Kursus

Ejendomsdrift, budgettering, ejendomsservice

Du lærer at vurdere omfang af bygningers vedligeholdelse og at udarbejde budgetter for vedligeholdelsen. Du lærer også om reparationsmetoder og at fastsætte priser for reparation og vedligeholdelse.

Fakta

Navn:
Ejendomsdrift, budgettering, ejendomsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2636
Fagkode:
48456-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der har kendskab til driftsplaner

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren:I forbindelse med budgetlægning i samarbejde med andreVurdere omfanget af bygningers vedligehold. Udarbejde budgetter for vedligehold af bygninger med udgangspunkt i:- God driftsskik- Registrerede fejl og skaderSøge i prislister (også elektronisk). I forbindelse med ejendomsdrift i samarbejde med andreHandle ud fra Bygningsreglementet og Driftsbekendtgørelsen om god bygningsdrift.Sikre at ejendommen opfylder sine funktioner og fremtræder i forsvarlig stand.I forbindelse med reparationerFastlægge reparationsmetode.Fastsætte priser for reparation og vedligehold.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.