Kursus

Teknisk service, konferenceudstyr, ejendomsservice

Du lærer at opstille forskelligt teknisk udstyr i forbindelse med forskellige arrangementer som fx møder og konferencer.Du lærer også at foretage eftersyn og vedligeholde udstyret.

Fakta

Navn:
Teknisk service, konferenceudstyr, ejendomsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2636
Fagkode:
48578-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsserviceteknikere, ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, som arbejder i bygninger med konferenceudstyr, f.eks. på kursussteder og ejendomme med mødelokaler.

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren:I forbindelse med elektronisk udstyrForetage eftersyn, mindre reparationer og vedligehold på elektronisk udstyr, der benyttes i- Konferencelokaler- Mødelokaler- Undervisningslokaler- Ved små scenearrangementerVed brug af elektronisk udstyrOpstille og betjene mindre PA-anlæg.Vælge korrekt mikrofontype og opsætte lys ved:- Møder - Konferencer- SkolearrangementerBeregne el-forbrug på det opstillede udstyr.Ved billed- og filmpræsentationerInstallere og bruge relevant software på PC ved præsentationer af billeder og film.Tilkoble forskellige projektortyper: - LCD- DLP- OHPTilkoble kameraer.Ved reparationerSøge efter fejl og foretage mindre reparationer på forskellige stik- og kabeltyper.Under reparationer tage hensyn til ESD-påvirkning.

Varighed

4,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.