uddannelsen til driftsteknolog offshore
Erhvervsakademiuddannelse

Driftsteknolog offshore

På uddannelsen til driftsteknolog offshore lærer du at stå for drift og vedligehold af maskintekniske anlæg inden for offshore-området og i industrien.

Fakta

Navn:
Driftsteknolog offshore
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
En gymnasial uddannelse, relevant erhvervsuddannelse eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får mulighed for at kombinere en teoretisk og praktisk viden om maskin-, energi- og procestekniske anlæg med en overordnet viden om bl.a. kvalitetsstyring, økonomi og miljøforhold.

Som driftsteknolog offshore har du mulighed for at arbejde med drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg og installationer inden for fx energi- og vandforsyning. Der er også mulighed for at søge arbejde i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig teoretisk og praktisk viden om den måde, som maskintekniske, energitekniske og procestekniske anlæg virker på. Du lærer at løse grundlæggende problemstillinger, at arbejde tværfagligt med forskellige emner inden for området, og får viden om kvalitetsstyring og miljømæssige forhold.

Uddannelsens fagområder

 • Maskinteknik: Du lærer om energiomsætning inden for det mekaniske område, herunder om forskellige maskintekniske anlægs opbygninger, data og funktioner inden for offshore og industri. Der er også fokus på drift, energioptimering og miljøforbedringer.
 • Elteknik: Du lærer om energiomsætning inden for jævn- og vekselstrøm. Der er fx fokus på elektriske maskiners opbygning, egenskaber og driftsformer, og du lærer om analyse af kredsløb og elektriske maskiner med henblik på energioptimering. Du får også viden om styring og regulering af automation af maskiner og anlæg, og du lærer, hvordan man udvikler løsninger inden for området.
 • Virksomheden: Du lærer om ledelse og virksomhedens forhold, herunder organisation, arbejdsmiljø, økonomi, kvalitetsstyring og vedligehold. Du får også viden om planlægning og styring.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsning, gruppearbejde, laboratorieøvelser, virksomhedsbesøg, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Esbjerg. 

Erhvervsakademi SydVest udbyder også uddannelsen med mulighed for at tage den online. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt med mundtlig fremlæggelse.

Uddannelsen giver adgang til titlen Driftsteknolog offshore AK. Den engelske titel er AP Graduate in Management Technology Offshore.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:
 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C
 • En af erhvervsuddannelserne: Automatik- og procesuddannelsen (specialer og trin 2), beslagsmed, boligmonteringsuddannelsen, bådmekaniker, cnc-tekniker, cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker), elektrikeruddannelsen (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer og trin 2), finmekanikeruddannelsen (speciale finmekaniker eller våbenmekaniker), flymekaniker, industriteknikeruddannelsen (med specialer), karrosseriuddannelsen (med specialer), køletekniker (trin 2), lastvognsmekaniker (trin 2), maritime håndværksfag (speciale bådbygger) mekaniker (trin 2), metalsmed (med specialer), maskinsnedker, ortopædist, personvognsmekaniker (trin 2), procesoperatør (trin 2), skibsmekaniker (med specialer eller trin 2), skibsmontør (trin 2), skibstekniker (trin 2), skorstensfejer (trin 2), smed (med specialer), snedker (med specialer), støberitekniker (med specialer), teknisk designer, vvs-energiuddannelsen, vvs-uddannelsen, værktøjsuddannelsen (med specialer), maritime håndværksfag (med specialet bådbygger)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)IO
Esbjerg (Sommerstart, e-læring)AO

IO: Ikke oprettet

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen til driftsteknolog offshore kvalificerer til job i forbindelse med drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg og installationer i offshorebranchen (olie/gas og vind) og i industrien, fx inden for energi- og forsyningsselskaber og større produktionsvirksomheder.

Der er mulighed for arbejde i udlandet.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til teknisk manager offshore.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information