Erhvervsakademiuddannelsen til energiteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Energiteknolog

Erhvervsakademiuddannelsen inden for energiteknologi og bæredygtighed lærer dig at varetage tekniske rådgivningsopgaver inden for industriprocesser og bygningers tekniske installationer på tværs af el- og vvs-området.

Fakta

Navn:
Energiteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du får praktisk og teoretisk viden om effektivisering af energiforsyninger, klimaanlæg, procesanlæg, belysningsanlæg, varmepumper, vindmøller, solcelleanlæg mv. Hertil kommer fag i forretningsforståelse og entrepriseledelse, der også giver relevante kompetencer i relation til fremtidige rådgivningsopgaver.

Som færdiguddannet energiteknolog kan du søge ansættelse i forsyningsvirksomheder, rådgivningsvirksomheder, installationsbranchen og i tekniske forvaltninger inden for stat og kommune.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til Energiteknolog bliver du uddannet til at varetage opgaver på tværs af bygnings-, el- og vvs-området med henblik på energieffektivisering af bygningers klimaskærme og installationer, samt industriens procesanlæg.

Det betyder, at du får undervisning i, hvordan man kan foretage tekniske energibesparende foranstaltninger i såvel bebyggelser som i industrien.

Erhvervsakademiuddannelsen varer 2 år og består af følgende elementer:

 • Obligatoriske elementer, der bl.a. indeholder byggeteknik, automatik, installationer, vedvarende energikilder, innovation, forretningsforståelse og projektledelse.
 • Valgfrie elementer, hvor du fordyber dig i specifikke erhvervsrelevante emner.
 • Et praktikforløb, der strækker sig over 10 uger.
 • Et afsluttende eksamensprojekt.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Uddannelsen giver adgang til titlen Energiteknolog AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Energy Technology.

Den foregår i København, Odense, Randers, Vejle og Aalborg.

Uddannelsen udbydes kun på dansk.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt.

Værd at vide

Du kan læse akademiuddannelsen i energiteknologi på deltid.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med fysik C og matematik C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med fysik C og matematik C
 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2), anlægsstruktør, brolægger, bygningsstruktør, ejendomsservicetekniker,  Elektriker (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, køletekniker (trin 2), maskinsnedker, murer (trin 2), procesoperatør (trin 2), smed (med specialer), snedker (med specialer), træfagenes byggeuddannelse, teknisk designer, teknisk isolatør, vvs-uddannelsen, vvs-energiuddannelsen med specialer
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du blandt andet søge arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med bygninger, deres installationer eller procesanlæg.

Du kan også søge job inden for kommunale og statslige områder, som beskæftiger sig med bygninger og tekniske installationer.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til professionsbachelor i energimanagement og professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Den største andel af de ret få nyuddannese (under 250) er ansat i byggebranchen.

Kategorien Andre omfatter få ansættelser i 37 brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information