Kursus

Fællesvaskerier og hvidevarer, ejendomsservice

Du lærer om reparationer og vedligeholdelse af hvidvarer i det omfang love og regler tillader dette.Du lærer også om miljøhensyn for kemikalier anvendt i ejendommens vaskeri.

Fakta

Navn:
Fællesvaskerier og hvidevarer, ejendomsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2636
Fagkode:
48576-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod service- og driftspersonale ved boliger, erhvervsejendomme og institutioner, som tillige har ansvar for drift og vedligehold af fællesvaskerier og køkkener.Uddannelsen kan med fordel gennemføres efter uddannelsen "Ejendommens installationer, ejendomsservice"

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved reparationer og vedligeholdI boligens og institutionens hvidevarer i køkken og fællesvaskeri foretage:- Mindre reparationer - Udskiftninger - Dagligt vedligeholdFølge gældende love og regler herfor.Udvælge og anvende egnet håndværktøj sikkert.Vurdere hvornår der er behov for at tilkalde faglig hjælp.I forbindelse med kemikalierVurdere konsekvenser af fællesvaskeriets drift for sundheden og miljøet ud fra viden om: - Kemikaliers sammensætning og virkemåde (flydende sæber og skyllemidler)- Energiforbrug (el og vand)- Blødgøringsanlægs virkemåde og betydningVed vejledningSøge informationer i love og regler.Vejlede beboere og brugere i korrekt brug af: - Hårde hvidevarer- Maskiner, herunder betalingssystemer i fællesvaskeri

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.