amu i ejendomsservice
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Ejendomsservice

Områdets kurser giver dig forudsætninger for at varetage daglig drift og vedligehold af fx boliger, erhvervsejendomme, offentlige bygninger og sportsanlæg.

Fakta

Navn:
Ejendomsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2636

Du får praktiske færdigheder i vedligehold af bygninger og udearealer. Det kan være brug af maskiner til at renholde og reparere bygninger, legepladser mv. Eller udstyr til at måle og regulere vandkvalitet og energiteknik. Du lærer også at bruge en computer og kommunikere med beboere og brugere, fx ved ind- og fraflytning.

Kurserne henvender sig til kortuddannede og andre med en håndværksmæssig uddannelse, der ønsker beskæftigelse inden for ejendomsservice.

Se alle AMU-kurser inden for området Ejendomsservice på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Ejendomsservice omfatter kurser inden for emnerne:

  • Serviceformidling til brugere og beboere samt drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger
  • Udvendig vedligeholdelse af bygninger, pleje af udendørsarealer samt serviceformidling til områdets brugere og beboere

Kurserne udbydes typisk af AMU-skoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Ejendomsservice omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Serviceerhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Ejendomsservice er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
Værkstedsteknik, gartnerområdet
Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Anvendelse af motorsav 1
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Håndtering af olie- og kemikalieaffald
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Ukrudtbekæmpelse uden kemi
Opstillinger og layout i tekst
Indskrivning og formatering af mindre tekster
Borgere med misbrugsproblemer
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Beskæring 2
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Råd og svamp - udbedring af skimmelsvampeskader
Energi-/klimavejleder i byggebranchen
Håndtering af uheld og ulykker
Beskæring 1
Introduktion til bæredygtig omstilling
Grundlæggende konflikthåndtering
Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation
Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd
Oprette og anvende regneark
Anvende regneark til beregninger og præsentation
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information