Ejendomsfunktionær arbejder
Job

Ejendomsfunktionær (job)

En ejendomsfunktionær sørger for at få en ejendom til at fungere for både beboere og brugere.

Fakta

Arbejdssteder:
Boligselskaber, Andelsboligforeninger, Virksomheder, Svømme- og idrætshaller, Skoler, Højere læreanstalter, Plejehjem
Stillingsbetegnelser:
Ejendomsfunktionær, Gårdmand, Ejendomsinspektør, Vicevært, Varmemester, Ejendomsservicetekniker, Teknisk servicemedarbejder

Du arbejder med vedligehold og tilsyn af bygninger, grønne områder, vand– og varmeanlæg og affaldshåndtering.

Nogle ejendomsfunktionærer tager sig også af reparationer, som ikke kræver autorisation. Du har derfor bred viden om forskellige typer håndværk.

En ejendomsfunktionær er typisk ansat i boligselskaber, institutioner eller virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som ejendomsfunktionær fører du tilsyn og vedligeholder bygninger og udendørsarealer. 

Hvis der opstår en skade på bygningen, vurderer du omfanget og tilkalder håndværkere, hvis der er behov for det. Hvis der er tale om mindre reparationer, som ikke kræver en særlig håndværker, løser du det selv. 

Ansvarsområder

Du er ansvarlig for, at affald bliver sorteret og fjernet, og at miljøfarligt affald behandles korrekt. Det er også dit ansvar, at installationer og anlæg som fx vand- og varmeanlæg samt ventilationssystemer fungerer.

Du sørger også for, at grønne områder bliver vedligeholdt og ser pæne ud. Det kan fx være stier, adgangsveje, legepladser og andre fællesarealer. 

Kontoropgaver

Som ejendomsfunktionær har du også en række opgaver på kontor. 

Det kan fx være, at du skal udarbejde budgetter, tilstandsrapporter, vedligeholdelseslister eller indberette fejl og mangler. Du har også kontakten til myndigheder, fx til kommunen vedrørende bekæmpelse af skadedyr eller håndtering af affald. 

Arbejdsopgaver

De typiske arbejdsopgaver for en ejendomsfunktionær er at: 

 • Føre tilsyn med bygninger, anlæg og installationer
 • Udføre mindre reparationer
 • Sørge for korrekt sortering af affald
 • Vedligeholde grønne områder, fx slå græs og klippe hæk
 • Kontoropgaver

Arbejdssteder

En ejendomsfunktionær kan arbejde mange forskellige steder. De typiske arbejdssteder er: 

 • Boligselskaber
 • Ejerforeninger
 • Skoler
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Erhvervsejendomme
 • Hospitaler

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Ejendomsmedhjælper, Servicetekniker, Gårdmand28.590 kr.27.352 kr.-
Varmemester---
Varmemesterassistent27.624 kr.--
Ejendomsadministrator36.360 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede ejendomsserviceteknikere, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Det kræver ikke nogen bestemt uddannelse at arbejde inden for ejendomsservice, men mange steder er det dog et krav, at man har gennemført uddannelsen til ejendomsservicetekniker. 

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er en erhvervsuddannelse, der tager 3 år og 9 måneder. 

Læs mere om uddannelsen til ejendomsservicetekniker.  

Mere uddannelse

Som ejendomsservicetekniker har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Som ejendomsservicetekniker har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan evt. tage AMU-kurser inden for dette område. Se en oversigt over AMU-kurser inden for ejendomsservice.

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Få mere at vide

Her kan du lære mere om jobbet som ejendomsfunktionær: 

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.