Erhvervsakademiuddannelse

Energiteknolog

På uddannelsen lærer du at rådgive om og udføre komplekse energi- og indeklimaløsninger.

Fakta

Navn:
Energiteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du bliver undervist i at varetage opgaver på tværs af faggrænser inden for el- og vvs-området samt energioptimering inden for bygningstekniske installationer og procesanlæg.

Du får praktisk og teoretisk viden om effektivisering af fx energiforsyninger, klimaanlæg, procesanlæg, belysningsanlæg, varmepumper, vindmøller, solcelleanlæg. Du lærer også om forretningsforståelse og entrepriseledelse.

Som energiteknolog kan du søge arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med installationer eller procesanlæg i bygninger.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du bliver uddannet til at varetage opgaver på tværs af bygnings-, el- og vvs-området med henblik på energieffektivisering af bygningers klimaskærme og installationer samt industriens procesanlæg.

Du får fx undervisning i, hvordan man kan foretage tekniske energibesparende foranstaltninger i både bebyggelser og i industrien.

Fagområder

Uddannelsen består af nogle obligatoriske fagområder:

 • Bæredygtig energi til byggeri: Du lærer om boligens indeklima samt byggeteknik og energianalyse, herunder bæredygtighed ift. nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger
 • Bæredygtig energi til industri og proces: Du får viden om bæredygtige energiløsninger til landbrug, industri, proces og transport i Danmark. Der er fokus på energiøkonomi og miljø samt energioptimering og procesanlæg
 • Bæredygtig energiforsyning og vedvarende energi: Du lærer om kollektiv energiforsyning af el, gas og varme samt vedvarende energikilder i Danmark, hvor der fokuseres på energiformer og energirigtig projektering

Der er mulighed for valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Energiteknolog AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Energy Technology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Praktik

I løbet af uddannelsen er der praktikophold, hvor du fordyber dig i særlige erhvervsrettede projekter.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C og fysik C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Matematik C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Snedker (med specialer) giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes i København, Odense, Esjerg, Randers og Aalborg.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København NV (Sommerstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du blandt andet søge arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med bygninger, deres installationer eller procesanlæg.

Du kan også søge job inden for kommunale og statslige områder, som beskæftiger sig med bygninger og tekniske installationer.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en professionsbacheloruddannelse eller akademiuddannelse:

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 708 af 9. juni 2023.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information