Kursus

Drift af varmeanlæg, ejendomsservice

Du lærer at drifte og vedligeholde samt foretage evt. fejlfinding på varmeanlæg og varmt brugsvandanlæg under hensyntagen til sikkerhed, miljø, energi og komfort.

Fakta

Navn:
Drift af varmeanlæg, ejendomsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
6,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2636
Fagkode:
48579-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og teknisk servicemedarbejdere

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved drift og vedligeholdStå for daglig drift og vedligehold af ufyrede varmeanlæg og varmt brugsvandsanlæg på den bedst mulige måde i forhold til:- Sikkerhed- Miljø- Energi- KomfortSikre et minimalt energiforbrug i bygningen ved at- Betjene, vedligeholde, justere og kontrollere det automatiske reguleringsudstyr og dets komponenter- Registrere forbrugVed driftsforstyrrelserSøge efter fejl ved driftsforstyrrelser på ufyrede varmeanlæg og varmt brugsvandsanlæg.Vurdere om der skal tilkaldes særlig faglig hjælp.

Varighed

6,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.