professionsbacheloruddannelse i Energimanagement
Professionsbacheloruddannelse

Energimanagement

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, hvor du får kompetencer inden for energiledelse og bæredygtighed samt energi- og miljøpolitiske forhold.

Fakta

Navn:
Energimanagement
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om nye energisystemer og vedvarende energikilder, om ledelse, vurderingsmetoder, energioptimering, komplekse anlæg og økonomi.

Samtidig får du kendskab til principper og metoder til registrering af energistyrende indsatser.

Som færdiguddannet kan du få arbejde som fx energileder, miljøleder, energirådgiver, energikonsulent eller drift- og optimeringsansvarlig.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i energimanagement er en direkte overbygning på uddannelserne til energiteknolog, vvs-installatør, el-installatør og automationsteknolog.

Du får kompetencer til at måle, beregne og vurdere energi- og miljøpåvirkninger i bygninger, installationer og industrielle anlæg.

Du får viden om relevante vurderingsmetoder og certificeringsordninger, og du lærer at bruge ISO-standarder, love og regler indenfor området. Desuden får du indsigt i teorier og praksis inden for energimanagement og energiledelsessystemer.

Indhold

Uddannelsen varer 1½ år og indeholder undervisning inden for fagområderne:

  • Bæredygtig energioptimering: Du lærer om relevante vurderingsmetoder og certificeringsordninger til bæredygtig implementering af traditionelle og vedvarende energikilder. Du lærer også om nationale og internationale energi- og miljøpolitiske tiltag i forhold til energisystemer. Endeligt indeholder fagområdet energimål og -optimeringstiltag i nye og eksisterende energisystemer.
  • Bæredygtig energianalyse: Der er fokus på teori og centrale tendenser inden for energianalyse, generel måleteknik i forhold til komplekse energisystemer, teknologisk og energipolitisk udvikling, samt nationale samfundsmæssige miljø- og rentabilitetskonsekvenser.
  • Energi- og miljøledelse: Du får undervisning i ledelsesteorier og modeller vedrørende forandringsprocesser og brugerdreven innovation samt bæredygtige energi- og miljøpolitiske forhold.

Titel

Uddannelsen giver ret til at anvende titlen Professionsbachelor i energimanagement. Den engelske titel er Bachelor of Energy management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Praktik

Der indgår et 3-måneders praktikophold i det sidste halve år af uddannelsen.

Udlandsophold

Der er mulighed for udlandsophold.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. 

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Optagelse

Du søger optagelse direkte hos uddannelsesstedet. Du kan finde ansøgningsskema og oplysning om ansøgningsfrist på skolens hjemmeside.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg og København.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Uddannelsen online

Uddannelsen udbydes også som e-læringsforløb på UCN.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du søge arbejde i danske og udenlandske virksomheder i den private eller offentlige sektor.

Det kan fx være som energi- og miljøleder, energi- og miljørådgiver, energikonsulent eller drift- og optimeringsansvarlig.

Du vil kunne forestå licitation og implementering af energioptimeringer eller kunne arbejde med ressourcestyring, kvalitetssikring, personaleledelse og arbejdsmiljøhensyn.

Mere uddannelse

Du kan søge ind på følgende kandidatuddannelser:

Uddannelsen giver også adgang til en række masteruddannelser.

Se teknisk videnskabelige masteruddannelser

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information