Kursus

Byggesagsforløb, ejendomsservice

Du lærer at beskrive et mindre byggesagsforløb og at kommunikere om projekt og udbudsmaterialer mad fagfolk.

Fakta

Navn:
Byggesagsforløb, ejendomsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2636
Fagkode:
48457-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren:I forbindelse med en byggesag:Beskrive et mindre forløb i en byggesag fra planlægning, til byggearbejdet er afsluttet med baggrund i viden om byggesager.Kommunikere fagligt korrekt om projekt- og udbudsmateriale med fagfolk fra byggeriet. Deltage i styring af projekter:- Medvirke til at indhente tilbud- Aflevere og lave eftersyn- Sikre kvaliteten i byggearbejder

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.