Kursus

Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice

Du lærer at identificere skadedyr i ejendomme og vurdere om ejendommens skader er forårsaget af skadedyr samt om forebyggelse mod skadedyr. Du lærer også om brug af redskaber og midler til bekæmpelse af skadedyr i og anvende disse korrekt i og ved ejendomme.

Fakta

Navn:
Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2636
Fagkode:
48747-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren:

På området for skadedyr

Udvise viden om skadedyrenes særlige egenskaber.

Vurdere hvilke skadedyr, der kan være mulige skadedyr i ejendommen fx:

 • Insekter, herunder sølvkræ, væggelus, kakerlak, væggelus, lopper, murbi og borebiller
 • Mider, herunder fnat
 • Hvirvelløse dyr, herunder snegle
 • Pattedyr herunder, rotter, mus og muldvarpe
 • Fugle

I forbindelse med at identificere skadedyr

Forstå baggrunden for dyrenes valg af levesteder og føde.

Forstå hvilken betydning levested og føde har for, at dyret er et muligt skadedyr i ejendommen.

Identificere de vigtigste arter på baggrund af dyret selv eller dets spor:

 • Ekskrementer
 • Lugte
 • Gnavmærker

Kender til forskellige 'værktøjer' til at identificere skadedyrene:

 • Kursuskompendium
 • Håndbøger
 • Internetsider

I forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr

Forstå og bruge principper og metoder i 'Integreret forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr (IPM, Integrated Pest Management)'.

Udpege områder i ejendommen med særligt behov for opmærksomhed.

Udpege områder i ejendommen, hvor det er nødvendigt at forebygge.

Gå i konstruktiv dialog med beboere og brugere.

Stille krav til professionelle skadedyrsbekæmpere.

Støtte sig til lovgivning om skadedyr.

Bruge og rådgive om kemiske og ikke-kemiske metoder til at forebygge og bekæmpe rotter, mus og insekter:

 • Fælder
 • Mekaniske apparater
 • Elektriske apparater

Forstå etiketter på relevante midler til at bekæmpe skadedyr og finde oplysninger om:

 • Brug
 • Dosering
 • Sikkerhedsmæssige forholdsregler

Varighed

4,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.