Kursus

Betjening af udendørs maskiner, ejendomsservice

Du lærer om at finde fejl og servicere maskiner til brug ved udendørs opgaver ved bygninger. Du lærer også om regler for sikkerhed og om at bruge de rigtige personlige værnemidler.

Fakta

Navn:
Betjening af udendørs maskiner, ejendomsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 Dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2636
Fagkode:
48452-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved service på almindelige maskiner og tilbehørFinde fejl og udføre service på maskiner og tilbehør, der bruges til at rengøre og vedligeholde arealer omkring boliger og institutioner.Udføre denne service ud fra viden om:- Fysisk arbejdsmiljø- Gældende love og reglerHåndtere olier og væsker til maskinerne korrekt ud fra viden om:- Arbejdsmiljø - Miljøpåvirkninger Ved betjening af maskinerBetjene maskiner og tilbehør sikkert og ergonomisk korrekt og i overensstemmelse med love og regler.Instruere kollegaer og brugere i betjening af maskiner og tilbehør.Udvælge og anvende relevante, personlige værnemidler ved brug af maskiner, eksempelvis: - Handsker- Sikkerhedsfodtøj- Beskyttelsesbriller - Høreværn

Varighed

4,0 Dage

Eksamen

Der er ikke eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.