uddannelsen til driftsteknolog offshore
Erhvervsakademiuddannelse

Driftsteknolog offshore

På uddannelsen til driftsteknolog offshore lærer du at stå for drift og vedligehold af maskintekniske anlæg inden for offshore-området og i industrien.

Fakta

Navn:
Driftsteknolog offshore
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
En gymnasial uddannelse, relevant erhvervsuddannelse eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får mulighed for at kombinere en teoretisk og praktisk viden om maskin-, energi- og procestekniske anlæg med en overordnet viden om bl.a. kvalitetsstyring, økonomi og miljøforhold.

Som driftsteknolog offshore har du mulighed for at arbejde med drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg og installationer inden for fx energi- og vandforsyning. Der er også mulighed for at søge arbejde i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen lærer dig både teoretisk og praktisk om den måde maskintekniske, energitekniske og procestekniske anlæg virker på. Du lærer at løse grundlæggende problemstillinger, at arbejde tværfagligt med forskellige emner inden for området, og og får viden om kvalitetsstyring og miljømæssige forhold.

Uddannelsen til driftsteknolog offshore er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse. Den giver direkte adgang til professionsbacheloruddannelsen teknisk manager offshore.

Uddannelsen indeholder obligatoriske uddannelseselementer, praktikophold, valgfrie elementer og et afsluttende eksamensprojekt.

De obligatoriske uddannelseselementer tilrettelægges inden for områderne: alment, virksomheden, automation og procesanalyse, elteknologi og maskinteknologi.

De fire semestre indeholder bl.a. følgende fag:

 • 1. semester: teknisk fysik, teknisk matematik, hydraulik/pneumatik, offshore teknologi, kedler, materialelære, samt projektarbejde
 • 2. semester: elektroteknik-jævnstrøm-vekselstrøm, kemi, dampturbiner, motorer, organisation og arbejdsmiljø
 • 3. semester: økonomi, kvalitetsstyring, vedligehold, automation, pumper, ventilation, gasturbiner, køleteknik og elektriske maskiner
 • 4. semester: praktik, valgfag og afslutningsprojekt.

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Uddannelsen giver adgang til titlen Driftsteknolog offshore AK. Den engelske titel er AP Graduate in Management Technology Offshore.

Uddannelsen foregår i Esbjerg.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt eksamensprojekt, der knytter sig til praktikperioden.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C
 • En af erhvervsuddannelserne: Automatik- og procesuddannelsen (specialer og trin 2), beslagsmed, boligmonteringsuddannelsen, bådmekaniker, cnc-tekniker, cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker), elektrikeruddannelsen (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer og trin 2), finmekanikeruddannelsen (speciale finmekaniker eller våbenmekaniker), flymekaniker, industriteknikeruddannelsen (med specialer), karrosseriuddannelsen (med specialer), køletekniker (trin 2), lastvognsmekaniker (trin 2), mekaniker (trin 2), metalsmed (med specialer), maskinsnedker, ortopædist, personvognsmekaniker (trin 2), procesoperatør (trin 2), skibsmekaniker (med specialer eller trin 2), skibsmontør (trin 2), skibstekniker (trin 2), skorstensfejer (trin 2), smed (med specialer), snedker (med specialer), støberitekniker (med specialer), teknisk designer, vvs-energiuddannelsen, vvs-uddannelsen, værktøjsuddannelsen (med specialer)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen til driftsteknolog offshore kvalificerer til job i forbindelse med drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg og installationer i offshorebranchen og i industrien, fx inden for energi- og vandforsyning.

Der er mulighed for arbejde i udlandet.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til teknisk manager offshore.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information