teknologisk og energipolitisk udvikling, samt nationale samfundsmæssige miljø- og rentabilitetskonsekvenser.
  • Energi- og miljøledelse: Du får undervisning i ledelsesteorier og modeller vedrørende forandringsprocesser og brugerdreven innovation, samt bæredygtige energi- og miljøpolitiske forhold i henhold til gældende standarder, regler og love.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Praktik

Der indgår et 3-måneders praktikophold i det sidste halve år.

Udlandsophold

Der er mulighed for udlandsophold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg og København.

Uddannelsen udbydes også som e-læringsforløb. Læs mere på UCNs hjemmeside.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. 

Se på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Optagelse

Du kan finde information om tilmelding og optagelse på uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren.

Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i september og i februar.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse vil du kunne arbejde i danske og udenlandske virksomheder i den private eller offentlige sektor.

Det kan fx være som energi- og miljøleder,  energi- og miljørådgiver, energikonsulent eller drift- og optimeringsansvarlig.

Du vil kunne forestå licitation og implementering af energioptimeringer eller kunne arbejde med ressourcestyring, kvalitetssikring, personaleledelse og arbejdsmiljøhensyn.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør, fx i byggeledelse, bygningsinformatik, produktion, bygningers energidesign og sikkerhed og risikostyring. 

Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Uddannelsen giver også adgang til en række masteruddannelser, se under teknisk videnskabelige masteruddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information