Forsyningsoperatør
Job

Forsyningsoperatør (job)

En forsyningsoperatør arbejder med at opbygge og vedligeholde el-nettet, som fører strøm ud til forbrugerne.

Fakta

Arbejdssteder:
Kraftvarmeværker, El-selskaber, Gadebelysning, Offshore-virksomheder, El-forsyningsselskaber
Stillingsbetegnelser:
Forsyningsoperatør, Driftstekniker, Elværksarbejder

Du kan arbejde med el-nettet og produktionssystemer inden for el-forsyningsbranchen, el-master (højspænding), gadelys eller strøm fra fx havvindmølleparker.

Som forsyningsoperatør har du en særlig viden om el-nettet, og om hvordan strøm produceres og bliver sendt ud til forbrugerne.

Forsyningsoperatører er typisk ansat på kraftvarmeværker, i el-selskaber og i selskaber, der arbejder med gadelys.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

En forsyningsoperatør arbejder med den daglige drift og vedligeholdelse af el-nettet i Danmark.

Du kan både arbejde med lavspænding, som er den strøm, der er i stikkontakten derhjemme, eller højspænding, som fx findes i el-masterne.

Som forsyningsoperatør laver du eftersyn og reparationer på store elinstallationer som transformatorstationer, kabelskabe og gadelys.

Du kan også etablere og vedligeholde kabler til fibernet.

Overvågning og fejlfinding

Du bruger computer-udstyr til at overvåge og styre el-nettet.

Hvis strømmen forsvinder i fx et boligområde, er det dig, der finder fejlen og reparerer den så hurtigt som muligt.

Døgnarbejde

Som forsyningsoperatør kan du have vagter på alle tider af døgnet og i weekenden. Når du er på vagt overvåger du el-nettet og skal stå klar til at rykke ud, hvis strømmen svigter.

Meget af arbejdet som forsyningsoperatør foregår udendørs.

Arbejdsopgaver

De typiske arbejdsopgaver for en forsyningsoperatør er:

 • Reparere og vedligeholde el-produktionsanlæg
 • Montage af højspændingskabler
 • Overvåge el-nettets drift
 • Fejlfinding på transformatorstationer og kabelskabe
 • Etablere og vedligeholde gadebelysning
 • Dokumentation af dit arbejde

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for en forsyningsoperatør er:

 • Kraftvarmeværker
 • Større og mindre el-selskaber
 • Gadebelysnings-selskaber
 • Offshore-virksomheder som fx havvindmølleparker og boreplatforme
 • El-forsyningsselskaber
 • Virksomheder, der opsætter ladestander til el-biler

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Teknisk kontrolarbejde på kraftværker46.659 kr.--
Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg44.918 kr.--
Belysningsarbejder, Elværksarbejder, Transformatorarbejder42.865 kr.--
Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg---
Kedelpasser44.861 kr.--
Operatørarbejde - vandforsyning og forbrændnings- og
rensningsanlæg
43.509 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til forsyningsoperatør er en erhvervsuddannelse, der tager 2 år og 6 måneder.

Læs om uddannelsen til forsyningsoperatør

Mere uddannelse

Når du har afsluttet din erhvervsuddannelse, har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Som forsyningsoperatør har du adgang til få videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.