uddannelsen til energiteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Energiteknolog

Erhvervsakademiuddannelsen inden for energiteknologi og bæredygtighed lærer dig at varetage tekniske rådgivningsopgaver inden for industriprocesser og bygningers tekniske installationer på tværs af el- og vvs-området.

Fakta

Navn:
Energiteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du får praktisk og teoretisk viden om effektivisering af energiforsyninger, klimaanlæg, procesanlæg, belysningsanlæg, varmepumper, vindmøller, solcelleanlæg mv. Hertil kommer fag i forretningsforståelse og entrepriseledelse, der også giver relevante kompetencer i relation til fremtidige rådgivningsopgaver.

Som færdiguddannet energiteknolog kan du søge ansættelse i forsyningsvirksomheder, rådgivningsvirksomheder, installationsbranchen og i tekniske forvaltninger inden for stat og kommune.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til Energiteknolog bliver du uddannet til at varetage opgaver på tværs af bygnings-, el- og vvs-området med henblik på energieffektivisering af bygningers klimaskærme og installationer, samt industriens procesanlæg.

Det betyder, at du får undervisning i, hvordan man kan foretage tekniske energibesparende foranstaltninger i såvel bebyggelser som i industrien.

Erhvervsakademiuddannelsen varer 2 år og består af følgende elementer:

 • Obligatoriske elementer, der bl.a. indeholder byggeteknik, automatik, installationer, vedvarende energikilder, innovation, forretningsforståelse og projektledelse.
 • Valgfrie elementer, hvor du fordyber dig i specifikke erhvervsrelevante emner.
 • Et praktikforløb, der strækker sig over 10 uger.
 • Et afsluttende eksamensprojekt.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Uddannelsen giver adgang til titlen Energiteknolog AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Energy Technology.

Den foregår i Hadsten, København, Odense, Vejle og Aalborg.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux - alle med fysik C og matematik C
 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2), anlægsstruktør, brolægger, ejendomsservicetekniker,  Elektriker (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, køletekniker, maskinsneder (trin 2), murer (trin 2), procesoperatør (trin 2), smedeuddannelsen (med specialer), snedker (med specialer), træfagenes byggeuddannelse, teknisk designer, teknisk isolatør, VVS-uddannelsen, vvs-energiuddannelsen med specialer
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bemærk: Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Optagelse

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Uddannelsen begynder de fleste steder i august/september. På nogle uddannelsessteder er der også mulighed for studiestart i januar. Vær opmærksom på, at du kan søge på eventuelle ledige studiepladser indtil 2 uger før studiestart. Find oplysningerne på uddannelsesstedets hjemmeside.

 

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Hadsten (Sommerstart)Kontakt uddannelsesstedet 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København Ø (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart)AO 
Vejle (Sommerstart)IO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)AO 
Aalborg SV (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

IO: Ikke oprettet

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du blandt andet søge arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med bygninger, deres installationer eller procesanlæg.

Du kan også søge job inden for kommunale og statslige områder, som beskæftiger sig med bygninger og tekniske installationer.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 4

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.