Erhvervsakademiuddannelsen til energiteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Energiteknolog

På uddannelsen får du redskaber til at rådgive om og udføre komplekse energi- og indeklimaløsninger. Du lærer at varetage opgaver på tværs af faggrænser inden for el- og vvs-området samt energioptimering inden for bygningstekniske installationer og procesanlæg.

Fakta

Navn:
Energiteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du får praktisk og teoretisk viden om effektivisering af energiforsyninger, klimaanlæg, procesanlæg, belysningsanlæg, varmepumper, vindmøller, solcelleanlæg mv. Du lærer også om forretningsforståelse og entrepriseledelse, som især er relevant i forhold til fremtidige rådgivningsopgaver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til Energiteknolog bliver du uddannet til at varetage opgaver på tværs af bygnings-, el- og vvs-området med henblik på energieffektivisering af bygningers klimaskærme og installationer samt industriens procesanlæg.

Det betyder, at du får undervisning i, hvordan man kan foretage tekniske energibesparende foranstaltninger i både bebyggelser og i industrien.

Energiteknolog er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS.

Uddannelsens fagområder

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Bæredygtig energi til byggeri: Der er fokus på boligens indeklima samt byggeteknik og energianalyse, herunder bæredygtighed ift. nybyggeri og renovering af den eksisterende bygningsmasse efter nationale/internationale normer.
 • Bæredygtig energi til industri og proces: Du lærer om bæredygtige energiløsninger til landbrug, industri, proces og transport i Danmark. Der er fokus på energiøkonomi og miljø samt energioptimering og procesanlæg. Herunder bæredygtige energiløsninger til industri- og procesvirksomhed efter gældende nationale/internationale normer.
 • Bæredygtig energiforsyning og vedvarende energi: Du lærer om kollektiv energiforsyning af el, gas og varme samt vedvarende energikilder i Danmark, hvor der fokuseres på energiformer og energirigtig projektering, herunder bæredygtighed efter eksisterende dansk energipolitik og planlægning.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag. Tjek dine muligheder hos det enkelte uddannelsessted.

Praktikperioden består af et eller flere praktikophold, hvor du fordyber dig i særlige erhvervsrettede projekter.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes i København, Odense, Randers og Aalborg.

Uddannelsen udbydes kun på dansk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt, hvor du skal demonstrere dine evner til at koble teori med virkeligheden.

Uddannelsen giver adgang til titlen Energiteknolog AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Energy Technology.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med fysik C og matematik C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med fysik C og matematik C
 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2), anlægsstruktør, brolægger, bygningsstruktør, ejendomsservicetekniker,  Elektriker (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, køletekniker (trin 2), maskinsnedker, murer (trin 2), procesoperatør (trin 2), smed (med specialer), snedker (med specialer), træfagenes byggeuddannelse, teknisk designer, teknisk isolatør, vvs-uddannelsen, vvs-energiuddannelsen med specialer eller plastmager
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)AO
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du blandt andet søge arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med bygninger, deres installationer eller procesanlæg.

Du kan også søge job inden for kommunale og statslige områder, som beskæftiger sig med bygninger og tekniske installationer.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en professionsbacheloruddannelse:

Du kan også læse akademiuddannelsen i energiteknologi på deltid.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information