uddannelsen til energiteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Energiteknolog

Erhvervsakademiuddannelsen inden for energiteknologi og bæredygtighed lærer dig at varetage tekniske rådgivningsopgaver inden for industriprocesser og bygningers tekniske installationer på tværs af el- og vvs-området.

Fakta

Navn:
Energiteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du får praktisk og teoretisk viden om effektivisering af energiforsyninger, klimaanlæg, procesanlæg, belysningsanlæg, varmepumper, vindmøller, solcelleanlæg mv. Hertil kommer fag i forretningsforståelse og entrepriseledelse, der også giver relevante kompetencer i relation til fremtidige rådgivningsopgaver.

Som færdiguddannet energiteknolog kan du søge ansættelse i forsyningsvirksomheder, rådgivningsvirksomheder, installationsbranchen og i tekniske forvaltninger inden for stat og kommune.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til Energiteknolog bliver du uddannet til at varetage opgaver på tværs af bygnings-, el- og vvs-området med henblik på energieffektivisering af bygningers klimaskærme og installationer, samt industriens procesanlæg.

Det betyder, at du får undervisning i, hvordan man kan foretage tekniske energibesparende foranstaltninger i såvel bebyggelser som i industrien.

Erhvervsakademiuddannelsen varer 2 år og består af følgende elementer:

 • Obligatoriske elementer, der bl.a. indeholder byggeteknik, automatik, installationer, vedvarende energikilder, innovation, forretningsforståelse og projektledelse.
 • Valgfrie elementer, hvor du fordyber dig i specifikke erhvervsrelevante emner.
 • Et praktikforløb, der strækker sig over 10 uger.
 • Et afsluttende eksamensprojekt.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Uddannelsen giver adgang til titlen Energiteknolog AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Energy Technology.

Den foregår i Hadsten, København, Odense, Vejle og Aalborg.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux - alle med fysik C og matematik C
 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2), anlægsstruktør, brolægger, ejendomsservicetekniker,  Elektriker (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, køletekniker, maskinsneder (trin 2), murer (trin 2), procesoperatør (trin 2), smedeuddannelsen (med specialer), snedker (med specialer), træfagenes byggeuddannelse, teknisk designer, teknisk isolatør, VVS-uddannelsen, vvs-energiuddannelsen med specialer
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Hadsten (Sommerstart)Kontakt uddannelsesstedet 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København Ø (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart)AO 
Vejle (Sommerstart)IO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)AO 
Aalborg SV (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

IO: Ikke oprettet

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du blandt andet søge arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med bygninger, deres installationer eller procesanlæg.

Du kan også søge job inden for kommunale og statslige områder, som beskæftiger sig med bygninger og tekniske installationer.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.